Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ubuntu es consolida com a alternativa a Windows

La novaversió inclou Wubi i permet provar Ubuntu sense sortir de Windows
Per Benyi Arregocés Carrere 20 de maig de 2008
Img novoubuntu listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

El passat 24d’abril es va llançar el nou Ubuntu,que per a molts usuaris s’ha convertit en sinònim de GNU/Linux.El treball de màrqueting dels seus impulsors juntament amb unesforç considerable per simplificar el seu ús i acostar-lo a les pautesde maneig de Windows, han popularitzat aquesta distribucióbasada en Debian.”Hardy Heron”, el nom en clau d’Ubuntu 8.04, tracta de conquistarals usuaris de Windows amb un sistema fàcil d’utilitzarque aporta els avantatges del programari lliure.

En tractar-se d’una versió de llarg manteniment, ofereix una garantia d’estabilitat als usuaris interessats en un sistema que els funcioni sense haver d’actualitzar-se cada sis mesos

Estllançament d’Ubuntu es diferencia dels altres perquè estracta d’una “LTS” (una versió de llargmanteniment), la primera des de juny de 2006. Per això Canonical,l’empresa que ho promou, aportarà suport i pegats deseguretat durant tres anys en lloc dels 18 mesoshabituals. Això ofereix una garantia d’estabilitatconsiderable per als usuaris interessats en un sistema que elsfuncioni sense haver d’actualitzar-se al ritme semestral que marca laempresa que desenvolupa Ubuntu.

Els usuarisd’Ubuntu 7.10 i els de l’anterior “LTS”, la 6.06, podenaconseguir aquesta versió directament des del gestor deactualitzacions que incorpora aquesta distribució, en el queresulta un procés molt senzill. La descàrrega pot trigar vàrieshores, en funció de la velocitat de connexió i de lasaturació dels servidors. Una vegada que s’aconsegueixen totsels arxius, la instal·lació es finalitza en uns 40 minuts, encara queaquest temps pot variar segons les prestacions de cadaordinador. Enel cas que es provi Ubuntu per primera vegada, decantar-se per lesdescàrreguesP2P a través d’unclient de la xarxa BitTorrent és la millor opció, per lavelocitat que aconsegueixen.

Lesprincipals novetats

Wubi, un programa que permet provar Ubuntu abans d’instal·lar-lo definitivament, s’inclou de sèrie

Paradoxalment,una de les principals novetats d’Ubuntu 8.04 es troba dirigidaa les persones que usen Windows, amb la intenció deconquistar-les com a usuaris: Wubis’inclou de sèrie. Es tracta d’un programa que permet provarUbuntu abans d’instal·lar-ho definitivament.

Així,qualsevol usuari de Windows que vulgui comprovar com escomporta aquest sistema operatiu només ha de gravar un CD eintroduir-ho en l’ordinador perquè un assistent li condueixi per unprocés d’instal·lació similar al de qualsevol altre programariper a Windows. Després, es pot instal·lar o llevar Ubuntu sensecap problema.

També hi ha programes que s’estrenen, com Brasero, que serveix per a gravar discos compactes i DVD

Ubuntuha inclòs la versió en proves de Firefox. 3 com a navegador per defecte de la distribució. Aquestadecisió ha provocat bastantes crítiques entre lacomunitat d’usuaris pel seu caràcter de versióprovisional. No obstant això, des de Canonical s’ha decidit apostar perles millores del navegador de Mozilla, a risc que es produeixinles fallades inesperades que solen presentar les versions inacabadesdels programes. Els qui prefereixin utilitzar Firefox 2, poden instal·lar-ho des del gestor de paquets Synaptic.

Ubuntu ha inclòs la versió en proves de Firefox 3 com a navegador per defecte de la distribució, decisió que ha provocat bastantes crítiques

Per un altrecostat, s’inclou Open Office2.4, on l’aplicació promoguda per Sun Microsystems esmostra cada vegada més fiable. També hi ha programes ques’estrenen, com Brasero,que serveix per a gravar discos compactes i DVD, o Transmission,un client de la xarxa BitTorrent que busca la senzillesa i escaracteritza per usar pocs recursos de memòria sense que descendeixi lavelocitat de descàrrega.

A més,per a la gestió d’imatges incorpora F-Espot,un pràctic programa que permet gestionar totes lesfotografies de l’ordinador i classificar-les segonsdiferents paràmetres, alhora que s’accedeix a elles perdates de captura.

Millores de fons

De totesformes, les millores més substancials no s’aprecien a simplevista perquè afecten parts internes i fonamentals del sistemaoperatiu. Així, el nucli d’aquest, que es coneix comkernel, avança fins a la versió 2.6.24, que assegura un menorconsum d’energia; l’entorn. gràfic Gnome, és a dir, tota l’estructura visual defuncionament, s’actualitza a l’edició 2.22, on s’hatreballat per a integrar millor el sistema amb el maquinari perifèric (impressores, lectors de discos òptics…) que es liconnecti.

Ubuntu proporciona dues distribucions, una per als processadors de 32 bits, els més estesos, i una altra per als 64 bits, el seu reemplaçament natural

Malgrattotes aquestes millores, bastants usuaris que han actualitzat des deUbuntu 7.10 han trobat problemes que no apareixien abans.Per exemple, un major consum de memòria RAM o pengis ocasionalsaparentment inexplicables. Aquests casos solen presentar-se en lesactualitzacions dels nous llançaments d’Ubuntu, per la qual cosaconvé esperar un temps abans de passar d’una versiócontrastada i fiable a la nova.

Per un altrecostat, Ubuntu proporciona dues distribucions, una per a elsprocessadorsde 32 bits, els més estesos, i una altra per als 64 bits, el seureemplaçament natural, que permet esprémer les seves capacitats en tasques mésexigents, com l’edició de vídeo o fotografies.Aquesta última es recomana per a usuaris experimentats, perquèels exigirà configurar opcions mitjançant línies decomando per a poder utilitzar programari que no estigui compilatper a 64 bits.

Pel seupart, la versió de 32 bits, que funciona també ensistemes de 64 bits, és la millor elecció per als usuarisque s’inicien perquè té més programes a la seva disposiciói els causarà menys problemes.

Els avantatges de Linux

Aquesta versió d’Ubuntu importa els arxius i configuracions, si l’usuari vol, dels programes més utilitzats en Windows

Instal·lar unadistribució de GNU/Linux comporta una sèrie d’avantatges.A part de que s’aconsegueix gratuïtament un programari legal, es tractade sistemes operatius acompanyats de gairebé tots els programesque un usuari mitjà necessita per al seu dia a dia. Quantoca actualitzar el sistema no sols s’aconsegueixen les últimesversions dels arxius bàsics d’aquest, sinó tambéles de tot el programari que hagi instal·lat, la qual cosa es tradueix enmajor seguretat i en un ordinador sempre a l’última.

D’altra banda, el seu sistema d’instal·lació propícia que es mantinguin dossistemes operatius alhora, per exemple Windows i Linux, de manera que es puguin conjuminar els avantatges dels dos. Queda en mans de l’usuaridecidir amb quin sistema operatiu arrenca cada vegada queencengui el PC. A més, aquesta versió d’Ubuntu importaels arxius i configuracions, si l’usuari vol, delsprogrames més utilitzats en Windows.