Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

SearchMash, el banc de proves de Google

Google realitza les proves de nous dissenys per a la seva pàgina en el projecte SearchMash
Per José Antonio Gelado 7 de desembre de 2007

SearchMash ofereix elsmateixos resultats que Google, però agrupats per tipus de contingut ide forma visual. A més, està pensat per obtenir-losamb el mínim nombre possible de caràcters en la caixade cerca. L’ordre dels resultats obtinguts no difereixde com els mostra Google en la versiótradicional en anglès, però canvia la forma en la qual sónpresentats.

Searchmash podria definir-se com un cercador de marca blanca n el que es proven diferents criteris de presentació i agrupació de resultats

Searchmash podria definir-se com un cercadorde marca blanca de Google en el qual es proven amb usuarisreals diferents criteris de presentació i agrupaciódels resultats, i es recullen els comentaris rebuts per elsusuaris. Cadascuna de les opcions, així com les àreesde la pàgina, permet marcar si ha estat útil o no,bé sigui la funció en si mateixa o els resultatsoferts.

Google en flaix

Searchmash està disponible en dues opcions. Una és laversió en HTMLque és la que ve perdefecte, i ofereix els resultats en una columna dreta que ocupa lamajor part de la pantalla. Els resultats es mostren organitzats entres línies: títol de la pàgina, descripciói domini de l’assetjo web.

L’adreça URL solament es mostra en prémer sobre elsenllaços. En la part esquerra, Searchmash mostra les opcions paraels resultats d’imatges, vídeos, blogs i wikis, quees despleguen a mesura que es prem sobre cadascuna de les pestanyes.

Img searchmask

Però la realment innovadora és la versióen tecnologia flaix. Aquesta presenta una sèrie de millores respecte a la versióbàsica del cercador. En primer lloc facilita la navegacióhoritzontal pels resultats, mostrant les previsualitzacions delcontingut de la pàgina.

Els resultats són totalment navegables desplaçant la roda delratolí o les tecles del cursor, obtenint diferentscomportaments en funció del contingut. A l’hora deintroduir la cerca no és necessari prémer primer sobre lacaixa de cerca; és possible començar a escriure quancarrega la pàgina i el cercador detecta i situa elscaràcters a mesura que es van introduint.

En les cerques de text, blogs i wikis, en passar perdamunt dels resultats el ratolí o en moure el cursor,apareix a la zona dreta una imatge que mostra l’aspecte de laweb i la possibilitat de fitar la cerca entorn d’aquestlloc, visitar la pàgina principal o visitar el resultat.

L’opció de previsualizar les pàgines amb unaimatge es realitza mitjançant Snap,un servei molt popular entre blogs que substitueix mitjançant una extensió (o ‘plugin’) el text alternatiu dels enllaços per una finestra emergent amb unaminiatura de la web enllaçada.

Si la cerca es fita a vídeos, Searchmash mostra els resultats de forma gràfica amb una imatge del vídeo

En el cas que la cerca es limiti a imatges,els resultats es mostren directament en la part dreta de lapàgina. Si la cerca es fita a vídeos,Searchmash mostra els resultats de forma gràfica amb unaimatge del vídeo; a mesura que se situa el ratolísobre les previsualitzacions, el reproductor es mostra en la partdreta i permet la visualització directament des delcercador.

Una altra característica de la versió flaix són elsavisos emergents que apareixen en la part inferior de la columnadreta, que a la manera de les alertes d’alguns sistemes operatius oprogrames, avisen a l’usuari de funcions addicionals, novetats itrucs d’ús del cercador.

Finalment, en la part inferior, sota els resultats, apareix laopció ‘Habiti web results’; un enllaç que mostra de formaimmediata, sense recarregar tota la pàgina, un carrusel amb uns altres10 resultats de la cerca que l’usuari ha efectuat ambanterioritat. D’aquesta forma és possible anar obtenint més dadesde forma ràpida a mesura que es comprova la seva rellevància o esamplia informació.