Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vídeos en Internet més enllà de Youtube

Hi ha diferents alternatives per veure, distribuir i promocionar vídeos a la Xarxa
Per Antonio Delgado 19 de gener de 2009
Img youtubealt portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Malgrat l’èxit que ha tingut entre els usuaris el serveiYoutube, molts creadors de contingut audiovisual prefereixen utilitzaraltres plataformes per distribuir les seves obres, principalment a causa queles eines i prestacions que els ofereixen sónsubstancialment millors i permeten una qualitat i definició d’imatgesuperior.

Al voltant de 147 milions d’usuaris de tot el món veuen mensualment una mitjana de 92 vídeos a la Xarxa

Elvídeo en Internet creix de forma exponencial mes a mes: elpassat octubre, per exemple, es van visualitzar a Estats Units mésde 13.000 milions de vídeos on line. En xifres globals, el70% dels internautes van veure almenys un vídeo en Internetdurant aquest mes. D’altra banda, segons estimacions de laconsultora ComScore, al voltant de 147 milions d’usuaris únics de tot el món veuen mensualment una mitjana de 92 vídeos a la Xarxa.

Entritotes les plataformes de distribució de vídeo destacaYoutube, que serveix el 39,7% deltotal dels arxius visualitzats a Estats Units. Però malgrataquesta popularitat, els creadors avançats de vídeos paraInternet, ja siguin professionals del cinema o videobloggers,opten majoritàriament per utilitzar altres plataformes per ladistribució dels seus materials. Així, podiadir-se que fora de Youtube se situa un gran nombrede vídeos interessants per a l’usuari.

Fora de Youtube se situa un gran nombre de vídeos interessants per a l’usuari

Les raons per les quals molts internautes opten per aquestes plataformesalternatives són sobretot els seus serveis especials paracreadors i unes millors codificació i visualitzacióde la imatge, així com una millor experiència d’usuari. Peraquest motiu, Youtube recentment ha inclòs una versió demajor qualitat en la seva plataforma i ha engegat un programa deingressos basats en publicitat compartida per a creadors decontingut.

Acontinuació se citen les principals alternativesprofessionals al popular canal de Google i s’expliquen els seus avantatges i inconvenients.

Vimeo

Vimeoés una de les web pioneres en la distribució de vídeospersonals en Internet. Va ser llançada una mica abans de la posada enmarxa de Youtube, encara que sempre ha tingut menor nombre devisites. Donada la popularitat de Youtube, Vimeo s’ha enfocat mésa proveir eines perquè els creadors puguin distribuir ambcomoditat els seus vídeos, i no tant al vessant de lapromoció social. De fet, és una de les primeres plataformesde vídeo que va apostar per la reproducció en format HD, tendència que han anat integrant a poc a poc la restadels seus competidors.

Img

Juntamb el seu senzill reproductor d’imatge i el seu entorn gràficintuïtiu, Vimeo destaca per tenir un dels millors sistemes depujada d’arxius de vídeo del mercat. Des de fa unsmesos, disposa d’un servei Premium (de pagament) denominat VimeoPlus+, que permet als creadors de contingut tenir un major límita l’hora de pujar imatge, passant dels 500 megaoctets setmanals quetenen els usuaris gratuïts a dos gigaoctets per als usuaris deVimeo Plus+.

A més, amb Vimeo Plus+ es poden desactivar els anuncis publicitaris en les paginasdels vídeos, ofereix una major qualitat en la visualitzaciói dona prioritat a l’hora de pujar i codificar el vídeo en elsservidors de Vimeo. El cost de Vimeo Plus+ és de 59,95 dòlarsa l’any.

Blip.tv

Blip.tvés un dels serveis preferits pels videobloggers, ja quepermet allotjament gratuït d’arxius de gran grandària juntaamb suport a múltiples formats de vídeo i lapossibilitat de crear canals RSS del contingut, alguna cosa especialmentpensat per a altres plataformes com iTunes. D’aquesta manera,els creadors de vídeo veuen com les seves obres es distribueixen endiferents grandàries i plataformes de forma automatitzada.A més, disposa d’un programa de publicitat pensat per elscreadors, amb un repartiment d’ingressos per aquest concepte del 50% entrila plataforma i el creador.

Img

Nascuten 2005, Blip.tv compte actualment amb més de 37 milions de

vídeos realitzats pels seus usuaris. Segons xifres de lacompanyia, al setembre de 2008 es van visualitzar 51milions de vídeos en la plataforma.

Disposad’una explica Pro de pagament, que dona prioritat a l’hora de codificarels vídeos en els servidors de la companyia, de la mateixa manera es pot realitzar una codificació de vídeoespecial per iPod amb l’àudio en format MP3 de forma automàtica.El cost és de 8 dòlars al mes o 96 dòlars a l’anysi es realitza un pagament anual.

Viddler

Unade les alternatives que més estirada està teninten els últims mesos és Viddler,un sistema d’allotjament de vídeos que incorpora algunescaracterístiques pròpies. Entre elles destacael permetre fer comentaris sobre la línia de temps delvídeo. Així, els usuaris poden deixar comentarisrelacionats amb el que estan veient. A més, cadacreador pot posar “tags” (etiquetes) en la líniade temps per marcardeterminats corts dins de la visualització de l’arxiu.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Viddler disposa d’un programa basat en la publicitat contextual querelaciona les etiquetes marcades pels usuaris en els vídeosamb la compra d’aquestes paraules. Els anunciants comprenuna paraula i la seva publicitat apareix en cadascun dels vídeosjust al moment que aquest “tag” apareix marcat en lalínia de temps. Els ingressos es reparteixen al 50% entre elsusuaris i la plataforma.

Perun altre costat, a l’hora de pujar arxius, els usuaris disposend’un limiti de 500 megaoctets d’espai per vídeo, encara que senselimitació en el nombre de vídeos que es podenpujar a la plataforma.

Youtube, un líder imbatible

Elsnombres de Youtube espanten. Un de les últimes dades que s’hanfet públics descriu una tendència cada vegada mes enalça: els usuaris utilitzen la plataforma per buscar contingut mésque per pujar-ho o distribuir-ho. De fet Youtube suposa actualmentel 25% de les cerques que rep Google a Estats Units.Aquestes xifres confirmen que els usuaris utilitzen el cercador de vídeodirectament, evitant utilitzar cercadors tradicionals basats entext.

SiYoutube no pertanyés a Google seria el segoncercador més utilitzat a Estats Units, molt per davant d’altrescercadors tradicionals com Yahoo! Search o MSN Search. Un altretema que Google encara no ha resolt és com treure-lirendibilitat a la plataforma, ja que només aconsegueix inserir publicitat en el 3% dels vídeos que alberga.