Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Twitter: arriba el ‘microblogging’

Aquesta aplicació que combina missatgeria instantània, 'blogging' i missatges SMS ha revolucionat la Xarxa en qüestió de setmanes
Per Jordi Sabaté 11 de abril de 2007

Per a què serveix Twitter?Aquesta pregunta porta de cap als experts. Gairebé tots coincideixen que el servei ha arribat per a quedar-se, perquè tant la seva simplicitatcom les seves possibilitats són immenses. Es tracta de donar d’alta unapàgina personal des de la qual simplement es van escrivintfrases de menys 144 caràcters en les quals l’usuari compta el quèestà fent. Els seus seguidors (generalment amics, peròtambé internautes desconeguts), reben en forma de missatgela frase escrita i al seu torn escriuen en les seves pàgines la seva vidaquotidiana. Així, cada usuari es converteix en un ‘microblogger’que publica les nimietats de la seva vida en forma d’entrades curtes iamb una elevada freqüència d’actualització. Util? De moment els seus centenars de milers d’usuaris certifiquen que és altamentaddictiu.

Més a prop, més ràpid i més freqüent

Twitter pot fer que l’usuari se senti important, volgut pels altres i per si mateix

“Twitter és com aquesta núvia que etdiu diverses hores al dia i et conta el que estàfent; excepte que aquesta núvia ets tu”. Aquesta encertadareflexió d’un editor i cofundador de Barrapunto explica a la pefección moltes de les claus de l’èxitde l’aplicació: Twitter pot fer que l’usuari se sentiimportant, volgut pels altres i per si mateix, des delmoment en què és conscient que el que escrigui en la seva pàginadel servei serà llegit pels seus contactes.

/imgs/2007/04/twitter1.gif

Evidentment, quants més siguinels seus contactes, més sensació d’importància tindràl’usuari. Se suma, a més, la impressió d’immediatesa(molt similar a la dels programes ‘messenger’) de Twitter; una vegadapublicada l’actualització dels pensaments, reflexions odescripcions del que està fent l’usuari, en l’actetots els seus seguidors la rebran en els seus ordinadors i fins i toten els seus telèfons mòbils.

Comunicació immediata enestat pur

Una vegada publicada l’actualització dels pensaments, reflexions o descripcions del que està fent l’usuari, en l’acte tots els seus seguidors la rebran en els seus ordinadors

EnriqueDansdescriu a Twitter en el seu blogcom “la comunicació ràpida en estat pur; ambla immediatesa del SMS però enormement versàtil tant ensuport com en format”. Per a Dans, Twiter pot tenirnombroses aplicacions, tant comercials com des del punt de vistade la comunicació corporativa dins de les empreses, oentre clients i empreses.

Per la seva senzillesa d’ús i la seva capacitatde convocar seguidors als ‘twitters’ (gorgeos o trinats d’ocellen castellà) que l’usuari va publicant, la seva influència pot sermolt elevada en la Xarxa, on la informació corre com lapólvora de manera ‘viral’ (de boca en boca). Dans cita com a exemplesles comunicacions d’empreses, ja sigui amb intencionspublicitàries, de cara als seus empleats o en relació amb elsclients; també dels clubs de futbol o lesassociacions. No és difícil imaginar-se l’impacte mediàticde la hipotètica pàgina de Twitter d’una estrella de l’esportcom per exemple Beckam.

No és difícil imaginar-se l’impacte mediàtic de la hipotètica pàgina de Twitter de Beckam

JoséAntonio del Moral,expert en programari corporatiu i fundador de la companyiaAlianzo,dóna suport a la impressió de Dans respecte al poder comunicatiu de Twitter:”Usos empresarials assegurança que n’hi ha, sobretottenint en compte els gravíssims problemes de comunicacióque existeixen en gairebé totes les organitzacions”. Del Moral creuque per la seva frescor i la limitació de caràcters delsmissatges, Twitter pot ser un servei ideal per a transmetreordres, consells o reflexions de manera precisa, freqüent isense donar possibilitat als dolents entesos. Cal tenir en compteque Twitter no exigeix cap mena de resposta per part dellector del missatge, o almenys no està dissenyat per a talfi.

Gairebé famosos

Més enllà de lesaplicacions comercials que els experts puguin proposar, la veritatés que Twitter permet a l’usuari convertir-se en algú totalmenttransparent per als altres (el servei pot configurar-secom obertament públic o només per als ‘amics’), als qualsaparentment els interessa fins al més nimi detall de la sevavida. És a dir, aquest pot sentir-se com un famósde revista que ha de comptar fins a l’últim detall del queestà fent a cada moment perquè això genera una especialmorbositat, a ell mateix i als seus hipotètics nombrosos fans.

