Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tabletas gràfiques, no només per a dissenyadors

Les tabletas gràfiques poden ser una alternativa al ratolí per a tot tipus d'usuaris
Per Antonio Delgado 7 de setembre de 2007

No nomésserveixen per fer el treball més còmode alsdissenyadors; tots els usuaris els poden treure profit.Aquest tipus d’elements per comunicar-se amb l’ordinador esrevelen com una eina útil per a l’edició defotografies, vídeos i gràfics, així comper a la digitalització de notes preses a mà. Tenen,a més, l’avantatge que ofereixen una major precisióen aquestes tasques que l’ús d’un ratolí convencional.

El punter delratolí ajuda als usuaris a moure’s i executar ordenis alsdiversos programes de l’ordinador. No obstant això, el seu ús es queda curtquan es necessita obtenir una major precisió en el toc,com és el cas de l’edició d’elements gràfics imultimèdia. En aquests casos, la tableta gràfica pot ser lasolució.

Què són?

La tabletagràfica és un perifèric que consta principalment deuna taula de diferents grandàries, encara que els mésestesos estan entre un A6 i A3, i d’un llapis òpticque permet escriure i dibuixar sobre la taula, reflectint elresultat en la pantalla.

Segons un estudi, les tabletas gràfiques serien més ergonòmiques que el ratolí, ja que redueixen la tensió muscular en els avantbraços i mà

Les tabletas sónsensibles a la pressió i inclinació exercida per elllapis òptic. La resolució de la tableta és undels seus aspectes més importants, ja que a major resolució,es poden realitzar traços més precisos.

La instal·lacióés molt senzilla: n’hi ha prou amb connectar la tableta al port USB delordinador i executar un programari d’instal·lació que puguesvenir de fàbrica en un CD o bé descarregar-se d’Internet.

Segons unestudi(PDF) finançat per Wacom, un dels principals fabricants detabletas, quedaria demostrat que les tabletas gràfiquessón més ergonòmiques que el ratolí, ja que redueixenla tensió muscular en els avantbraços i mans en usuaris quees passen moltes hores davant d’un ordinador.

A continuaciós’exposen els tres models de tabletas gràfiques méspopulars del mercat, tant per les seves vendes com per l’altausabilitat que tenen per a tot tipus de consumidors de maquinari, no només pels més avançats.

Img

Intuos3 A3Wide de Wacom: la tableta més professional

Aquestatableta es presenta ara amb un nou format 16:10, que permetun millor aprofitament de l’àrea de treball en pantalles LCDpanoràmiques i duals. D’aquesta manera no es creen distorsionsen treballar amb ordinadors que posseeixen aquest tipus de pantalles, comsucceeix en els portàtils d’última generació.També resulta òptim la seva ocupació en programes deedició de vídeo.

El llapis òptic i el ratolí no incorporen cables ni bateries, ja que és la pròpia tableta l’encarregada de subministrar-los l’energia necessària per funcionar

El llapisòptic i el ratolí no incorporen cables ni bateries, jaque és la pròpia tableta l’encarregada de subministrar-los l’energianecessària per funcionar a través de la connexió USB.Amb 1024 nivells de sensibilitat de pressió, la Intuos3permet crear traços naturals, inclinant el llapis òpticcap a qualsevol adreça, amb manera de llapis, pinzell iesborrany.

Gràcies a latecnologia de contacte ‘Touch Strip’ (alguna cosa així com‘toc a l’empel’), és possible utilitzar els dits sobre la tableta, deforma similar a la del ‘touchpad’ d’un ordinador portàtil,para d’aquesta manera ampliar o reduir imatges, o desplaçar-seper documents de text.

Intuos 3incorpora el programa Tool ANEU, que permet configurar el llapisòptic i el ratolí d’Intuos3 per fer-ho funcionar ambqualsevol programa que l’usuari tingui instal·lat en el seu ordinador. Aliniciar l’aplicació, la configuració de Tool ANEU esactiva de forma automàtica. El seu preu aproximat de venda ésde 650 euros.

Img

G-Noti 7100 deGenius: una opció per prendre notes

Amb una grandàriaA4, el G-Noti7100 de Genius és un dispositiu creat per prendre notes idigitalitzar dibuixos realitzats a mà sobre paper normal para,posteriorment, transferir-los i editar-los en un ordinador, amb unaelevada resolució de 2000 LPI (línies per polzada:quantes més línies puguin discriminar-se, major seràla nitidesa de la imatge, i per tant la resolució).

G-Noti 7100conté una memòria interna de 32 Megaoctets, permet guardar mésde cent pàgines i gestionar de forma fàcil els arxiusemmagatzemats. A més, aquesta tableta permet usar el llapisòptic en quatre adreces, al mateix temps que rotarlo.

G-Noti7100 de Genius és un dispositiu creat per prendre notes idigitalitzar dibuixos realitzats a mà sobre paper normal

Tambépermet treballar amb la tableta en horitzontal, o en vertical paraprendre notes. A més, incorpora el reconeixement de llapisdigitals de diferents colors (negre, blau i vermell). Potutilitzar-se amb paper normal que tingui un grossor de 12 mm.

Quan la tabletaestà connectada a l’ordinador, pot utilitzar-se la mateixa comuna tableta gràfica per a l’edició de gràficsi a manera de ratolí. G-Noti 7100 funciona amb 4 piles AAA i elpaquet incorpora dos llapis digitals en els colors vermell inegre i 3 puntes de recanvi.

És compatible ambWindows XP i Windows Vista, però no amb altres sistemes operatius. El seupreu aproximat al mercat ronda els 130 euros.

G-Noti 5000 de Genius: dibuixa en qualsevol lloc

A manera dequadern digital, la tableta GeniusG-Noti 5000 és un dispositiu ideal per prendre notes (tantesbossos com a lletra escrita) en qualsevol lloc, en disposar d’ungrandària de fulla A5 i una durada de bateria de80 hores d’ús continu.

Posteriorment latableta es pot connectar mitjançant un port USB a l’ordinador, amb elfi de transferir les notes als programes d’ofimàtica iedició de gràfics més utilitzats sota elentorn Windows.

És un dispositiu ideal per prendre notes (tant esbossos com a lletra escrita) en qualsevol lloc, en disposar d’una durada de bateria de 80 hores d’ús continu

Prèviament deuhaver-se instal·lat en l’ordinador el programa G-Noti Editor, quetranscriu la lletra de l’usuari a les tipografies méscomuns de l’editor Word de Microsoft, i guarda els esbossos comimatges.

Inclou unamemòria interna de 32 Megaoctets que permet escriure unes 100 pàginesamb una resolució de 2000 LPI. Encara que pot utilitzar-se papernormal, aquest ha de tenir un grossor de 15 mm.

G-Noti 5000inclou dos llapis òptics en vermell i negre, 3 puntesde recanvi i una llibreta de paper de grandària A5. El seu preuaproximat de venda és de 99 euros.