Infografia

Tipus d’auriculars

Auriculares

Els auriculars es classifiques, en general, en dues categories: externs i interns.