Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tractis, gestió online de contractes

Es tracta d'un programa que permet crear i emmagatzemar online tot tipus de contractes, negociar-los i signar-los digitalment
Per José Antonio Gelado 4 de setembre de 2007

A mesura queaugmenta la utilització d’Internet per fer negocis es fanecessari disposar d’una sèrie d’eines per salvardistàncies, arribar a acords en diferents parts del món ambdiferents legislacions i deixar constància d’ells. Aquesta ésprecisament la missió de Tractis, amb totes les garantiesde validesa legal.

Permet tancar contractes amb clients i proveïdors, tant de serveis dins d’Internet com fora, sense necessitat de desplaçaments ni reunions

Tractisofereix als professionals de serveis, com a advocats, traductors,programadors o dissenyadors, la infraestructura necessàriaper prestar serveis a una escala geogràfica molt major.Algunes dels avantatges per a professionals són que permet tancarcontractes amb clients i proveïdors, tant deserveis dins d’Internet com fora, sense necessitat dedesplaçaments ni reunions en persona i amb totes les garantieslegals.

Per als usuarisparticulars, Tractis és útil per crear i consultar lesplantilles de contractes tipus per a les activitats méshabituals, com per exemple contractes d’arrendament, iemmagatzemar-los online amb disponibilitat immediata.

Un projecte de finalització de carrera fet realitat

Negonation, laempresa que està darrere de Tractis, neix com a projectede finalització de carrera d’un MBA en l’Institut d’empresa en el 2003.Està concebuda com una empresa dedicada a resoldre elproblema de la falta de seguretat en el comerç electrònic.La resta de l’equip, a part del seu fundador, s’ha format mitjançant elcontacte per correu electrònic, i encara que Tractis ocupa lamajor part del seu temps, algunes de les persones que col·laboren enNegonation, han començat també les seves pròpies start-ups.

La signatura electrònica de documents en Tractis requereix el DNI electrònic o algun dels diversos certificats digitals expedits per entitats certificades

L’empresa haalliberat ‘Found In Translation‘(FIT), un programari d’internacionalització per a aplicacionsweb que, segons els responsables del projecte, supera leslimitacions dels sistemes actuals. També han alliberat‘Protomean’, el motor de l’editor que utilitzen en Tractis, i ésprobable que pròximament alliberin altres parts del projectesota llicències lliures.

Seguretat: identificació i signatura

Per accedir aTractis s’utilitza, igual que en altres serveis online, un nomd’usuari i una contrasenya. No ha de confondre’s‘Autenticació’ referida a l’accés a Tractis amb ‘la Signatura’ dedocuments, que requereix el DNI electrònic o algun delsdiversos certificats digitals. Si algú interceptés les dades deaccés de l’usuari, podria accedir al compte en Tractis,però sense el seu DNI electrònic no podria signar.

Si algú interceptés les dades d’accés de l’usuari, podria accedir al compte en Tractis, però sense el seu DNI electrònic no podria signar

Quant a lasignatura, Tractis ha estat un servei pioner a admetre laidentificació mitjançant el nou DNI electrònic,mitjançant un lector, així com també totes les signatureselectròniques (equivalents a les signatures manuscrites), sigui comsigui el Prestador de Serveis de Certificació que va expedirel certificat, sempre que sigui ‘qualificat’.

JuliánInza, expert en seguretat i signatura electrònica, assenyalaque “el sistema admet tots els certificats expedits per lesAutoritats de Certificació Europees i, a més,internament gestiona signatures completes; és a dir, completa lainformació de la signatura amb indicació de temps ivalidació, segons el format ÉS-X-L, descrit en elestàndard TS 101 903. I tot això amb una facilitat d’ús quejo crec que no s’havia vist anteriorment”.

Representació legal

Tractis tambépretén ser un punt de trobada entre les parts i ofereix arbitrii representació legal en cas de discrepància. L’adaptaciódel servei al dret internacional permet crear un marc deacords i resolució de conflictes i tancar contractescompletament online amb clients i proveïdors.

Tractis també pretén ser un punt de trobada entre les parts i ofereix arbitri i representació legal en cas de discrepància

A mésestà disponible un segur de compravenda denominat ‘segurtractis’, que permet que si sorgeix una disputa, si l’àrbitredona la raó a l’usuari, Tractis no només li retorna eldiners sinó que persegueix a l’altra part en la seva jurisdicció.Existeix també la possibilitat d’un enviament denotificacions segures: una espècie de burofax electrònic ambjustificant de recepció i totes les garanties.

La integracióde Tractis promet ser realment senzilla, mitjançant l’adaptaciódels colors i logotips. Per als desenvolupadors es publicaranles especificacions tècniques (API),que permetin la seva integració mitjançant mòduls en tendesde comerç electrònic que desitgin segellar un acord decondicions, o de qualsevol tipus, mitjançant aquesta plataforma.

Es publicaran les especificacions tècniques que permetin la seva integració mitjançant mòduls en tendes de comerç electrònic

En l’actualitathi ha més de mil persones registrades. Segons elsresponsables del projecte, són una barreja d’usuaris d’Internetinteressats a conèixer les últimes tendències, advocats,empreses d’housing ‘’, de venda de dominis, traductors, autorsmusicals, representants de marketplaces, llocs de classificats, delloguer, de formació online, programadors, dissenyadorsweb, agents immobiliaris i fabricadors de peces d’automòbilentre uns altres. El servei, de moment, és gratuït i es trobaen fase de proves, sent solament accessible per invitacióde Tractis.