Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sis consells per vendre objectes de segona mà en Internet

Donar sortida econòmica a certs objectes usats pot suposar una bona ajuda per arribar esplaiats a fi de mes
Per Jordi Sabaté 11 de octubre de 2011
Img 2manonet portada

Aquesta crisi econòmica senseprecedentsen els últims setanta anys ha operat profunds canvis enels nostres hàbits de consum i en la manera en què enfoquem l’economiadomèstica. Hem passat de la compra sense control d’objectesprescindibles al racionament exagerat, fins i tot delsaliments, sense pensar que pot haver-hi solucions centenàries que, alhoraque oxigenen la nostra economia, ens permeten mantenir un nivellde consum raonable. La venda d’objectes usats que ja no necessitemés una d’elles i, més enllà dels temps que corren, en algunspaïsos, sobretot en els anglosaxons, constitueix un esdeveniment social deprofundes arrels. Ara Internet, amb la seva capacitat d’arribada i el seu dinamisme, ensdona l’oportunitat d’apuntar-nos al carro de la segona mà d’unamanera fàcil i òptim però, com hem de fer-ho per evitardisgustos?

Triar el lloc adequat

Hi ha molts serveis devenda desegona mà a la Xarxa. Els més coneguts són eBayi, a Espanya, SegonaMà,però no són els únics i, en ocasions, hi ha alguns mésespecífics que poden ser més eficaços per vendre determinatsobjectes. Diverses plataformes estan especialitzades a vendre roba iobjectes de bebè usats, ja que passen ràpid de talla i, no obstant això, són molt cars. Per als pares, és preferible optar per aquests llocs perquè gairebé amb tota probabilitat contactaran amb altres pares i l’intercanvi es farà una vegada que es coneguin ben les característiques del producte.

El mateix succeeix amb els cotxes i motocicletes, els ordinadors o els telèfons mòbils i altres productesinformàtics, que compten amb plataformes específiques, on ésfàcil que el nostre producte trobi demanda més ràpid. Noobstante, això no vol dir que les grans plataformes siguinineficients o no siguin recomanables, ja que suposen un altre tipus degaranties que els llocs petits tal vegada no sempre puguin donar. A més, compten amb tot tipus de públic, amb el que la demanda del nostre producte no té per què ressentir-se.

Assegurar-nos que el lloc escollit és seriós

A més d’assegurar la demanda, calprocurar evitar els esglais postvenda o la frustració davant lesqueixes no ateses. El lloc que triem per vendre nostreproducte ha de tenir una sèrie de característiques que ens garanteixinuna venda seriosa.

  • Un registre d’usuariformal. Per donar-nos d’alta en el servei i poder començar avendre ens han de demanar algunes dades mínimes, com una adreça decorreu electrònic vàlida, alguna contrasenya i dades que ensidentifiquin, a més d’un domicili. Hem de pensar que el mateix quese’ns exigeix a nosaltres es demanarà a els qui ens compren i delscuales volem estar segurs que rebrem els diners de la venda. Laseguretat per a tots és la millor garantia d’una venda sense problemes.

  • Unescondicions d’ús detallades i accessibles per a la seva lectura. Acceptar les condicions d’ús d’un servei sense llegir-les quan hi hadiners pel mig és un dels pitjors errors que podem cometre.Hem de trobar-les amb rapidesa a la pàgina del servei i poderdesplegar-les per llegir-les i assegurar-nos que no hi ha cap apartat que ens faci sospitar. També ha d’haver-hi algun servei d’atenció a clients per poder aclarir els dubtes.

  • Referènciaa la Llei de Protecció de Dades. Encara que el servei siguiestranger, és recomanable que faci referència expressa al fet que s’aculla la llei de protecció de dades espanyola, LPD. Solament així ensassegurarem que les nostres dades de registre no són objecte de negociper part de tercers. Una empresa seriosa tindrà un apartat onespecifiqui que s’acull a la LPD.

  • Domicilifiscal visible i clar. L’empresa amb la qual operem ha detenir un domicili fiscal, un compte de correu i un telèfon accessibleperquè puguem efectuar tant queixes i reclamacions com a denúncies.Si és una empresa estrangera i té una seu a Espanya, tant millor, ja que és una garantia addicional de serietat.

  • Unaempresa recognoscible. Hi ha molts serveis que ofereixen vendade segona mà, alguns més encertats que uns altres, però com méspetit sigui el servei, més riscos correrem. eBay o Segona Mà sóngrans i reconeguts. No són els únics, que quedi clar, però el seuvolum ens garanteix que en cas de problemes el servei respondrà oaclarirà les disputes, encara que solament sigui per mantenir la seva reputació.A més, els serveis grans viuen dels percentatges de les vendes, la qual cosa implica que gestionen les transaccions i, per tant, les asseguren en cas d’un usuari trampós.

