Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Un professor de la Universitat de la Rioja idea una fàbrica virtual de ceràmica

A través d'aplicacions informàtiques es crea un model inèdit per al control d'una planta de producció
Per mediatrader 22 de juliol de 2002

El professor de la Universitat de La Rioja (UR) Emilio Jiménez Macías ha desenvolupat un model inèdit de producció d’una fàbrica d’elements ceràmics d’última generació. Ajudat de tècniques de realitat virtual, el sistema controla el funcionament de l’empresa, aconsegueix una elaboració més eficaç i millora la qualitat del producte. En línies generals, «es tracta d’analitzar processos productius complicats i de perfeccionar-los a força de coordinar-los de forma eficient», afirma Jiménez Macías, adscrit al departament d’Enginyeria Elèctrica.

El model ideat per Jiménez Macías és també aplicable en indústries cellereres i conserveras, en les quals ja ha començat a treballar, donada la complexitat dels processos industrials de la ceràmica, les empreses de la qual provenen, en alguns casos, de petits productors, de vegades artesanals, que han hagut d’adaptar-se a les necessitats tecnològiques del mercat per ser competitius i que, per tant, eren susceptibles de millorar mitjançant processos de producció automatitzats.

«El que fem és detectar característiques de la producció que no són desitjables, com a bloquejos o retards deguts a una mala coordinació, i corregir-les perquè el procés funcioni de la forma més eficient possible; és a dir, simular en primer lloc aquelles operacions que resulten complexes i costoses, per fer-les després de forma real si el resultat ha estat satisfactori», explica el professor de la UR. Emilio Jiménez ha explorat les possibilitats dels dispositius de control i els gràfics per ordinador, de manera que ha fet possible aconseguir la simulació del procés industrial ceràmic a través de tècniques de realitat virtual i tres dimensions.

«La realitat virtual consisteix a dissenyar dins de l’ordinador un món exactament igual al real, però que només funciona en la memòria de l’ordinador, de tal forma», agrega l’investigador, «que podem visualitzar-ho i interactuar amb ell com si fos real, però sense ser-ho».

En la seva recerca, Jiménez Macías ha utilitzat robots, cintes transportadoras i grues virtuals, i com a element nou ha recorregut a tècniques d’automatització avançades, «principalment xarxes de Petri», que han despertat l’interès dels experts a Estats Units, França o Islàndia. Bàsicament, perquè el resultat pràctic de la recerca permet simular el funcionament que tindrà realment la producció de l’empresa quan es modifiqui qualsevol factor: fabricar diferents tipus de peces, eliminar algun dels carros per avaria o parar momentàniament la producció.