Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Windows 7: tan diferent de Vista?

Després de gairebé dos mesos des del seu llançament, s'ha jutjat al nou sistema operatiu de Microsoft com més ràpid que el seu predecessor
Per Benyi Arregocés Carrere 9 de desembre de 2009
Img w72meses portada
Imagen: Julien Min GONG

La campanya nadalenca s’acosta i elmón delsordinadors personals viu un moment de canvi en Windows, elsistema operatiu més popular entre els usuaris domèstics. De Vistas’ha passat a Windows 7, acabat d’estrenar a la fi d’octubred’enguany. Amb la perspectiva que donen les més de sissetmanes transcorregudes des del seu llançament, totes les provesrealitzades pels especialistes conclouen que el nou sistemaoperatiu inclou millores i correccions respecte a l’anterior. No obstant això, no satisfà les expectatives dels usuaris més optimistes,ja que els canvis són just els necessaris.

Més ràpid

Tot nou sistema operatiu de Microsoftconcitade manera inevitable l’atenció dels usuaris. La companyiaestatunidenca defensa que Windows 7 és de manera significativa mésveloç que Vista. Diversos mitjans especialitzats han recollit el guanti han comparat les dues versions sobre els mateixos ordinadors. La revista PC World va constatarque era més ràpid, però només lleugerament. Encara que va comprovar que havia millorat en la velocitat d’accés aldisc dur i en el rendiment d’aquest element fonamental. Aquestsresultats es repeteixen en l’estudi que va dur a terme Tom’sMaquinari, que precisa que Windows 7 es mou amb al voltant d’un10% més de velocitat que el seu predecessor.

Respecte als temps d’encesa oapagat, elsresultats van ser desiguals en la prova de PC World, en funció de lamàquina utilitzada. A vegades es comportava amb més velocitatWindows 7, altres Vista. Segons un estudi de ZDNet ,s’ha millorat l’execució simultània d’aplicacions i es carreguenamb major rapidesa els controladors i els components del sistemaoperatiu.

Major durada de la bateria

Un altre punt on en teoria es produeixenmilloreses troba en la prolongació de la vida de les bateries delsportàtils, respecte als assoliments de Vista. Les proves de PCWorld ho van confirmar, encara que amb increments molt modestos: 15 minutsen un dels equips i només l’un en l’altre.

Windows 7 es mou amb al voltant d’un 10% més de velocitat que el seu predecessor

Aquests estudis van trobar un aspecteen quèWindows 7 es comporta amb major lentitud que Vista: el temps quetriguen a obrir-se les aplicacions dins del sistema operatiu, ambdiferències d’entre 0,7 i 7 segons en funció delprograma. Quan s’aborden els programes que s’integren de sèriedins del sistema operatiu, segons ZDNet, Windows 7 avantatjaa Vista amb una millora en el rendiment de més del 20%, segons latasca que es realitzi.

En el treball de ZDNetes va constatarque Windows 7 empra menys megaoctets de memòria RAM per a construiruna memòria caixet que permeti que els programes més utilitzatsarrenquin abans. Això provoca que l’equip es comporti amb mésagilitat. Windows 7 utilitza uns 600 megaoctets, mentre queVista supera els 1,5 gigaoctets.

Comparat amb XP

Windows 7 empra menys megaoctets de memòria RAM per a construir una memòria caixet que permeti que els programes més utilitzats arrenquin abans

La vigència de XP entre els usuaris d’ordinadorsconverteix en necessària la comparació de Windows 7 ambaquest per a saber fins a quin punt compensa l’actualització. Segons ZDNet,Windows 7 va ser més ràpid en el temps d’arrencada amb lamàquina més potent que van utilitzar (12 segons) que XP (14,1segons) i Vista (14,5, segons). Windows 7 també s’imposareferent a encendre i apagar l’equip en els disposivosmenys potents. La conclusió és que Windows 7 treballa millor que XP,excepte en les màquines més antigues o amb targetes gràfiquesobsoletes.

Increment de seguretat en dubte

Un expert en seguretat va voler provar siaquestWindows podia funcionar sense antivirus, com és usual en Mac US X oen Linux. Amb la configuració per defecte, vuitde cada deu virus van infectar l’ordinador, per la qual cosa aquestaúltima versió necessita d’un antivirus que complementi laseguretat del sistema, igual que en les anteriors versions.

D’altra banda, a causa de laconsiderableextensió de XP, han tractat d’aconseguir que els programes que funcionen enaquest sistema operatiu siguin compatibles amb Windows 7. Aquestacaracterística s’implanta amb la vista posada en el programariespecífic que es crea per a les empreses, que no volen problemesde compatibilitat i prefereixen que els seus programes funcionin. No es dirigeixtant als usuaris en general, que s’emmotllen al sistemaoperatiu més popular a cada moment.