La veritat és que Twitter permet a l’usuari convertir-se en algú totalment transparent per als altres, als quals aparentment els interessa fins al més nimi detall de la seva vida

En aquest sentit, per a Miguel Criado,analista de noves tecnologies d’El Mundo, es tracta de la”última baula en aquest ‘continuum’ de narcisisme/vouyerismoque s’està tornant la comunicacióen Internet; alguns crèiem que els blogs eren l’últimexemple de narcisisme i mira en què s’han convertit”.Criat creu que, igual que va succeir amb els blogs, el’nanoblogging’ que proposa Twitter pot acabar revolucionant lacomunicació i fins i tot les vies d’informacióentre individus. Reconeix, a més, que per les sevescaracterístiques, Twitter pot ser summament ‘addictiu’ (en elsentit positiu de la paraula).

Referent a això, José Antoniodel Moral opina que Twitter alimenta la ‘piràmide de jerarquiesde Maslow’. La mateixa és una jerarquitzacióde les necessitats dels individus que té com a base lesfisiològiques, i per vèrtex necessitatscada vegada més elaborades, com a acceptació social,autoestima i autorealització. Twitter satisfà aquestes últimesde manera immediata pel simple efecte de contemplar el nombrede seguidors (amics) que llegeixen les actualitzacions de l’individu.

Com és Twitter?

Ningú fins ara havia pensat que pogués tenir interès un servei basat a escriure de manera pública el que a un se li passa pel cap

Si per alguna cosa destaca Twitter és per la sevaelementalitat, tant en el disseny com en la usabilitat i enel concepte, perquè ningú fins ara havia pensat que poguéstenir interès un servei basat a escriure de manera públicael que a un se li passa pel cap.

I si tan simple és el concepte, no hoés menys el seu disseny, basat en una pàgina en blavaturquesa en la qual només apareix l’anagrama de Twitter, unacaixa d’escriptura amb la pregunta “Què estàsfent?” i una altra caixa que es va ampliant i sobre la qual es potllegir: “Això és el que els teus amics estan fent”.

/imgs/2007/04/twitter3.gif

Per a ingressar en el servei n’hi ha prou ambescriure un nom d’usuari i una contrasenya; a partir d’aquíes podran anar deixant els ‘twitters’ perquè siguinllegits per la comunitat. El servei ofereix la possibilitat de tancarels missatges als amics (que han de demanar permís a l’usuariper a poder ser afegits com a tals en la llista de contactes) odeixar-los oberts a qualsevol, que podrà així afegira l’usuari com a amic propi i seguir els seus missatges.

Amics i seguidors

Una altra opció, a més de la defigurar com a amic, és ser un ‘follower’ o seguidor, d’undeterminat usuari, de manera que els seus missatges apareixeran en lapàgina pròpia cada vegada que s’actualitzin. Així, des de la mateixa es pot seguir tot el que escriuen els contactes de l’usuari.

/imgs/2007/04/twitter4.gif

El servei, a través de ‘settings>Phone&IM’ (en la barra superior dreta de la pàginaes troben les diferents opcions) permet tambéconfigurar el client de missatgeria Google Talk per a rebreles successives actualitzacions que els contactes facin en les seves pàgines.En el mateix apartat es pot configurar el servei perquè lesactualitzacions es rebin en el telèfon mòbil enforma de SMS.

El servei ofereix la possibilitat de tancar els missatges als amics o deixar-los oberts a qualsevol

Existeix la possibilitat d’interactuaramb els contactes d’una manera més directa i menys públicque el que suposa l’actualització dels missatges en lapròpia pàgina. Per exemple, es pot manar un codazo(‘nudge’) a un amic que fa molt que no actualitza la seva pàginade Twitter perquè ho faci de nou. També es potutilitzar un canal per a enviar de manera privada missatges curts (nopoden superar els 140 caràcters) als amics.

Si es desitja deixar de rebre en lapàgina pròpia les actualitzacions d’un contacte però no es desitjaeliminar-lo de la llista d’amics, n’hi ha prou amb aplicar l’opció’leave’ (alliberar), i si el que es vol és bloquejar a un contacteincòmode o molt pesat, es fa a través de l’opció’remove’ (eliminar).

Xarxes creixents

Com és Twitter?

De totes maneres, no és necessari donar-sed’alta en el servei per a veure les actualitzacions dels centenarsde milers d’usuaris que té Twitter. Des de la pàginaprincipal del servei es pot accedir a les més recentsactualitzacions d’una manera global i segon a segon, de manera quehi ha material suficient per a fer un ràpid repàs a lesintimitats de la comunitat.

Però si es desitja seguir a un usuari enconcret, cal tenir en compte que només aquells usuarisque funcionen en obert estan accessibles al no inscrit. Per a poderentrar en les xarxes de contactes que dia a dia es formende manera privada, i que compten amb les seves egorankingsde ‘els quals tenen més amics’, cal donar-se d’alta en elservei.

Existeixen ‘egorankings’ dels usuaris que tenen més amics seguint-los

A partir d’aquest moment es potconvidar a nous amics, o afegir els contactes que es trobenen el llistat d’amics dels successius usuaris als quals es llegeixin les actualitzacions. Generalment, no hi ha problemaper a afegir nous usuaris com a amics, però s’ha d’esperara l’autorització del contacte. Els contactes que acceptin a l’usuariapareixeran a partir de llavors com a barra lateraldreta en la pàgina, i s’identificaran de maneragràfica per les seves fotografies o ‘avatars’.