Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reputació 2.0: fonamental per trobar, o no perdre, un treball

Els usuaris han de conèixer la informació personal que comparteixen en xarxes socials per controlar la seva reputació davant els departaments de recursos humans
Per Antonio Delgado 29 de març de 2011
Img reputacion privacidad portada

Les xarxes socials s’han convertit enels últims anys en la forma més utilitzada pels usuaris percomunicar-se amb amics, familiars i altres persones properes alseu entorn. Aquesta interacció ha traslladat a Internet els mateixosmecanismes socials que s’utilitzen fora de la pantalla. No obstant això,hi ha algunes qüestions noves que elsmembres d’aquestes plataformes han de reflexionar, ja que les seves accions en elles queden registrades i poden influir en la seva reputació futura professional.

Imagen: Rdecom

Lainformació personal publicada en un lloc web, sovint, roman en el temps. No és fàcil esborrar el passat. Per tant, hi haque pensar molt bé què s’escriu i quines fotos es publiquen, jaque és complicat tenir l’oportunitat de començar de nou en elmón digital, com succeeix si una persona canvia de ciutat ode país, i tornar a construir un perfil social i professional des dezero.

Gestió de la privadesa i reputació

En aquests espais, elsusuarispubliquen informació personal, opinions, gustos i preferències quepoden quedar exposats a tercers. A més, es publiquen fotografies,vídeos i comentaris que poden ser comprometedors. No obstant això, amb sentit comú i una sèrie derecomanacions, és possible minimitzar aquest impacte. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil disposen d’una iniciativaper donar consells i recomanacions a joves sobre l’ús de lesxarxes socials. Aquesta iniciativa, denominada “PlaAmb tu“, és accessible a través de la xarxa social Tuenti.

Una de les primeres recomanacions és comprovar la configuració de privadesa, així com la informació subministrada en totes les xarxes socials

Una de les primeresrecomanacions éscomprovar la configuració de privadesa, així com la informaciósubministrada a totes les xarxes socials, plataformes i fòrums alscuales pertanyi l’usuari. D’aquesta forma, s’és conscient de quèinformació es publica i quin pot ser accessible a través decercadors. És recomanable rastrejar en els principalscercadors, com Google o Bing, el nom i cognoms de l’usuari, aixícom dels seus comptes de correu electrònic i telèfons personals,per esbrinar si aquestes dades són accessibles des d’alguna pàgina ipoder prens les mesures que es considerin oportunes.

També es poden trobareinesespecífiques per mesurarla reputació on line d’empreses i particulars, i algunescompanyies de Social Mitjana estan especialitzades en la gestió dela reputació i marca per a empreses com a part de l’estratègia demàrqueting. Hi ha certapolèmica sobre la capacitat d’una marca per netejar la sevareputació, si no atén abans les demandes dels seus usuaris.

Reputació en entorns professionals

Les empresesi agències de col·locació utilitzen Internet per conèixer dades personals delsusuaris, aprofundir en el seu perfil i intimitat ivalorar la seva reputació. És fàcil localitzar a un usuari que participa en un fòrum amb la seva adreça de correu electrònic al descobert, amb tan sol teclejar la mateixa en uncercador.

Les empreses i agències de col·locació utilitzen Internet per localitzar dades personals dels usuaris i conèixer més sobre el seu perfil

També es duen a termecerques dels perfils a través de les diferents xarxessocials. Pàgines com Facebooko LinkedInsón les més utilitzades per aconseguir informació útil que serveixi per valorar la contractació d’un professional. De la mateixa manera, elstreballadors i les empreses on treballen poden enfrontar-se a conflictes laborals per comentaris abocats pels primers en aquestes xarxes.

Cal ser honest i noenganyar mai a l’empresa on es treballa. No s’ha de ser indiscret i realitzar certs comentaris al públic d’una xarxa social. En cas delitigi i demanda per part de l’empresa, el dret a la llibertatd’expressió enfront de les demandes de la companyia haurà de jutjar-ho un jutge, que no sempre ha depronunciar-se afavor del demandat, ja que pot tenir en compte els conceptes d’ofensa,deslleialtat o faltes a l’honor de l’empresa.

Cal ser honest amb l’empresa on es treballa, no ser indiscret ni realitzar certs comentaris en una xarxa social

No totes les xarxes socialssóniguals, per la qual cosa és recomanable aprendre a utilitzar cadascuna deelles. No és el mateix usarTwitter, una plataforma oberta a la comunicació i informació,que volerposicionar-se en Internet com a professional d’un sectorconcretmitjançant l’ús de xarxessocials professionals, com LinkedIn, Xing o Viadeo.

Les empreses de recursos humans poden buscar en Google elsmissatges que l’usuari ha manat en Twitter, per fer-se una ideadel seu caràcter i actitud. Cada persona ha de plantejar-se fins a quin punt l’expressat amb llibertat a les xarxes socialspot ser perjudicial en el futur.

El més recomanable és no barrejar contactes personals i professionals en un mateix grup d’una xarxa social

En aquestes xarxes, el mésrecomanable ésno barrejar contactes personals i professionals en un mateixgrup o tenir-los separats en diferents plataformes, en funció delfi de cada xarxa social. En Facebook és molt útil crear llistes de contactes amb diferentsnivells d’accés i privadesa en la informació generada perelusuari. D’aquesta forma, es pot seleccionar què tipus de contingutpublicat és accessible segons el grup.

Pensar ben què es puja

Quan es vulguin pujarfotografies ivídeos, és aconsellable pensar bé si aquestes imatges podenperjudicar a l’usuari o a tercers en el futur. Sempre és preferible demanar permís als amics per publicar imatges onapareguin, així com per marcar-los amb el seu nom sobre la seva imatge, unafuncionalitat que permeten algunes xarxes socials com Facebook oplataformes de publicació de fotografies com Flickr.

És recomanable noacceptar peticions d’amistat o agregar a xarxes socials a persones que no es coneixen, ja que se’ls dona permís per accedir adades íntimes pròpies. S’ha de serconscient que alguns d’aquests desconeguts poden no albergarbones intencions.