Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Recuperació digital de llibres i revistes descatalogats

Es tracta d'una tasca artesanal i comunitària duta a terme per lectors que volen preservar els seus llibres favorits i posar-los a la disposició de tothom
Per José Antonio Gelado 16 de octubre de 2007

Hi ha un component sentimental enla recuperació les velles revistes desaparegudes del mercat,així com de llibres antics i altres publicacions, ja que per amolts d’aquells que en el seu moment van ser els seus lectors, aqueststextos són els primers que van despertar el seu interès per laincipient informàtica, la programació i la ciència.Per a uns altres, aquestes revistes, periòdics i llibres formen part dela seva joventut i són una bona font de coneixement sobre l’època.

Img

La qualitat de les càmeresfotogràfiques i els escáneres domèstics japermeten a qualsevol usuari digitalitzar amb certes garantiescontinguts impresos com a periòdics, llibres i revistes. És aixícom sorgeixen a la Xarxa nombrosos llocs web on els internautespugen les imatges digitals de les seves publicacions de paperfavorites.

Aquests projectes els duen a terme elspropis lectors que enyoren una publicació, i davant laimpossibilitat de trobar els seus continguts online, opten perdesenpolvar la seva col·lecció de llibres i revistes i fer-la passarper l’escàner, amb l’únic objectiu de posar-la adisposició d’altres persones.

Perquè no s’oblidin

Un projecte denominat ‘Paraque no s’oblidin‘ està tractant de recuperar unabona part del catàleg de publicacions de l’editorialPLESA / SM, editats a mitjan dècada dels vuitanta enEspanya. Entre els títols disponibles es troben lescol·leccions ‘ElJove Científic‘, ‘Col·leccióelectrònica‘, o ‘Equipselectrònics‘.

Les revistes són digitalitzades pàginaper pàgina mitjançant un escàner en manera gràfica itractades com a imatges. A la pàgina web, els llibres esorganitzen mitjançant galeries d’imatges. Les pàgineses poden descarregar i veure de forma individual, a diferents grandàrieso en una passada de diapositives que permet canviar a la següentimatge de forma automàtica. També es poden descarregartotes les imatges d’un llibre.

Img

Aquests projectes solen estar oberts ala col·laboraciódels usuaris que puguin tenir algunade les publicacions que d’una altra manera seria irrecuperable.La posada a la disposició dels usuaris és pública i hade ser gratuïta per evitar problemes legals als responsables.

Projecte ‘Scanner’

El projecte‘Scanner’ agrupa els esforços en la digitalització depublicacions com a Enciclopèdia RUN, ZX, MicroHobby, Input Sinclair,Videospectrum, 48K, QL World, Videospectrum i unes altres. Dins delprojecte de digitalització de MicroHobbytambé hi ha un cercadoramb tecnologia de Google, que permet trobar un termedins dels de continguts de la revista i els continguts de lescassets que incloïa la revista i que per als usuaris de laèpoca eren una de les poques formes d’ampliar el catàlegde programes i jocs. Existeixen també versions de lesrevistes especialment dissenyades per ser vistes en unprograma com Cdisplay.

Altres publicacions digitalitzades

Les publicacions recuperades deloblit analògic no són exclusivament de temes relacionatsamb la tecnologia. En altres casos, les publicacions esdigitalitzen a instàncies dels editors i amb la col·laboraciód’institucions com a universitats. En el blog PaperContinu, el dissenyador Diego Sanz realitzahabitualment un seguiment a les tasques de recuperació depublicacions en format digital, dins de la seva secció‘EdicionsDiscontínues‘. En el blog es poden llegir notícies sobre ladigitalització de còmics, revistes, llibres i diaris,així com altres projectes.

Existeixen nombrosos blogs aficionats atirar d’hemeroteca, que recuperen portadesde còmics, anuncispublicitaris i portadesde publicacions.

Algunes revistes històriques digitalitzades

  • Ajoblanco.Ajoblanco va reeditar en 2004 els primers nombres de larevista en format paper i va llançar un blog amb algunscontinguts de la publicació. Editada en dues èpoques:del 74 al 80 i del 87 al 99.

  • GermanoLlop. Va ser unapublicació d’humor de la transició inspirada enel setmanari francès Charlie Hebdo i editada del 72 al 76.

  • Triomf.Editada entre 1962 i 1982 i símbol de la resistènciaintel·lectual al franquisme. Gràcies a la col·laboració de laUniversitat de Salamanca està ara disponible online.

Fins al diari còmic Notíciesdel Món, un intent de fer una versió espanyoladel diari WeeklyWorldNews , té el seu buit i disposa d’una breu hemeroteca nooficial amb els primers set nombres en el ja citat blogPaper Continu.