Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Wi-Fi Direct

Aquesta tecnologia sense fil permetrà la connexió entre dispositius de manera directa i amb comunicacions xifrades
Per Antonio Delgado 17 de desembre de 2009
Img wifidirect listado
Imagen: Roger Schultz

L’associació”Wi-Fi Alliance” va anunciar el passat mes d’octubre que prepara una especificació denominada “Wi-Fi Direct”per canalitzar la connexió directa entre dispositius equipats ambtecnologia wifi sense que necessitin un punt d’accés. D’aquesta forma,podran comunicar-se entre ells sense haver de passar pel protocolde la Xarxa. Els avantatges d’aquest nou sistema poden ser moltes:des de la transmissió de dades a impressores, o de música des de l’ordinadora aparells d’alta fidelitat, fins a l’emissió de vídeopel televisor directament des de la càmera sense usar cables.A més, pot ser un bon substitut del Bluetooth.

Cada vegada mésdispositius iperifèrics s’equipen amb tecnologia wifi per a la connexiósense fil a Internet. A més d’ordinadors i telèfonsmòbils, es poden citar videoconsoles o marcs de fotografiesdigitals. No obstant això, per connectar aquests dispositius, és necessarique tots dos estiguin dins de la mateixa cobertura de xarxa.

Dos telèfons mòbils amb connexió wifi necessiten estar connectats al mateix encaminador per enviar-se un arxiu de forma directa

Si es desitjaenviar un arxiud’un aparell a un altre, cal assegurar-se que estan connectats al mateix punt d’accés i és imprescindible un encaminador sense fil. Dos telèfons mòbils amb connexió wifi necessiten estar connectats al mateix encaminador per enviar-se un arxiu de forma directa.

Aquestasituació genera moltsinconvenients, ja que no sempre es disposa d’un punt d’accésamb connexió a Internet per enviar un arxiu a un altre dispositiu, entre altres coses. A més, el desconeixement tècnicen instal·lar i gestionar aquest tipus de connexions, suposa quemolts usuaris desisteixin en la seva utilització en moments puntuals i es decantin per tecnologies més fàcils d’utilitzar.

Competir amb el Bluetooth

Aquest va ser el motiu pel qual diferents fabricants van impulsar en el seu moment l’ús de la tecnologia Bluetooth, ja que permet la connexió directa entre dispositius que es troben propers, alguna cosa que fins ara la tecnologia wifi ha estat incapaç d’oferir. En els últims anys, l’estàndard Bluetooth està present en multitud de perifèrics com a ratolins, teclats, audiófonos per a telèfons mòbils, mans lliures i fins i tot càmeres de fotos.

La “Wi-Fi Alliance” vol impulsar la tecnologia wifi com a substituta de la connectivitat Bluetooth entre els fabricants

L’associació“Wi-FiAlliance”, encarregada de desenvolupar les especificacions delsdiferents protocols de la tecnologia wifi, haanunciat el nou estàndard “Wi-Fi Direct” (tambéconegut com “Wi-Fi P2P”), que serà compatible amb elprotocol Wifi 802.11, per poder crear connexions de forma directaentre dispositius (ad hoc) de forma més senzilla. Es pretén que elprotocol sigui similar a la manera en què dos aparells es connectenmitjançant Bluetooth, però amb la velocitat de transferència i abastde l’estàndard 802.11. A més, inclou encriptació WPA2, paraxifrar les comunicacions entre dispositius.

Amb aquestainiciativa, la “Wi-FiAlliance” vol impulsar el wifi com a substitut de la connectivitat Bluetooth entre els fabricants, tant en entornscorporatius com a domèstics. En l’actualitat, aquests instal·lenambdues tecnologies en els equips i dispositius que desenvolupen,per permetre la compatibilitat i diferents tipus de connexió. Si“Wi-Fi Direct” aconsegueix imposar-se, la indústria noméshauria d’utilitzar una única connexió sense fil.

Diferències

Malgratque “Wi-FiDirect” i la tecnologia Bluetooth serveixen per connectar duesdispositius de forma directa, ambdues destaquen per una sèriede diferències substancials. En primer lloc, l’abast de “Wi-FiDirect” és molt major. L’estàndard 802.11, en el qual es basa,pot arribar fins als 70 metres en interiors. En canvi Bluetoothno passa dels 10 metres i sempre que no hi hagi obstacles enmitjà. “Wi-Fi Direct” funciona millor amb els obstaclesfísics, encara que també disminueix la seva eficàcia.

Mentre que “Wi-Fi Direct” pot arribar fins als 250 megaoctets per segon, Bluetooth 3.0 aconsegueix una velocitat de 24 megaoctets per segon

La velocitat de transferència és un altre dels aspectes que les distingeix. Mentre que “Wi-Fi Direct” mitjançant 802.11 pot arribar en un primer moment fins aels 54 megaoctets per segon, i fins als 250 megaoctets per segonquan es consolidi com a tecnologia comercial, el nou estàndardBluetooth3.0 aconsegueix una velocitat de 24 megaoctets per segon.

Bluetooth 3.0permetrà utilitzar 802.11 per incrementar la velocitat detransferència, encara que sempre a partir d’un punt d’accés entritots dos dispositius, un encaminador. Això es deu al fet que, malgrat elaugment de transferència del nou estàndard, aquest és insuficient per enviar arxius de gran grandària.

Amb “Wi-FiDirect”,en canvi, només un dels dispositius ha de ser compatible ambaquest nou protocol per establir la connexió; l’altrepot tenir una connexió wifi normal. AmbBluetooth, tots dos han d’utilitzar la mateixa versiódel protocol de connexió.

Compatibilitat

La “Wi-FiAlliance”ha indicat que “Wi-Fi Direct” serà compatible ambles tecnologies sense fils actuals, encara que això no significa que tots els dispositius funcionaran amb aquesta nova tecnologia.En principi, la nova implementació podria ser possible encerts equips informàtics mitjançant una actualització deprogramari. En l’actualitat, es manca de productespensats per funcionar mitjançant “Wi-Fi Direct”, encara queestaran disponibles a mitjan 2010, una vegadaque els primers equips se certifiquin conforme a la norma.

Malgratels avantatges de”Wi-Fi Direct”, no serà fàcil que pugui fer-se un buital mercat de forma immediata. La rivalitat amb Bluetooth 3.0 es produirà a partir de l’any que ve, si ben alguns estudis estimen que en 2011 més del 60% dels mòbils intel·ligents tindran Bluetooth 3.0 inclòs per defecte.

“Wi-Fi Alliance” està composta per empreses com Acer, Panasonic oNintendo, capaces d’implementar aquest protocol entre els seus nousmodels d’ordinadors, televisors i videoconsoles, entreuns altres. A més, compten amb el suport d’empreses com Intel, Cisco iApple, habituades a introduir de forma primerenca nous protocols itecnologies.