Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Usar el mòbil en vacances: consells bàsics

Si es viatja a l'estranger, convé minimitzar tant les trucades efectuades com les rebudes i buscar solucions alternatives
Per Jordi Sabaté 14 de juliol de 2010
Img m evilenvacaciones portadabis

Sovint, el telèfon mòbil vincula a l’usuariamb els seus superiors, les seves responsabilitats professionals i, en general,amb tot el referent al món laboral. Per això seria bé deixar-ho a casa durant les vacances. No obstant això, aquest dispositiutambé serveix per estar en contacte amb la família o per comunicar missatges importants o urgents. Fins i tot s’utilitza, en el cas dels aparells amb accés a la xarxa de dades, per realitzar consultes en Internet, una possibilitat molt útil quan s’està de ruta turística, ja que permet assessorar-se sobre restaurants, hotels, monuments, etc. Ara bé, si en vacances es viatja fora del país d’origen, cal fixar-se en els preus. Tant les trucades efectuades com les rebudes tenen un cost que convé conèixer per evitar o, almenys, buscar alternatives que abarateixin la despesa.

Les tarifes que les operadores imposen quan es diu o es rebencridades des de l’estranger -itinerància oroaming– aconsellen que el telèfon mòbil estigui el més inactiu possible durant l’estada fora del país d’origen. El mateix ocorre en l’accés a la xarxa de dades a l’estranger, el preu del qual provoca que cada consulta pugui superar l’euro.

Tarifes “anti-turista”

En aquests casos, resulta més econòmic realitzar cerques en una guia clàssica de paper que en el mòbil, a pesar que elsdesenvolupaments de mapes,navegacióGPS i serveisde recomanació de locals i llocsturístics hagin tingut un gran impuls en els últimstemps. Les taxes que s’imposen en itinerància a les consulteson line via xarxes 3G i 3,5G fan que tots els serveis siguin “intocables” si no es vol pagar una factura elevada a final de mes.

Resulta més econòmic realitzar cerques en una guia de paper que en el mòbil, malgrat els desenvolupaments de mapes, navegació GPS i serveis de recomanació de locals

Mentre que una tarifaplana de xarxa dedades pot costar a Espanya de 12 a 18 euros al mes amblímits de 200 megaoctets, quan s’està en roaming el preu passaa ser, amb els principals operadors, de fins a un euro per cadamegaoctet consumit, amb l’afegit que no es pot contractar elconsum per euros, sinó que s’ofereix en diferents paquets diaris.

Encara que la intenció és posar fre a la situació, a l’entorn de la Unió Europea, es paguen cinc euros al dia pel consum de 5 megaoctets, en el cas de la. tarifa més assequible de Vodafone, i deu euros al dia per10 megaoctets, si es contracta la tarifa d’Orange o Movistar, els més cars. Els megaoctets es facturen en paquets que varienentre 10 i 100 kilobytes (la desena part d’un megaoctet) i nosón acumulatius, de manera que si no es consumeixen en un dia, al diasegüent es paga la mateixa taxa des de zero. Orange ofereix una tarifa mensual de 100 Megaoctets al mes per 60 euros, però si se supera el consum es passa a facturar la tarifa de 10 euros per dia.

Per contra, si l’usuari supera el límit de consum establert, se li cobra una altra taxa diària fins que la sobrepassi de nou. Escoltar un disc en streaming quan s’està en roaming en un servei com Spotify, el consum del qual pot aconseguir o superar els 70 megaoctets, implica pagar en Vodafone uns 30 euros extra, sense explicar l’IVA, i en els altres operadors supera els 70 euros, IVA inclòs.

A l’entorn de la Unió Europea, es paguen sis euros al dia pel consum de 15 megaoctets, en el cas de la tarifa més assequible

Però no solament en l’accés a les dades és elevat. El nero fet derebre una trucada pot suposar l’activació del servei deroaming i el cobrament d’un euro diari. Fins i tot, per tenir el mòbilactiu i localitzable a l’estranger, es paga un euro cada dia ambOrange. Amb Movistar això succeeix solament quan es facio es rebi una trucada o s’enviï un SMS. En les condicions d’úsno s’especifica si “rebre” significa contestar o no latrucada, per la qual cosa és preferible tenir apagat el mòbil.

