Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Virus en Mac Us X

Cap sistema operatiu es lliura dels virus i les aplicacions malicioses
Per Antonio Delgado 19 de juliol de 2011
Img virus mac portada
Imagen: Declan Jewel

Un dels grans mites de la informàtica afirma que en el sistema operatiu Mac Us X nohi ha virus o aplicacionsmalicioses, “malware”, capaces de prendre el control de l’ordinadori posar en perill la seguretat i privadesa de l’usuari.En els últims anys, a causa de l’augment de la quota de mercat delsaparells amb aquest sistema operatiu, sobretot ordinadors, s’han desenvolupat diferents virus que convé tenir en compte.

Segons dades de maig de 2011 delW3Counter,Mac Us X és el segon sistema operatiu més utilitzat en Internet,per darrere de les últimes versions de Windows, amb un 9,19% delmercat. Un any abans, Mac Us X tenia el 8,25% del mercat. Pertant, conforme aquest sistema operatiu creix en nombre deusuaris i es torna més popular, el nombre de virus i aplicacionsmalicioses aniran en augment. A més, també s’ha registrat uncanvi en els mètodes d’infecció. En els primers anys de ladècada de 2000, virus i cucs com “Melissa” i “ILove You” van fer estralls en els ordinadors amb el sistemaoperatiu Windows de mig món.

Conforme aquest sistema operatiu creix en nombre d’usuaris i es torna més popular, el nombre de virus i aplicacions malicioses aniran en augment

Aquests cucs aprofitavenvulnerabilitatsdel sistema operatiu per esborrar fitxers del disc dur deelsusuaris i reexpedir-se per correu electrònic a tota la llibreta deadreces dels mateixos. Avui dia, els virus es contagienprincipalment a través de pàgines web amb “malware”-d’aquí la importància d’explicar sempre amb l’última versió deun navegador web- i la seva comesa principal és accedir a informaciópersonal de l’usuari, com les dades de les seves targetes o lescontrasenyes de les seves pàgines de comptes bancaris.

Donada la sensació de seguretat que tenen els usuaris de Mac, prenen menys precaucions en descarregar aplicacions

Alguns d’aquests últimsvirusaprofiten l’enginyeria social per enganyar a l’usuari i instar-hoal fet que realitzi una acció concreta, com descarregar i instal·lar unasuposada aplicació que resoldrà un determinat problema importantdel seu ordinador. A més, donada la sensació de seguretat quetenen els usuaris d’aquest sistema operatiu, prenen menysprecaucions en navegar i descarregar aplicacions.Peraquest motiu, i a causa de la naturalesa d’aquestes noves formes deinfecció, és convenient que, amb independència del sistemaoperatiu, siguem conscients de la necessitat de seguir una sèrie derecomanacions per augmentar la seguretat en l’ordinador, com serprudents en descarregar aplicacions o introduir dadesde la targeta de crèdit, bancaris o personals en aplicacions queno ens donin confiança.

Mac Defensar

Est és el cas del virusMac Defensar,registrat el mes passat per al sistema operatiu Mac US X. Alaccedir a una pàgina web, una alerta avisa a l’usuari que s’hadetectat un virus en l’ordinador i convida a descarregar un falsantivirus denominat Mac Defensar. Aquest programari, una vegada instal·laten l’ordinador de l’usuari, es dedica a robar les seves dades relacionades amb la informació bancària. A causa que el seupropagació ha estat massiva, Apple ha reaccionat amb lapublicació d’algunes. recomanacions per eliminar-ho del sistema operatiu deformamanual.

En cas de dubte davant una aplicació sospitosa, és millor optar per descarregar-la des de la tenda d’aplicacions de Mac

També ha publicat unaactualitzacióde seguretat per als seus últims sistemes operatius que busca ielimina aquest virus en el cas que estigués instal·lat en elordinador. Una altra recomanació d’Apple per als seus usuarisamb problemes amb Mac Defensar és que en cas de dubte davant unaaplicació sospitosa optin per descarregar-la des de la tendad’aplicacions Mac App Store, on la companyia ofereixcomplet control i seguretat.

Primers virus per Mac Us X

En els últims anys, s’han detectat diferents virus per a aquest sistema operatiu amb un alt nivell depropagació en els seus inicis. A principis de 2006, LeapA. Worm va ser un dels primers virus coneguts per Mac Us Xiutilitzava l’aplicació iChat per propagar-se. Més tard, en 2007, eltroyano RSPlugconvidava als usuaris a descarregar una suposada aplicació amb lanova versió d’un códecper a vídeos, encara que la veritable comesa d’aquesta aplicació era lade canviar les dades de DNS de l’ordinador de l’usuari per falsificaralgunes pàgines web mitjançant phishingi mostrar publicitat pornogràfica.

En els últims anys, s’han detectat diferents virus per a aquest sistema operatiu amb un alt nivell de propagació en els seus inicis

Entre 2008 i 2009 esvan conèixer novesaplicacions malicioses per Mac Us X, com MacSweeper, IMunizator oJahlav. Aquests troyanos aconseguien que els usuaris els activessin enels seus ordinadors mitjançant diferents trucs d’enginyeria social. En2010, una versió d’un altre virus detectat per primera vegada en 2004per Mac Us X -el virus HellRTS.D–es mostra capaç de prendre el control d’un ordinador mitjançant portesposteriors -fallades en la seguretat- i usar-ho per formar part d’unaBotnet,una xarxa fraudulenta d’ordinadors manipulats a distància. Entrialtres propòsits, aquest virus s’utilitza per enviar milions decorreus de correus brossa des dels ordinadors dels usuaris infectats.