Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Speed Dial, com veure en un instant nou llocs web

Aquesta aplicació, creada inicialment per Opera, facilita la navegació pels llocs favorits de l'usuari i ja s'ha traslladat a Firefox
Per Benyi Arregocés Carrere 24 de setembre de 2007

‘Speed Dial’, o ‘Marcat Ràpid’, és una novacaracterística que el navegador Opera ha incorporat des de laversió 9.2. Es tracta d’una pàgina a la qual elprograma acudeix cada vegada que s’obre una pestanya i queconté nou miniatures dels llocs web que triï l’usuari, jasigui per treball o per oci. Aquest sistema, que ajuda a accedir amb mésrapidesa a les pàgines que es visiten més assíduament,ja s’ha traslladat a Mozilla Firefox a través d’unaextensió i es rumorea que pot trobar-se en properesactualitzacions d’Internet Explorer.

Img

La forma en què es navega per Internet es trobacondicionada pel navegador que triï cada usuari. Cadascun delsque existeixen presenta unes característiques diferents, si béés cert que uns acaben adaptant les millores tecnològiquesdels altres.

Aquest tipus de programes ha evolucionat a l’una queInternet des de les primeres versions de Mosaic i Netscape Navigator,els dos primers navegadors que van aconseguir popularitat, fins aversions molt més avançades com les dels actualsInternetExplorer (IE), MozillaFirefox i Opera,els tres navegadors més populars a la Xarxa.

Speed Dial és una nova característica d’Opera que permet a l’internauta veure amb una ràpida ullada els nou llocs que triï

Paradoxalment, IE, el navegador mésutilitzat pels usuaris no es caracteritza per ser innovador, sinóque aquest paper li correspon als seus dos seguidors, Firefox i Opera.Així, per posar un sol exemple, Firefox i Opera van implantarmolt abans la molt útil navegació per pestanyes,que recentment IE ha adoptat per a la seva versió 7.

D’aquesta manera, Speed Dial és una nova característicaque Opera ha presentat en la versió 9.2. del seu programa ique permet a l’usuari d’Internet veure amb una ràpida ulladaels nou llocs que desitgi. Aquesta idea proposa una nova forma deaccedir a adreces favorites i combina els tradicionalsmarcadors amb les previsualitzacionsde llocs web, que tan de moda s’han posat últimament.

L’usuari pot fixar nou miniatures de llocs web end’altres caselles que es distribueixen a la pàgina amb unesquema de tres files i tres columnes. Aquesta tasca es pot realitzarsi s’arrosseguen les pestanyes d’altres pàgines que estiguinobertes en aquest moment en el navegador cap a la pestanya de‘Marcat Ràpid’.

També pot fer-se directament amb el ratolí,perquè si es fa clic en cada casella, el programa ensenyaràles últimes pàgines a les quals s’ha accedit i tambéla possibilitat d’introduir l’adreça manualment.

Amb aquest sistema l’usuari observa la part superior de cada pàgina i cadascuna de les miniatures continua sent un enllaç, per la qual cosa si li interessa algun aspecte d’elles pot entrar en la versió original

Amb aquest sistema l’usuari observa la part superior decada pàgina i cadascuna d’aquestes miniatures continuasent un enllaç, per la qual cosa si a l’usuari li interessa algunaspecte de les pàgines, pot entrar en la versióoriginal amb un clic de ratolí.

D’altra banda, si es desitja ordenar d’una maneradiferent les nou miniatures, només s’ha d’arrossegar laminiatura d’una casella a una altra, la qual cosa provocarà que esintercanviïn de posició les dues pàgines. La freqüènciaamb la qual l’usuari desitja que s’actualitzin les miniatures tambées pot configurar, encara que per defecte es troba desactivada.

‘Speed Dial’ per Firefox

Firefox, gràcies al seu disseny, que permetincorporar programesque personalitzin i afegeixin funcions al navegador estàndard,ja compta amb un complement, també denominat SpeedDial, que incorpora aquesta novetat i que, a més, millora aloriginal d’Opera en certs aspectes.

Així, si es col·loca el ratolí damunt de laminiatura i s’utilitza la roda del mateix, és possibledesplaçar-se cap amunt i cap avall de la pàgina, la qual cosapermet contemplar tot el contingut i no només la partsuperior de la pàgina.

Si es col·loca el ratolí damunt de la miniatura i s’utilitza la roda del mateix, és possible desplaçar-se cap amunt i cap avall de la pàgina

A més, el nivell de personalització de lapàgina que conté les miniatures és major. D’aquesta manera,l’usuari pot fixar el nombre de files i columnes quetindrà, la grandària de cada miniatura en píxels oestablir que ‘Speed Dial’ s’obri en una nova pestanya o enuna nova finestra.

Per contra, aquest complement no té doscaracterístiques que sí presenta l’original: no permetarrossegar des d’altres pestanyes a la pàgina deminiatures i tampoc ordenar i intercanviar la posició de lesdiferents pàgines, perquè si es fa això s’esborra una de lescaselles.