Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Surt Leopard

El nou sistema per als ordenadors Mac d'Apple incorpora molts canvis, millores i un entorn gràfic completament rejovenit
Per Antonio Delgado 26 de octubre de 2007

Sotael nom de Leopard s’amaga la versió 10.5 de Mac US X,el sisè sistema operatiu Mac US X d’Apple, que ve a reemplaçara la versió 10.4, Tiger, llançada al públic a l’abrilde 2005. El llançament d’aquest nou sistema operatiu, previst per a avui, va ser anunciat a la primavera pelsresponsables de la companyia, que van donar compte de lesnovetats que comportarà; segons el parer dels experts, no sónpoques i són molt positives. Aquest reportatge desglossa les principals.

Les novetats de Leopard I

Escriptori

Leopardincorpora un nou gestor d’arxius tridimensional, que millora lagestió de les finestres mitjançant la tecnologia CoreAnimation, la qual cosa permet afegir animació a lesaplicacions de manera automatitzada i processada des de la targetagràfica de l’ordinador.

Desapareixel triangle d’indicació d’activitat en lesaplicacions que l’usuari té obertes i és substituït per unefecte visual brillant sota la icona de l’aplicacióactiva.

/imgs/2007/07/leopard1.gif

Tambés’inclou una nova característica anomenada ‘Stacks’ (Piles)que permet crear carpetes personalitzades dins del gestor d’arxius,amb els elements que l’usuari desitgi per a tenir sempreordenat l’escriptori. ‘Stacks’ inclou un nou entorn gràficper a llançar aplicacions en conjunt que l’usuari tingui inclosesen una de les seves carpetes del gestor.

Lacarpeta de descàrregues estarà visible en l’escriptori com unapila per a poder accedir de manera ràpida a elles. Com a efectevisual, en situar el ratolí sobre la pila, els elements que lacomponen es desplegaran formant un arc per a unaidentificació visual i ràpida del contingut.

Finder

Finder permet usar conjuntament l’escriptori actual amb altres usuaris que utilitzin Leopard

Elnou Finder incorpora un nou menú principal superiorque l’integra de forma més visual sobre laimatge de fons que l’usuari tingui seleccionada. Les finestres de Finder,a més de les vistes actuals d’icones o llestes,compten amb un nou tipus de vista denominat ‘Coverflow’ (igual que l’incorporat en iTunes) que permet mostrar una vista prèvia de qualsevoldocument de text, imatges o pel·lícules de manera visual, com si anessin carátulas de Cds.

/imgs/2007/07/leopard2.gif

Una altracaracterística del nou Finder és la possibilitat de compartirla pantalla, que permet usar conjuntament l’escriptori actual ambaltres usuaris que utilitzin Leopard.

Mitjançant’Back to My Mac’ es podrà accedir a una màquina localper a treballar de manera remota mitjançant un compte .Mac associada a l’ordinador.Tota la informació que es comparteixi aniràencriptada.

Quicklook

L’aplicacióQuicklook permet previsualizar arxius sense haver de obrir cap aplicació. Normalment quan els usuarisreben un document de text formatat o un full de càlculnecessiten obrir l’aplicació corresponent per a llegir elcontingut.

/imgs/2007/07/leopard3.gif

AmbQuicklook es podrà accedir al contingut sense necessitat d’estarobrint i tancant programes per a la lectura d’aquests. Tambéés possible seleccionar diversos arxius i visualitzar-los mitjançantQuickLook en una nova finestra.

Applepermetrà que els usuaris desenvolupadors puguin crearextensions per a QuickLook per a suportar nous formats d’arxiu.Aquesta nova característica s’activa mitjançant un clic de ratolío la barra espaiadora, i pot funcionar a pantalla completa.

Time Machine

Basaten l’experiència real dels usuaris, on molt pocs fan còpies de seguretat de les dades emmagatzemades en l’ordinador, Leopardpresenta aquesta nova característica que no sols permetrealitzar còpies de seguretat de manera automàtica de tot el que hi hagi en l’ordinador, inclosos els discos durs externsconnectats a aquest, sinó que guarda estats anteriors per a recuperardades o veure com ha canviat una carpeta.