Perd importància el sistema operatiu

El llarguíssimcicle de vida de Windows XP, que ja porta vuit anys en elmercat,va provocar una situació curiosa quan va sortir el seu successor, Vista,cinc anys després. Molts usuaris no van voler canviar de sistemaoperatiu en les seves màquines perquè els programes que usavenfuncionaven amb correcció en XP.

Les estadístiquesde W3Schools d’octubre de 2009, preses a partir delsordinadors que accedeixen al seu lloc, van confirmar que el XP és el més usat, amb unaquota del 63,3%, amb bastant avantatge sobre Vista, el segon mésestès amb un 18,3%. Mac US X és el tercer classificat amb un6,8%, mentre que Windows 7 ocupa ja el quart lloc amb un 4,4%(gran part utilitzen el sistema des de la prova gratuïta que va llançarMicrosoft). Al seu torn, les diferents distribucions de Linux se situenen cinquena posició amb un 4,2%.

XP és el sistema operatiu més usat, amb una quota del 63,3% i bastant avantatge sobre Vista, el segon més estès amb un 18,3%

Aquesta vigència de XP es relaciona que avui dia un dels principals usos de l’ordinador consisteix a accedir a Internet.En la pràctica, importa més el navegador que el sistemaoperatiu de l’usuari, és el denominat “Pccentrismo”dels antics ordinadors, enfront de “Netcentrismo” delsnous. Abans, en dissenyar els programes, es pensava queanaven a ser executats des de l’escriptori de l’ordinador, i avui es desenvolupencom a aplicacions web.

Aquest fet s’accentua per l’auge de les eines en línia, que ha permès que es manegin el correuelectrònic, els programes ofimàtics i altres elements de programaria distància i a través dels navegadors. Per tant, elssistemes operatius perden importància. En el dia a dia,gairebé és igual quin usar gràcies a les aplicacions web,els llenguatges de programació multiplataforma com Javai perquè encara els programadors es preocupen de realitzarversions vàlides per a XP.

Crítiques a Vista

L’adopció de Vista va arribar per la sevainclusió engran part dels ordinadors nous, gràcies als acords de Microsoftamb els fabricants. Després del seu llançament, les crítiques a Vistad’usuaris i experts van provocar que molts no s’interessessina actualitzar els seus equips.

Els sistemes operatius perden importància; en el dia a dia gairebé és igual quin usar gràcies a les aplicacions web

Vista va registrar problemes amb elscontroladors de diferentsperifèrics, que funcionaven bé amb XP, i se’l va acusarde necessitar màquines més potents perquè treballés amb agilitat.Fins i tot Microsoft va permetre que els compradors de Vistaactualitzessin cap endarrere i instal·lessin de nou el XP, si així ho preferien.

Totes les crítiques van servir a Apple,l’empresaque intenta competir amb Microsoft en aquest camp mitjançant el seu Mac USX, encara que amb una quota de mercat ínfima en comparació ambWindows, per a realitzar anuncis publicitaris satírics, que es podencontemplar enportals com YouTube (vídeo), on es comparaven tots dossistemes operatius.

La seguretat sí que és important

Encara que pels programesque es puguininstal·lar i l’ús que se li pugui donar a qualsevol dels Windows (oa qualsevol altre sistema operatiu) compleixi amb satisfacció, s’ha de teniren compte que en termes de protecció de l’equip i els arxius resulta vital comptaramb les últimes actualitzacions dels sistemes de seguretat. Enaquest sentit, Microsoft abandonarà el suport a XP i amb això noproporcionarà més actualitzacions.

Microsoft abandonarà el suport a XP i, amb això, no proporcionarà més actualitzacions

El més veterà dels Windows hapresenciattres grans actualitzacions (denominades “Service Pack”)que han millorat el seu funcionament i ho han fet més segur. Peròdes del moment en què Microsoft deixi de proporcionar els pegatsnecessaris, l’usuari d’aquest sistema es quedarà desprotegitenfront de noves amenaces. De totes maneres, Microsoft téprevist corregir les fallades de seguretat que hi hagi en WindowsXPfins al 8 d’abril de 2014. Per aquesta raó, els usuaris actuals d’aquestsistema operatiu poden romandre tranquils si tot funcionaal seu gust en el seu equip.

Actualitzar a Windows 7 des de XP

No sols es pot actualitzara Windows 7 des de Vista, el més habitual i que Microsoft contempla a través d’un procés automatitzat que guarda lesconfiguracions de l’usuari. A causa de la persistència de XP, altresempreses han preparat programes per a fer aquesta tasca d’idènticaforma des del veterà sistema operatiu.

iYogi ha elaborat diverses aplicacionsper a fer el salt. La més bàsica és gratuïta i en l’actualitzacióimporta els perfils d’usuari, l’escriptori, les configuracionsde les aplicacions i els documents que s’emmagatzemin. En la versiópremium, que costa 24,99 dòlars, es traslladen a més elsprogrames que tingui instal·lats l’usuari, la qual cosa suposa un estalviconsiderable de temps.