Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sistemes per veure televisió via P2P

Diferents plataformes aprofiten aquesta tecnologia per accedir a canals de televisió de tot el món
Per Antonio Delgado 23 de febrer de 2009
Img tv online xl
Imagen: Dan Taylor

Moltsdels usuaris que veuen per Internet els partits de futbol de laChampions League a través de televisions xineses desconeixen que aquestes utilitzen el mateix sistema amb el qualcentenars de milers d’internautes comparteixen les seves pel·lícules icançons favorites. La tecnologiaP2P aplicada a la televisió ajuda a suportar emissions devídeo on line amb gran càrrega d’espectadors, ja que el senyales comparteix entre tots ells. Ara, noves plataformes utilitzenles xarxes P2P per emetre a la Xarxa amb el màxim abast.

Laemissió de videos a través d’Internet en streaming ésuna tecnologia costosa perquè implica que l’emissor deudisposar d’un cabal d’ample de banda suficient com per suportarles connexions d’un nombre variable d’usuaris connectats almateix temps. A més, els servidors encarregats de processar itransmetre el flux de dades han de ser capaces de funcionar amb unaalta càrrega de treball. Per això, per a emissions amb un gran volumd’usuaris han de realitzar-se importants desemborsaments eninfraestructures i connectivitat.

Unade les alternatives a aquesta tecnologia “broadcast”(basada en servidors centralitzats) és l’emissió de vídeoutilitzant el mateix sistema que les xarxes P2P; és a dir, el protocolque s’usa als programes d’intercanvi de fitxers. Aquestatecnologia, coneguda com TVP2P, permet als usuarisrebre un senyal de vídeo, i al mateix temps utilitzarpart de la seva connexió a Internet per retransmetre el senyala altres usuaris.

En augmentar el nombre d’usuaris que estan visualitzant un senyal de vídeo, la seva qualitat es veu incrementada per tenir disponibles més “fonts” que l’emeten

Deaquesta forma, en augmentar el nombre d’usuaris que estanvisualitzant un senyal de vídeo, la seva qualitat es veuràincrementada en trobar-se disponibles més “fonts” quel’emeten. A més, algunes de les empreses que disposen desolucions TVP2P utilitzen un senyal “broadcast” queés distribuïda a la resta mitjançant connexions P2P. D’aquesta forma,encara que no hi hagi usuaris visualitzant un canal de vídeo, lasenyal mai es perd.

Lesplataformes de TVP2P funcionen mitjançantaplicacions d’escriptori que es connecten amb els llocs web quedistribueixen el senyal. A l’hora d’utilitzar aquestes aplicacionsés aconsellable disposar d’una connexió de banda ampla i tenir instal·lat -amb el sistema operatiu Windows- elpack de compatibilitat amb els idiomes asiàtics, doncs moltesde les seves instruccions no estan en alfabet llatí.

Alguns serveis

  • Zattoo:Zattoo és una plataforma paraveure canals de televisió tradicional, la mateixa que es veu enels televisors. La programació està segmentada segonsla IP de cada usuari, accedint aquest únicamentaquells canals de televisió que emeten en obert en el seuterritori. A Espanya, és possible accedir a una vintena decanals, entre els quals s’ofereixen les principals cadenesgeneralistes, algunes autonòmiques i altres temàtiques.

    Zattooés una aplicació de pagament per subscripció que oscil·laentre els 2,40 euros que costa la subscripció a un mes de“Zattoo Basic” i els 21 euros per 12 mesos a “ZattooHiQ”, amb accés als vuit canals de televisiógeneralistes amb una millor qualitat d’imatge. L’aplicació deescriptori està disponible per als principals sistemesoperatius.

  • Pplive:Pplive és una de les plataformes més conegudes amb accés web a canals detelevisió de tot el món. La seva base de canals supera els600, encara que la gran majoria d’ells són xinesos. Els enllaçosa aquesta aplicació per accedir de forma directa a laprogramació d’esdeveniments esportius o temàtics solenestar disponibles en pàgines web que actuen com a guiesde programació. L’aplicació d’escriptori estàdisponible per al sistema operatiu Windows.

  • LiveStation:LiveStation, desenvolupadaper Microsoft Research i l’empresa Skinkers, permet accedir adiferents canals internacionals com a BBC Word, EuroNews o France24. L’aplicació d’escriptori es complementa amb l’accésmitjançant la pàgina web de la plataforma per accedir acanals de televisió que emeten de forma independent enInternet, i està disponible per als sistemesoperatius Windows, MAC US X i Linux.

  • SopCast:Des de SopCast els usuarispoden accedir a canals de televisió de tot el món i aemissions realitzades pels propis usuaris. La majoria deels canals de televisió són locals oregionals, encara que el seu principal atractiu són les cadenes detelevisió xineses que emeten esdeveniments esportius o deabast mundial. L’aplicació està disponible paraels sistemes operatius Windows i Linux.

  • KeyHoleTV:KeyHoleTV permetrealitzar retransmissions de vídeo mitjançant TVP2P. Elsusuaris poden crear les seves pròpies emissions personalitzades iprotegir-les mitjançant contrasenya. No obstant això, el seu ús mésestès és accedir a canals de radi i televisió japoneses, jaque disposa de més de vint línies d’emissió.L’aplicació d’escriptori només estàdisponible per als sistemes operatius Windows i Windows Mobile enel cas dels telèfons mòbils.

  • TVAnts: Mitjançant TV Ants elsusuaris disposen de més de cent canals de tot el món,encara que en la seva majoria són de la zona asiàtica, i sobritot xinesos. El seu entorn gràfic és similar a el de lesaplicacions d’intercanvi d’arxius. Està disponible parael sistema operatiu Windows.

La legalitat dels enllaços

El caràcter obert i lliure dels programes de TVP2P utilitzats fa que no es cometi una infracció penal

A causa de lagran quantitat de canals disponibles amb sistemes de TVP2P, elsusuaris busquen pàgines web on trobar els enllaçosdirectes a les retransmissions. Aquest tipus de pàginesnormalment estan especialitzades a proporcionar enllaços aretransmissions esportives de televisions asiàtiques(normalment xineses) que emeten en obert senyalsde televisió que als països d’origen dels usuarisnomés s’emeten per plataformes de pagament.

Ésper això que els titulars d’aquests drets a Espanya handenunciat a algunes pàgines per fer de guia enla retransmissió d’aquests esdeveniments. La pàgina TVMix va serdenunciada en 2005 per aquesta circumstància i els seus propietarisdetinguts policialment.

Tresanys i mitjà més tard el cas s’ha sobreseguten el jutjat. Posteriorment el sobreseïment ha estat ratificatper l’Audiència Provincial de Madrid en considerar, entre altresmotius, que el caràcter obert i lliure dels programes deTVP2P utilitzats i no haver de disposar una llicència per alseu ús fan que no es cometi infracció penal.