Infografia

Reproductors de MP3

IMp

És un format de compressió per a música que redueix el nombre de bites d’una cançó sense perjudici de la qualitat de so de la mateixa