Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Usar les xarxes wifi per connectar aparells

Wifi PA, un sistema que rivalizará amb Bluetooth i WUSB, proposa una nova forma d'emprar les xarxes wifi per connectar dispositius entre sí
Per Benyi Arregocés Carrere 28 de juliol de 2008
Img wifipan portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

El cablesobra. A mesura que el desplegament tecnològic en llars ioficines es fa major, la complexitat de les connexions per filferrocrea autèntiques i inextricables madeixes de fils conductorsque l’usuari no sap molt bé on comencen nion acaben. No és d’estranyar per tant que davant laconstatació dels avantatges de la comunicació entreaparells sense cables els actuals sistemes sense fils estiguinmillorant i alhora es llancin altres nous. Ara Intelaposta per un sistema que juga amb els ports wifi delsdiferents aparells per connectar-los amb els seus perifèrics ientre si. El seu nom: Wifi PA.

Es vol aprofitar el gran nombre de dispositius que ja compten amb ports wifi per connectar-los amb els perifèrics que solen funcionar ara a través de Bluetooth o mitjançant un cable USB

Elfabricant de processadors Intel i l’empresa de componentsinformàtics Ozmo Devices han desenvolupat una novaaplicació de connexió a les xarxes wifi, Wifi PA, quepossibilitarà la comunicació de dispositius tals comordinadors, telèfons mòbils o reproductors MP3 ambqualsevol dels articles perifèrics que se solenusar al costat d’aquests equips, com a ratolins o auriculars. Així,els consumidors disposaran d’una altra alternativa tecnològicaper enllaçar aparells sense cables que serà rival del Bluetooth,una tecnologia similar ja assentada, i el WirelessUSB, que millora les prestacions del Bluetooth.

El projected’Intel i Ozmo Devices s’uneix a la irrupció del Wireless USBi al fet que Sony també desenvolupa la seva pròpia versióde la connexió sense fil, sota el nom deTransferJet.Tots aquests moviments demostren que la unió de tot tipusd’equips sense cables està en auge i que el domini aclaparantdel Bluetooth en aquest camp es pot reduir.

Aprofitarels ports wifi

Wifi PAcompleix la mateixa funció que el Bluetooth: enllaça diferentsaparells digitals entre si, de manera que puguin compartircontinguts o funcionar conjuntament. No obstant això, l’original estroba en l’enfocament. Es vol aprofitar el gran nombrede dispositius que ja compten amb ports wifi (portàtils,consoles de videojocs, mòbils, etc.) per connectar tambéels perifèrics que solen funcionar ara a través deBluetooth o mitjançant un cable USB.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Aquestatecnologia es complementa amb els treballs d’Intel parasimultanejar l’àrea de connexió a Internet mitjançantwifi amb l’àrea de connexió de perifèrics idispositius, amb la possibilitat d’enllaçar fins a vuit aparells a lavegada. D’aquesta manera, no seria necessari comptar amb dostargetes sense fils i es transformaria l’estàndardwifi en un comodí de la connectivitat sense fil. Ésdir, un sol port sense fil en un ordinador, perexemple, permetria tant la connexió a Internet coml’enllaç amb tota classe de dispositius perifèrics.

A estrespecte, ja existeixen desenvolupaments similars en algunes impressoresmultifunció, que posseeixen connectivitat wifi i utilitzen Internetcom a pont de comunicació per rebre les instruccions deuna xarxa d’ordinadors. L’avantatge d’aquest sistema és que, a mésd’eliminar els cables, permet compartir sense molèsties la mateixaimpressora entre nombrosos terminals. N’hi ha prou amb accedir a un servidorde xarxa per passar els textos o imatges a imprimir a laimpressora.

Elspromotors del sistema, que es preveu que es comercialitzi en2009, compten amb el gran avantatge que Wifi PA pot funcionar enqualsevol dispositiu que tingui un port de connexiósense fil. És a dir, milions d’ordinadors portàtils,consoles de videojocs o els incipients telèfons mòbilsdotats d’aquesta tecnologia estarien ja adaptats. Paraaconseguir-ho, han ideat un sistema que només exigeix la instal·laciód’un controlador en l’aparell amb connectivitat wifi, de manera queproporcioni la connexió segura amb els perifèrics.

Més escalable

Els seus creadors proposen Wifi PA com una alternativa de connexió de baix consum per a ordinadors portàtils i dispositius mòbils en general

Des d’Intels’assegura que es tracta també d’un sistema escalable. Ésdir, que té capacitat per connectar bastants dispositius a unsolament temps pel mateix canal, en realitat una xarxa, sense que esprodueixin confusions o caigudes en la comunicació. Perel tant, un sol port wifi serviria per comunicarl’ordinador amb tots els seus perifèrics. Se sap que laconnexió es produeix en les bandes dels 2,4 Gigahercios iels cinc Gigahercios.

Per un altrecostat, els seus creadors asseguren que la seva tecnologia consumeix menysenergia que la tecnologia wifi convencional, conegudacom 802.11, per la qual cosa tracten també de col·locar-la com unaalternativa de baix consum per a ordinadors portàtils idispositius mòbils en general. No cal oblidar queprecisament els ports wifi activats són un dels principalsfactors de consumde les bateries. Això suposa també allargar la durada de les piles en els ratolins òptics,els auriculars sense fils i altres dispositius.

Més ràpid que Bluetooth… de moment

Wifi PApromet més velocitat de connexió que l’actualBluetooth: 9 Megabits per segon (Mbps) en el primer per només2,1 Mbps en el segon. No obstant això, es prepara el llançament de lanova versió del Bluetooth, la tres, que es caracteritzaràper oferir major velocitat que la precedent i per igualar l’anunciadaper WUSB, 480 Mbps a 3 o menys metres de distància i 110Mbps si s’allunya fins a 10 metres. TransferJet, la tecnologiade connexió sense fil que impulsa Sony, tambésuperarà a Wifi PA, perquè arribarà en condicionsreals a unes taxes de transferència de 375 Megabits per segon.