Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Safari, a la conquesta de Windows

Apple ha presentat la primera versió estable per a Windows del seu navegador d'Internet en el qual destaca la seva rapidesa de càrrega
Per jordi 25 de abril de 2008
Img safari listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Safari ha estat tradicionalment elnavegadord’Internet utilitzada per defecte en els ordinadors Macintosh, i per laseva arquitectura ha estat vetat en altres sistemes operatius que nofossin Mac US X. Ara això ha canviat i els usuarisde Windows també poden gaudir d’ell. Laversió Safari 3.1 és l’aposta d’Apple per a guanyar quota de mercatentre els navegadors d’escriptori. Per a això, la companyiaha treballat a complir de maneraescrupolosa amb els últims estàndardsmultimèdia i a millorar els temps de càrrega de les pàgines respecte als seus competidors en Windows: Firefox i Internet Explorer 7.

Apple ha treballat a complir de manera escrupolosa amb els últims estàndards multimèdia i a millorar els temps de càrrega de les pàgines respecte als seus competidors

Fa deu anys, entre els anys1994 i 1998, es va viure en Internet la coneguda com ‘Guerradels navegadors‘, en la qual Netscape i Internet Explorer deMicrosoft van lluitar per guanyar quotes de mercat en la incipientInternet, que llavors començava a desplegar-se a nivell comercial. Laguerra va acabar amb la venda de Netscape a America Online (AOL)i també amb un judici antimonopoli a Microsoft per lespràctiques comercials realitzades durant la citada guerra.

En l’actualitat InternetExplorer continua sent elnavegador més utilitzat, seguit al lluny per Firefox. i, amb una quota molt menor, Safarii Opera.No obstant això, diferents iniciatives estan guanyant-literreny al navegador de Microsoft.

Img safari1

Aquesta nova batalla no solsocorre en els ordinadors d’escriptori, sinó també en elsdiferents dispositius mòbils, des de telèfons fins aconsoles i reproductors d’MP3. Els tres nous contendents són:la Fundació Mozilla amb el navegador Firefox; Opera, que la sevaversió per a mòbils és un dels navegadors mésutilitzats en aquests dispositius; i Apple amb el seu Safari, que preténconquistar la navegació en el sistema Operatiu Windows.

Pràctiques discutibles

Aquest és el motiu que Apple hi hagireorientat la seva estratègia, llançant el mes de març passat l’últimaversió del seu programa navegador d’Internet, Safari3.1. Aquest navegador es troba disponible de manera gratuïtaper als sistemes operatius Windows XP, WindowsVista i MACUSX , i és la primera versió estable llançada per alsistema Operatiu Windows.

Img safari2

No obstant això, aquest llançament ha disgustat aalguns usuaris i a part de la competència, com al director executiu de Mozilla. Es critica laforma en què Apple està distribuint aquesta nova versió,que ha rebut acusacions de pràctica monopolística.Apple ha inclòs a Safari dins de les opcions per defecte en ladescàrrega d’altres aplicacions per a Windows, com el gestor de músicaItunes i el reproductor de vídeos Quicktime. Aquesta és unaacció comercial utilitzada en la indústria per gegants comMicrosoft o Adobe, que consisteix a utilitzar un programari molt requeriten descàrregues com a porta d’entrada d’altres aplicacions de la casa.

Centrat en complir amb elsestàndards

Amb aquesta versió, Apple hacentrat els seus esforços a fer un navegador ràpid, fàcild’usar i que compleixi amb els últims estàndards per aldesenvolupament i visualització de les pàgines web de maneraaccessible. Safari3.1 passa el test per a navegadors Acid2amb una de les notes més altes.

Safari permet inserir elements multimèdia d’una forma similar a com s’inclouen imatges en el codi HTML

Entriles novetats que inclou Safari 3.1,està la de ser el primer navegador a suportar el nou estàndardHTML 5 per a les etiquetes d’àudio i vídeo. D’aquesta manera, es podeninserir elements multimèdia d’una forma similar a com s’inclouenimatges en el codi HTML.

Tambéés el primer navegador que suporta CSS Animations i CSS Web Fonts.CSS Web Fonts permet utilitzar diferents tipus de fontstipogràfiques per als textos, encara que no es trobininstal·lades en l’ordinador dels usuaris. D’aquesta manera, es potespecificar on es troba la font mitjançant unaadreça d’Internet, perquè així pugui serdescarregada de manera automàtica per Safari en el cas queno es trobi disponible en l’ordinador de l’usuari.

Ho instal·lo com a navegador per defecte o deixo el que ja tenia?

Onels usuaris notaran les millores realitzades en aquesta versióés en l’apartat de la velocitat per a carregar les pàgines weben la pantalla de l’ordinador. Safari carrega les pàgines deforma més veloç que Internet Explorer 7 i Firefox 2. SegonsApple, Safari ara carrega 1,9 vegades més ràpid que Internet Explorer 7 i 1,7 vegades més de pressa que Firefox 2.A més, també ha augmentat la velocitat d’execucióde Javascript.

Perun altre costat, els dissenyadors i fotògrafs estan deenhorabona, ja que Safari incorpora correcció de color enles imatges perquè aquestes mostrin els colors exactes a lahora de visualitzar-se en el navegador. Aquesta correcció, al costat de la sevaràpida càrrega en pàgines amb nombroses imatges,fa de Safari un bon navegador per a veure i gestionar galeriesfotogràfiques en serveis com Flickr, i també per aveure vídeos en la Xarxa.

Safari incorpora correcció de color en les imatges perquè aquestes mostrin els colors exactes a l’hora de visualitzar-se en el navegador

Safaritambé incorpora la navegació per pestanyes, japresent tant en Internet Explorer 7 com en Firefox, i la gestiódels llocs favorits des de la barra de navegació. Així,es postula com una alternativa molt interessant respecte a InternetExplorer, però no tant respecte a Firefox. El seu maneig gràfic no éstan bo com en Firefox, ja que no incorpora les emoticones juntamb el botó del lloc favorit, i no permet ‘punxar iarrossegar’ per a obrir una pàgina.

Tampoc les seves extensionssón tan bones i variades com les de Firefox, per la qual cosa elsusuaris han de ponderar si els val la pena canviar el navegadorque tenen per defecte, si és Firefox, per Safari en elcas que pensin usar-ho amb assiduïtat i amb tot el seu potencial.