Aquestes còpies de seguretat es podran guardar en un altre terminal que estigui en xarxa o en discos durs externs. Però no es podran guardar en una part virtualizada del mateix ordinador, atès que una còpia de tants Gigaoctets és inviable.

/imgs/2007/07/leopard4.gif

La manera d’accedira aquestes dades serà mitjançant una navegació de maneravisual i podrà ser activada des de qualsevol aplicacióo finestra. L’usuari podrà buscar mitjançant una líniade temps per a localitzar i restaurar en el seu cas amb un simple clicde ratolí qualsevol arxiu que en algun momentestigués en el sistema.

Les novetats de Leopard II

Spaces

Mitjançant Spaces es creen diferents espais de treball per a organitzar millor l’activitat enfront de l’ordinador

MitjançantSpaces es creen diferents espais de treball per a organitzar millor l’activitatenfront de l’ordinador. Aquest gestor d’escriptoris permetarrossegar i deixar anar aplicacions entre els diferents espaisactivats per l’usuari, per a agrupar les aplicacions segonsles seves necessitats. Mitjançantl’activació d’una vista general s’examinen tots elsespais activats i es pot saltar de l’un a l’altre utilitzant lestecles de les fletxes o un clic de ratolí sobre l’escriptoriseleccionat.

/imgs/2007/07/leopard5.gif

Spacess’integra amb el gestor d’arxius perquè quan l’usuari premsobre la icona d’una aplicació que es trobi oberta,Leopard li porti directament a l’espai on estiguiexecutant-se la mateixa.

Laconfiguració dels espais es realitza mitjançant el panell ‘Exposé & Spaces’ de les ‘preferències del sistema’, ones podrà assignar aplicacions a espais específics a l’horad’executar-les.

Mail

Appleinclou en Leopard una nova versió del seu programa client de correuselectrònics, que detecta de manera automàticaels textos per a afegir noves capacitats a la lectura de correuselectrònics. Així, si l’usuari rep un correu amb una adreçapostal, aquesta pot ser geolocalizada i mostrada de maneraautomàtica amb Google Maps.

Si l’usuari rep un correu amb una adreçapostal, aquesta pot ser geolocalizada i mostrada de maneraautomàtica amb Google Maps

Tambéés possible crear carpetes intel·ligents, no sols de comptes de correuelectrònic sinó de fluxos de notícies subscritesmitjançant RSS, que permeten rebre les noves notícies en la bústiad’entrada, o rebre notificacions amb els nous articles.Mitjançant les bústies intel·ligents l’usuari podrà organitzaren una mateixa carpeta totes les notícies i correus electrònics rebuts sobre unamateixa paraula clau.

/imgs/2007/07/leopard6.gif

Ambl’aplicació ‘Mail Stationery’ s’inclouen més de 30plantilles de disseny personalitzable per a crear missatges ambfotografies i gràfics. Entre les plantilles, s’inclouendissenys per a crear des de col·leccions de fotos a invitacionsd’aniversaris.

Mailincorpora noves funcionalitats per a fer més senzill lacreació de llistes i anotacions en el calendari d’iCal. Elclient de correus d’Apple inclòs en Leopard, detecta les dadesenviades dins d’un correu electrònic concertant una citai les afegeix de manera automatitzada com una anotació enel calendari; d’igual manera, seleccionant un fragment del text d’uncorreu i prement sobre la icona de ‘tasques pendents’, permetcrear una nova tasca a partir d’aquest missatge.

iChat

Enaquesta nova versió s’ha millorat la interfície del programa iApple ha afegit nous efectes amb Photbooth. Mitjançant aquestacaracterística es poden retocar imatges i posarfotografies i vídeos com a teló de fons. Mesallà dels efectes visuals, iChat incorpora un nou códecd’àudio basat en AAC que millora la qualitat del so.

/imgs/2007/07/leopard7.gif

Ambla funció ‘iChat Screen Sharing’ l’usuari podràcompartir el seu escriptori amb altres usuaris per a treballar de formacompartida sobre un mateix projecte, una altra eina de col·laboracióque incorpora és ‘iChat Theater’, on els usuaris podrancompartir pel·lícules de QuickTime, presentacions de Keynotes(conferències emeses onlineon s’anuncien les novetats de l’empresa)o realitzar passis de fotografies.