Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sistemes operatius per a automòbils

Els sistemes operatius per a automòbils guanyen protagonisme en el sector de l'automoció
Per Antonio Delgado 3 de setembre de 2007

Diferents parts dels automòbils actuals, com els frens, la injecciódel carburant o els coixins de seguretat, estan controlats per dispositius electrònics, i s’estima que aquests components suposen entorn del 20% del cost total d’un automòbil, fins a arribar al 50% en els vehicles híbrids. Es calcula que enels anys vuitanta, el nombre de dispositiuselectrònics instal·lats en els automòbils era d’unscinc, mentre que ara són més de 30 en els cotxes de gammamitjana. A mesura que s’incorporen nous components enels automòbils, la complexitat per al control dels mateixoscreix. En els sistemes electrònics és fonamental que aqueststreballin en temps real de forma rigorosa, ja que d’ells depèn laseguretat dels ocupants del vehicle.

A la cerca d’un sistema operatiu únic

L’objectiu és aconseguir un millor control dels dispositius electrònics mitjançant l’ús d’un programari comú en tots els automòbils

Actualmentexisteixen diferents iniciatives per desenvolupar aplicacionsestandarditzades entre els principals fabricants automobilístics.La creació d’un sistema operatiu comú neix de lanecessitat de crear un sistema estandarditzat de qualitat que possibilitiun ús més eficient dels recursos dels fabricants. Elobjectiu és aconseguir un millor control dels dispositiuselectrònics mitjançant l’ús d’un programari comú entots els automòbils. Aquests són els principals projectes queestan en marxa, el primer europeu i el segon japonès:

 • OSEK/VDX:El 70% del mercat dels sistemes operatius per a automocióestà controlat actualment per un consorci germà-francèsdenominat OSEK/VDX, queva néixer en 1993 per la unió dels desenvolupamentsrealitzats per les empreses alemanyes BMW, Bosch, DaimlerChrysler,Opel i Siemens entre uns altres (en el projecte ‘Open Systems and theCorresponding Interfícies for Automotive Electronics’) i el consorcifrancès format per Renault i PSA Peugeot Citroën (en elprojecte anomenat ‘Vehicle Distributed eXecutive’).

  El 70% del mercat dels sistemes operatius per a automoció està controlat actualment per un consorci germà-francès denominat OSEK/VDX

  El sistemaoperatiu OSEK està dissenyat per requerir un mínimde recursos de maquinari i funciona fins i tot amb microprocessadorsde 8 bits. Aquest sistema constitueix la base per permetre laintegració de mòduls de programari realitzats perdiferents fabricadors, la qual cosa permet la portabilitat dels mateixos. Elconsorci europeu espera aconseguir la fase de prototip per 2008.

 • JasPar:Una iniciativa impulsada pel govern japonès i quereuneix a deu companyies japoneses d’automòbilsi informàtica. Toyota, Nissan, Profunda i Toshiba entre uns altres,s’han unit per desenvolupar un sistema operatiu propi paravehicles que inclou mòduls específics paracadascun dels models, que són governats per un sistema operatiucentral comuna.

  Aquest projectedenominat JasPar(‘Japan Automotive Programari Platform Architecture’), pretén lacreació d’un estàndard global. Compta amb laaportació de mil milions de iens (uns 6 milions deeuros) aportats pel govern japonès a través delMinisteri d’Economia, Indústria i Comerç del paísnipó.

  A principis de 2007, Toshiba va anunciar la seva intenció de crear un sistema operatiu propi per a automòbils

  El germen deJasPar va partir de Toyota, actualment el primer fabricadormundial d’automòbils, que a principis de 2007 va anunciarla seva intenció de crear un sistema operatiu propi paraautomòbils dins de la seva iniciativa VI (‘Value Innovation’)amb la qual pretenia estalviar costos i ser mes eficient en lafabricació de vehicles, en estandarditzar una granpart dels elements dels diferents vehicles quecomponen el seu catàleg. Està previst que el primerprototip vegi la llum l’any 2009, encara que la fase deproducció no es durà a terme fins a l’any2015.

Microsoft també juga

Amb la iniciativaJasPar, els fabricants japonesos lluiten amb els europeus paraimposar un estàndard mundial en el sector de l’automoció,alguna cosa que no ha passat desapercebut per a la resta d’empresesinformàtiques, com a IBM o Microsoft, els qui veuen unaoportunitat d’entrar en un sector nou per a ells.

Així, lesempreses americanes ja estan treballant en sistemes operatiuspropis per a la indústria de l’automoció; ja no nomésdel control del vehicle, sinó de tots els dispositius decomunicació que cada vegada més integren els automòbilsde nova generació dotats de GPS, dispositius mòbils,reproductors multimèdia, etc.

En l’últimafira tecnològica CES celebrada en les Vegas, el fabricant deautomòbils Ford i Microsoft van presentar un nou sistema decomunicacions i entreteniment per a vehicles denominat‘Sync’. De moment només estarà disponible en dosvehicles comercialitzats a EUA, el Focus i la sèrie FiveHundred, encara que en dos anys està previst que estiguidisponible en tota la gamma de vehicles del fabricadornord-americà.

Sync permet controlar la comunicació i dispositius multimèdia d’un vehicle mitjançant comandos de veu i una roda de control

Sync permetcontrolar la comunicació i dispositius multimèdia d’unvehicle mitjançant comandos de veu i una roda de control.Entre les principals funcionalitats destaquen la realitzacióde trucades telefòniques en ‘manera mans lliures’, amb un botósituat en el volant, i activació per veu; lectura de SMS iemail mitjançant un convertidor de text a veu, i activació de lamúsica, ja sigui d’un àlbum o pista concreta, mitjançantun comando de veu. El sistema reconeix actualment anglès,francès i espanyol. El preu és de 395 dòlars iencara no es tenen dates de la seva implementació a Europa.