Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Triar un servidor d’allotjament en Internet

CONSUMER EROSKI proposa una sèrie de recomanacions per seleccionar de manera responsable l'empresa de "hosting" de pàgines web
Per Antonio Delgado 28 de novembre de 2008
Img hosting portada
Imagen: Jeremy Foo

A l’hora de triar un servei per a l’allotjament d’una pàginaen Internet, cal tenir en compte les necessitats tant demaquinari com de programari que tindrà el futur assetjo web, i enfunció de les mateixes triar l’empresa més adequada.En general, les opcions de “hosting” (així es diua l’allotjament web) més sol·licitades són l’allotjament enun servidor compartit o bé el lloguer d’un servidor o “housing”.En aquest últim cas no es contracta un servei web, sinó l’espaion situar el servidor propi.

Quanes tracta de buscar una empresa d’allotjament web, el mésrecomanable és utilitzar pàgines com Webhosting.info,on s’ofereixen estadístiques i dades actualitzades de lesprincipals empreses d’hosting “” del món. Aquestes pàginescomplementen la informació amb eines de controlestadístic d’aquests serveis. Així es pot obtenir unllistat de les companyies més fiables.

Creadors de pàgines gratuïts

Apesar de les diferents ofertes d’allotjament de dominis existentsa la Xarxa, molts usuaris no necessiten contractar capespai en un servidor per allotjar el seu projecte, ja que a causa delspocs requeriments necessaris per al seu funcionament, o a laquantitat de visites que estimen rebre, poden optar per un serveigratuït d’allotjament, creació i gestió de pàgines.

Es recomana utilitzar pàgines com Webhosting.info, on s’ofereixen estadístiques i dades actualitzades de les principals empreses d’hosting “” del món

Senseembargament, a causa de les limitacions de maquinari i programari i les poquesgaranties en la prestació d’aquests serveis, noméssón recomanables per iniciar-se a la Xarxa o per a pàgines webd’escàs tràfic diari. A més, solen obligar aincloure continguts publicitaris o finestresemergents agressives.

Serveisveterans com Geocites,nascut en 1994, o AOLHomepages, serveixen des de fa més de deu anys paral’allotjament web gratuït. Aquestes aplicacions creen una adreçaweb allotjada dins del domini principal del servei. Tambéestà Google Pages.

Nascuten 2006, és fruit del temps destinat a projectes personals perpart dels treballadors de Google. Aquest servei d’allotjamentdisposa d’un espai gratuït de fins a 100 megaoctets i un editor depàgines web integrat en el mateix. A més de podereditar textos, es poden pujar documents en llenguatge HTML, imatgesi altres fitxers associats.

Enels últims anys, aquest tipus de serveis d’allotjamentweb gratuïts han estat desplaçats per plataformes de creacióde blogs com a Blogger,WordPress o LaCoctelera,entre uns altres. Per tant, per començar a escriure un blog, puguesusar-se aquest mètode. Però si la bitàcola va a mési es desitja implementar noves funcions, o tenir un major control deldomini, s’haurà d’optar per altres sistemes que requereixen elpagament pels serveis.

Tipusd’allotjament de pagament

Elservei d’allotjament compartit és una de les alternatives mésdemandes per la seva relació entre costos i prestacions. Aquestaopció consisteix a compartir un servidor entre diverses deseneso centenars d’usuaris, cadascun amb una quantitat d’espai en eldisc dur definida i una utilització dels recursos delprocessador delimitada.

Per començar a escriure un blog és aconsellable optar per una plataforma gratuïta de creació de pàgines

Laprincipal avantatge d’aquest sistema és que els usuaris poden ferús de totes les eines de programari disponibles en el servidor,com a bases de dades o suport per a diferents llenguatges deprogramació. Pel seu preu (a partir de 50 euros en lesempreses més conegudes) és una de les opcions mésrecomanades a l’hora de llançar un projecte web. Com a desavantatgecal apuntar que el servidor no es pot personalitzar, ja que es tracta d’unsistema estàndard per a tots els usuaris.

Unservidor dedicat (és a dir, que destini l’equip en exclusiva alusuari) és l’opció més recomanable per iniciar unprojecto web on sigui necessària l’optimització ipersonalització del mateix. És necessari, no obstant això,contractar un administrador del sistema per al seu maneig, o bé elsserveis de l’empresa d’allotjament web per adaptarconfiguracions addicionals. Per a projectes de major importància i ones vulgui tenir el control total de les operacions, sempre es troba la possibilitat de passar-se a l’housing “”: llogar l’espaion posar el servidor propi a les empreses que es dediquen a allotjari mantenir servidors web.

Recomanacions

Abansde llançar-se a la cerca d’un proveïdor d’allotjament, ésnecessari conèixer per endavant els recursos i requerimentsnecessaris per a l’engegada del projecto web desitjat, ja quedarrere de temptadores ofertes, es poden amagarlimitacions o lletra petita que fan pujar els costosinicials.

Darrere de temptadores ofertes, es poden amagar limitacions o lletra petita que fan pujar els costos inicials

Recursoscom el volum mensual de dades o els processos simultanisdel servidor són alguns dels paràmetres que escobren com un extra en serveis d’allotjament gratuït ocompartit. A més, en moltes ocasions, si se superen aquestsparàmetres, els comptes es bloquegen temporalment,redireccionant el domini allotjat cap a una pàgina web ambparaules clau i publicitat contextual de l’empresa d’allotjamentmentre no es resol la incidència. Per tant, una quantitat devisites no prevista a una pàgina web sota aquest tipus de planspot suposar un desemborsament extra a final de mes.

Paral’administració del servidor, és recomanable que l’empresad’allotjament disposi d’un panell de control via web quepermeti la gestió de dominis, bases de dades i comptes decorreu per part dels usuaris. D’aquesta manera, es poden manejarels recursos contractats de forma senzilla sense necessitat de comprarserveis complementaris.

Finalment, un dels factors que cal tenir en compte en l’elecció d’una empresa deallotjament és el servei d’atenció al client. Aspectescom el sistema de gestió d’incidències, formes de contacteamb el servei tècnic i comercial, així com elstemps de respostes mínims garantits per l’empresa sónclau a l’hora de triar aquest tipus de serveis.

Allotjament de fitxers multimèdia

Lautilització de l’espai i ample de banda contractat en unservidor per a l’allotjament d’un domini en Internet pot sercomplementada amb altres serveis d’allotjament específicsper a fotografies o vídeos. Aquesta opció ésrecomanable per a usuaris que necessitin pujar una gran quantitat defitxers multimèdia, ja que pel seu pes, i l’ample de bandanecessari per a la seva visualització, suposen un granconsum de recursos en el servidor allotjat.

Plataformesde vídeo com Blip.tv i Vimeo.com disposen de comptesprofessionals per a l’allotjament de vídeo en alta definició(HD), mentre que serveis de fotografies com Flickrtambé inclouen comptesPro amb allotjament il·limitat de fotografies per les sevesusuaris. Cal tenir en compte que aquests serveis no acceptenqualsevol tipus de contingut i és necessari conèixer les seves condicions iprestacions abans de la contractació d’un compte.

[ACTUALIZACIÓN A 4 DE DICIEMBRE DE 2008]

Google ha desactivat Google Pages temporalment: “Google Page Creator is no longer accepting new sign-ups.”, pot llegir-se.I AOL a la fi de novembre va tancar el seu serveiAOL(R) Hometown: “… was shut down permanently. We sincerely apologize forany inconvenience this may causi.”, es llegeix en el blog de l’empresa.