No ocorre així amb Vodafone, que gràcies a la seva tarifa passport té ofertes més assequibles, encara que es paga més d’un euro (IVA inclòs) per l’establiment de cada trucada que es fa (el cost per minut és el nacional) i 1,15 euros per cada vint minuts de conversa en les trucades rebudes.

Recomanacions en usar el mòbil

  • La primerarecomanació és tenir apagat el mòbil quan s’està de vacances.

  • Si no es pot evitarel seu ús, cal estudiar les diferents ofertes de laoperadora de l’usuari abans de sortir de viatge. És possible trobaralgun pla de veu o dades que satisfaci les seves necessitats i que es puguicontractar a compte, amb la finalitat d’evitar uns altres que esofereixen per defecte i que en general són més cars. Alguns proposen rebaixes si les trucades o les consultes es fan en horari nocturn,quan hi ha menys tràfic.

  • En arribar a la destinació vacacional, l’operadora predominant de la zona, o amb la qual tingui acords l’empresa de l’usuari, enviarà un missatge per activar la manera roaming. Cal informar-se de les tarifes abans de fer-ho.

  • No usar mai l’accés a la xarxa de dades i, si es pot, desactivar-ho quan s’estàa l’estranger. Els principals mòbils del mercat tenen l’opcióde desactivar la itinerància de dades, com és el cas de l’iPhone.

  • Desactivar elsserveis de correu automàtic, si s’usa un dispositiu Blackberry,des del menú de configuració. També els de correu “push” en eliPhone. Aquests correus automatitzats activen la itinerància i suposencostos no desitjats ni requerits. D’aquesta manera, es prevé a l’usuaricontra despeses imprevistes.

  • Posar-se d’acord ambla família i les amistats perquè no es facin cridades, salvoemergències, durant l’estada a l’estranger. Si es rep algunacridada no esperada, convé no contestar i acudir a una xarxa wifiper posar-se en contacte amb la persona en qüestió via correuelectrònic o per serveis de VoIP para mòbil.

  • Triar apartaments, hotels i albergs amb àrees wifi gratuïtes. Els telèfons amb accés wifi poden usar-se sense problemes per descarregar o carregar arxius, fer consultes i comunicar-se permissatgeria instantània, per correu electrònic o per serveis de VoIP, com Skype, amb la família i les amistats. A l’hotel o en elapartament, es pot dedicar una estona al principi o al final del dia a aquestes tasques i, la resta del temps, es pot tenir el mòbilapagat.

Per què és tan car el roaming?

Les operadores s’escuden que l’úsintensiu i asimètric dels telèfons en les èpoques estiuenquescol·lapsa les seves xarxes i els obliga a ampliar el nombre d’antenes perprevenir possibles becs de consum. A més, aquests becs solament es registren en determinades èpoques de l’estiu o nadal, perla qual cosa la resta de l’any la seva estructura està sobredimensionada iinfrautilizada.

Al·leguen que la despesa és excessiva i s’amortitza malament, per la qual cosa decideixen compensar-ho mitjançant el cobrament als turistes d’elevades taxes de rentabilización de les seves inversions. Per la seva banda, la Comissió Europea ja va establir en 2007 uns límits a les tarifes de roaming que apliquen les operadores per protegir als consumidors europeus.

Va fixar un màxim de 49 cèntims el minut per a les trucades efectuades i 24 cèntims per minut per a les rebudes. La Comissió considerava que amb aquests topalls les operadores podien amortitzar les seves inversions, però aquestes no ho van veure així i van portar a l’organismedavant el Tribunal Europeu. Ara est ha fallat enfavor de la Comissió i l’anomenada “eurotarifa” queda protegida per llei. No obstant això, la mateixa solament es refereix a les trucades de veu i no aconsegueix als missatges curts SMS, els MMS i les quotes d’accés a les xarxes de dades, que és on els operadors carreguen els costos.