Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Slideshare: guardar les presentacions en Internet

SlideShare promet fer amb les presentacions de Powerpoint el que YouTube amb els vídeos: compartir-les amb tothom fàcilment
Per Darío Pescador Albiach 7 de novembre de 2006

Elsvídeos i les fotografies s’han mudat a la web perquètothom les vegi. També estan allíels documents, fulls de càlcul i el correu electrònic,perquè es pugui accedir a tot això des de qualsevol ordinador. L’empresa Uzanto,radicada en l’Índia, ha fet el propi amb les presentacions enel seu sistema SlideShare.

Img

Lacridada Web 2.0 ha portat dos fenòmens diferents. Perun costat, les aplicacionsweb,com per exemple GoogleDocs & Spreadsheets, que permet crear documents de text i fulls de càlcul enuna pàgina web. El principal avantatge d’aquestes aplicacions ésque es poden compartirels documents fàcilment amb altres personesi accedir a ells des de qualsevol ordinador. D’altra banda estanels llocs d’UGC (‘User-Generated Content’, contingut generat perl’usuari), on, per exemple, els navegants poden deixar els seusfotos (Flickr) o vídeos (YouTube)a la vista de tot el món.

Amig camí està SlideShare,que ja ha rebut el nom del ‘YouTube para Powerpoint’.SlideShare és una aplicació web on es poden emmagatzemarpresentacions de diapositives. Igual que en YouTube, lespresentacions cal crear-les en el propi ordinador utilitzant elprograma Microsoft Powerpoint, OpenOffice o qualsevol programacompatible amb els formats .PPT, .PPS o .ODP.

SlideShare fa fàcil compartir una presentació de treball o fins i tot donar una conferència sense necessitat de carregar amb la presentació

Quanl’usuari puja la presentació a SlideShare, el sistema laconverteix en ‘Flaix’. Això vol dir que es pot veure des dequalsevol ordinador, simplement obrint una pàgina web.

SlideSharefa més fàcil compartir una presentació detreball amb altres col·legues, o fins i tot donar una conferència sensenecessitat de carregar amb la presentació, simplementaccedint a ella des d’una connexió a Internet qualsevol.

Divertir-se amb Slideshare

Senseembargament, SlideShare també entra en les comunicacionspersonals. Quantes vegades els usuaris rebenpresentacions amb acudits, curiositats, campanyes polítiques,missatges religiosos, fotos eròtiques o històries d’humor?Ara, en lloc de manar una presentació, que pot arribar aocupar diversos megues, només cal col·locar-la en SlideShare ienviar en enllaç de la pàgina a les persones interessades.Fins i tot es pot fer un enllaç a una diapositiva en concret dinsde la presentació.

Ambaixò s’evita també l’anomenat ‘correu brossadels amics‘; aquests missatges ‘graciosos’ en cadena s’estenenmoltes vegades per la Xarxa de manera viral exposant centenars deadreces de correu a robots i altres usuaris desaprensivos, quepoden utilitzar-les per a finalitats indesitjables. Slideshare comparteix lespresentacions de manera unipersonal.

Aixòés precisament el que la majoria dels usuaris deSlideShare està fent. Com ocorre en YouTube, es potpassar una bona estona examinant les presentacions méspopulars, com aquestes fotosde Canadào la recopilació de les pitjorsportades de discos.Les presentacions poden rebre comentaris dels altresusuaris registrats que les vegin.

Millor amb so

Img

S’haplantejat fins i tot la possibilitat d’emprar SlideShare com aplataforma per a la teleformació. No obstant això, lespresentacions de diapositives són un format molt limitat. No tenenmassa valor si no hi ha un presentador explicant i ampliant lainformació. Al moment en què es puguin combinar ambso, poden guanyar molts punts.

Lespresentacions de SlideShare estan classificades amb tags, comles fotos en Flickr o els vídeos en YouTube. És a dir, cadapresentació té unes paraules clau associades que informensobre el seu contingut. Aquesta manera de classificació és cada vegada mésutilitzat per a tot tipus de continguts, però sobretot elsaudiovisuals, ja que això permet que els cercadors com Technoratiels localitzin quan es realitzin cerques per una d’aquestesparaules clau.

Finalment,es poden incrustar les presentacions a qualsevolpàgina web, com per exemple un blog, de la mateixa manera que s’insereixuna imatge. Al costat de cada presentació hi ha un codique es copia i pega en el codi de la pàgina. L’efecteés el mateix que en incrustar vídeos de YouTube en altrespàgines.