Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Serveis per guardar enllaços

Les eines web que recopilen enllaços per a una lectura posterior s'estenen a les tabletas i els mòbils
Per Antonio Delgado 30 de novembre de 2010
Img laterlletre portada

A la gran quantitat d’informació d’Internet que els usuaris poden descobrir en la seva navegació diària, se li oposa la falta de temps disponible per gestionar-la. L’única solució és buscar una manera d’arxivar tots els articles, blogs, reportatges o tutorials que interessen, amb la intenció de tornar a ells en moments de major repòs per llegir-los. Diversos serveis de la Xarxa s’han dissenyat per a aquesta fi de manera específica.

Els mètodes manuals méscomunsque utilitzem per arxivar els enllaços que enscondueixen a continguts interessants, però pels quals no tenim tempsimmediat, consisteixen a guardar-los copiats en un arxiu de text,enviar-nos-els a nosaltres mateixos per correu electrònic o béclassificar-los com a favorits en el navegador. No obstant això, lesplataformes web pensades per compilar-los i gestionar-los poden simplificarmolt tant l’arxivat com la posterior localització. Aquestes plataformes tenen aplicacions per les tabletas i els llibres electrònics. Tal és el cas del Kindle i de l’iPad, des d’on llegir i organitzar els textos en un format molt més ergonòmic.

Aquestes plataformes tenen aplicacions per les tabletas i els llibres electrònics des d’on llegir i organitzar els textos

No hi ha un únic tipus de serveique serveixi per a aquest propòsit, ja que aquesta opció pot usar-se en multitud de plataformes i sistemes, com les pàginesper compartiri recordar les millors adreces d’Internet. És el cas de Delicious, Diigo o Blinklist. Aquestes tenen en realitat molts altres propòsits, encara que un delsmés comuns és recopilar enllaços per al seu posteriorlectura. No obstant això, a la Xarxa hi ha altres serveis més específics,pensats en exclusiva per guardar els enllaços pendents, permetrela seva gestió i la seva disponibilitat a qualsevol moment i, fins i tot, enqualsevol suport. El seu avantatge addicional és que estan pensatsper a aquest únic propòsit, la qual cosa simplifica el seu ús.

Read It Later i Instapaper

Un dels serveis mésconeguts ésRead It Later,que disposad’extensions per als navegadors més utilitzats, de versió deescriptori i una altra web, així com aplicacions per a les principalsplataformes mòbils -iOS, Android i Blackberry- i per a lectors de llibres electrònics. Com a extensió del navegador, compta amb un accés directe en la barra d’adreces, de manera que alprémer-ho agrega la pàgina de forma automatitzada a la llista de pendents per llegir. El sistema guarda tantl’enllaç com el titular de la pàgina per facilitar la sevalocalització. Cal destacar que aquest servei no té extensió per a les últimes versions del navegador Chrome, per la qual cosa la gestió haurà de portar-se des de la pàgina web si s’usa Chrome.

ImgImagen: Read It Later

L’accés al llistat espot realitzardes de les aplicacions per als diferents dispositius o bé des de la pàgina web del servei. Entre unes altresfuncionalitats, permet la lectura sense connexió de les pàginesque s’indiquin i la sincronització de la llista de“pendents/llegits” amb independència del dispositiudes del qual s’accedeixi, ja sigui una tableta o telèfon que funcioni amb Android o iOS d’Apple. Per facilitar la lectura, éspossible convertir la pàgina en format sol text i afegiretiquetes i elements de classificació, amb la finalitat d’organitzar elmaterial pendent de forma més eficient. També té l’opcióde compartir els enllaços en xarxes socials com Facebook o Twitter.

Instanpaperés un servei molt senzill d’usar, molt similar a Read It Later, però que figura en la tenda d’aplicacions de Chrome. Disposa d’un entorn gràficminimalista i funcional pensat solament per guardar i llegir enllaços. Lagran avantatge d’aquest sistema són les seves aplicacions paraiPhone i iPad, així com suporti per a desenes d’aplicacions d’aquestaplataforma, la qual cosa permet guardar enllaços des del correuelectrònic, els lectors de RSS o les aplicacions per a xarxessocials com Twitter. També inclou la sincronització amb GoogleReader o el lector de llibres electrònics Kindle i, fins i tot, una adreça de correu electrònic personalitzada onenviar els enllaços per guardar. Una opció més permet convertir el document web en sol text o en format ePub, que usen alguns lectors de llibres.

Laterloop, Laterthis i Readmeo

Laterloopés un servei pensat per simplificar al màxim la funció deguardar enllaços per a una posterior lectura. Disposa de poquesfuncionalitats, com afegir un accés directe a marcadors, i opcions per llegir des d’un telèfon mòbil. No obstant això, laúnica forma d’afegir enllaços és mitjançant un marcador que solament està disponible per al navegador Safari o bé amb unaextensió per a Internet Explorer. Per als usuarisque requereixin la lectura desconnectats d’Internet, disposa d’unservei bàsic que converteix el contingut web en un fitxercomprimit ZIP amb fins a trenta enllaços emmagatzemats.

L’entorn gràfic de Laterthis és molt funcional, organitzat mitjançantpestanyes de text on classificar els enllaços guardats. El seufuncionament és dels més senzills d’aquest segment. Estàorientat a la gestió i organització dels enllaços a través dela web, en proporcionar l’opció d’afegir comentaris i paraulesclaus a cada enllaç i oferir un cercador per facilitar el seulocalització. No és compatible amb tots els navegadors.

Readmeo és un nou servei web amb una sèrie de funcionalitatsper millorar la gestió dels enllaços guardats, com un accésdirecte en marcadors del navegador. Disposa d’una versió paratelèfons mòbils. A més, compta amb extensions per elsnavegadors Chrome i Safari i una opció per enviar enllaços percorreu electrònic al servei. Els usuaris que utilitzin lectorsde RSS poden accedir a un feedRSS amb els seus últims enllaços guardats.

Clipboard, guardar parts d’una pàgina

La majoria d’eines serveixen per guardar l’enllaç que porta a un text o, com a màxim, descarregar en algun suport el text i les imatges de la pàgina que ho contenia. Clipboard, en canvi, promet més opcions, ja que permet seleccionar parts d’un lloc web per guardar amb independència de la resta del contingut, que potser no ens interessi. A més, ens deixa compartir aquest contingut seleccionat amb els contactes, comentar-ho per a ells o etiquetar-ho per a la seva millor gestió.