Descriure el nostre objecte amb el màxim detall

Aquests serveis, una vegada que ens hem donatd’alta i pagat la quota corresponent per vendre, si és que aquestés el seu model de negoci, ens permeten publicar l’anunci amb unespai per a la descripció i les característiques tècniques. Ésbé que pensem ben què anem a escriure, ja que s’han de donar elsdades precises i útils al comprador.

Si coneixembé el nostre producte, podrem defensar-nos de futures reclamacions

Cal pensar que aquest nopot veure nitocar l’objecte i aquesta falta de percepció sensorial ha de suplir-se amb un text que valori el mínim detall útil. Cal serprecisos i pràctics, sense aclaparar al nostre comprador amb mildetalls. No cal falsejar les descripcions amb lloancesgratuïtes ni exageracions, però tampoc ser negatius: si venemalguna cosa és perquè creiem que a algun altre pot merèixer-li la pena.

Cal ser sincersrespecte a l’estati virtuts del producte si volem evitar futures reclamacions i,per a això, el millor és que nosaltres mateixos estudiem ben el productei el seu estat abans de descriure-ho. Això també ens ajudarà aprevenir als estafadores que ens compren un objecte i després reclamenpel seu supòsit mal estat per aconseguir un preu menor. Si coneixembé el nostre producte, podrem defensar-nos.

Usar fotografiesbones i intel·ligents

La majoria dels serveispermetenpujar des del disc dur de l’ordinador fotografies dels productesa la venda. El procés és senzill, funciona amb prémer un botó,però cal tenir en compte que a la web del lloc les fotos noquedaran tan ben com les veiem en el nostre escriptori. Les imatgeshan de tenir una bona qualitat, però a més, han de ser útils tant alcomprador com a nosaltres mateixos.

Si l’objecte té algun trencament, és millor fotografiar-la i mostrar-la, ja que és prova de sinceritat

Si l’objecte té algunatrencament, ésmillor fotografiar-la i mostrar-la, ja que és prova de sinceritat i deponderació del valor del producte. A més, mostra elabast del desperfecte, que ens defensa davant reclamacionstramposes. També hem de saber destacar les virtuts del producte.De nou, com en el cas del text, no pretenguem enganyar a ningúperquè els únics damnificats serem nosaltres mateixos.

Com vull que em paguin?

En alguns serveis, estàa la nostra mà triar com s’efectuarà la transacció, però en uns altres no. Els grans, que viuen dels percentatges de vendes, exigeixen que lestransaccions es facin en les seves plataformes i, per a això, tenenhabilitats canals de pagament. L’avantatge és que ofereixen, en principi,majors garanties de seguretat, prevenen l’estafa i asseguren elcobrament. El desavantatge és que no rendibilitzem la venda al 100% i ensveiem obligats a deixar les nostres dades bancàries en ocasions. Noobstante, eBay utilitza serveisde pagament emmascarat com PayPal, que resulten idonis paraesttipus de transaccions.

Si la decisió del mètodede pagamentestà a les nostres mans, sens dubte, el pagament per endavant pertransferència bancària és el més avantatjós i el pagament en lliurament adomicili, el que més riscos té per al venedor. Si és possibleveure’s amb el comprador i conèixer-se d’alguna manera, ja sigui presencialo mitjançant l’ús de videoconferència,la transacció es facilitarà molt i podrem escollir el sistemaamb més confiança. De totes maneres, amb aquests sistemes obertsguanyem en llibertat i flexibilitat, però perdem en seguretat igaranties.

Com em protegeixodavantreclamacions?

Si anem amb un serveigran quecobra percentatges de les vendes, normalment tindrà unes normes paracasos de reclamacions. Oferirà així unes garanties mínimes tantal comprador com al venedor. ja que pertanyem al segon grup, elmillor és conèixer el nostre producte i tenir proves gràfiques delestat en el qual ho enviem al comprador. Les mateixes ajudaran alservei a decidir.

Si no som honests en determinades plataformes, a més de perdre els diners de la venda, podem veure’ns penalitzats amb punts negatius

Si no som honests o no tenim proves, a mésde perdre els diners de la venda, podem veure’ns penalitzats amb puntsnegatius que ens mostraran als possibles venedors com a usuarispoc fiables. De la mateixa manera, en vendesoberteson no intervé una empresa gran, és important saber que no operacapgarantia sobre objectes de segona mà quan la compravendaocorre entre particulars, per la qual cosa no podem exigir encas que un aparell s’espatlli amb el temps. D’altra banda, sienganyem al nostre comprador acabarem per pagar-ho, ja que és moltprobable que expliqui el nostre acte en els fòrums especialitzats ixarxes socials i doni les nostres dades, de manera que qualsevol futurcomprador pugui comprovar que som poc fiables. És normal que uncomprador estudiï en fòrums i xarxes amb quin tipus de persona va afer negocis.