Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Wireless USB, el proper estàndard de connexió sense fil?

Aquesta novaforma de connexió sense cables ofereix major velocitat detransferència de dades que Bluetooth
Per Benyi Arregocés Carrere 11 de abril de 2008
Img wusb listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Percompartir dades entre dues o més dispositius, com per exempleuntelèfon mòbil i un ordinador, es necessita o béel cable adequat o bé un sistema de connexió sense fileficient. En la segona opció, fins ara el sistema méspopular ha estat Bluetooth.Però una nova tecnologia aguaita al seu regnat; els promotorsdel protocol USBvan llançar l’any passat al mercat els primers dispositiusamb la tecnologia de connexió sense fil WirelessUSB, o WUSB. Segons asseguren, ofereix millor rendiment queBluetooth.

Igual que succeeix amb Bluetooth, Wireless USB pot anar integrat dins dels equips o es pot incorporar mitjançant adaptadors físics

‘CertifiedWireless USB’ (USB Sense fil Certificat). Aquesta és laetiqueta que els consumidors es trobaran quan adquireixinun equip que incorpori aquest tipus de connexió sense filentre dispositius, que lentament s’introduirà en elmercat durant els propers mesos. Igual que succeeix ambBluetooth, Wireless USB pot anar integrat dins dels equips o espot incorporar mitjançant adaptadors físics, tant per elsordinadors com per als dispositius.

Així,des de mitjan 2007, i amb retard respecte a les previsions deels propis promotors, que havien finalitzat lesespecificacions tècniques fa uns anys, s’hancomençat a vendre al mercat els adaptadors USB para aquestatecnologia, i també alguns equips que la integren,principalment ordinadors de les marques Dell, NEC i Lenovo.

Elscreadors de la versió sense fil d’USB han estatempreses com Microsoft, Intel, Hewlett-Packard, Philips o Samsung.Han intentat preservar la senzillesa d’ús que caracteritza a l’USBfísic. Així, els usuaris poden endollar i desendollarqualsevol dispositiu sense necessitat d’instal·lar gens o sense queimport que estigui encès l’ordinador. En aquest sentitfunciona de manera similar a l’USB físic però sense necessitar uncable.

Funciona de manera similar a l’USB físic però sense necessitar un cable

La connexiósense fil es realitza a través de la plataforma deràdio ‘Ultra Wide Band’ (UWB) que ha realitzat WiMediaAlliance, una organització sense ànim de lucre quepromou l’estandardització d’aquest tipus de connexions. L’UWBés una nova tecnologia que utilitza freqüències des dels 3,1Gigaherzios fins als 10,6 Gigaherzios.

Mésràpid que el Bluetooth

L’USBsense fil té la capacitat de transferir dades a unavelocitat màxima teòrica de 480 Megabits per segon(la mateixa taxa de transferència que aconsegueix l’USB. 2.0 mitjançant un cable) si els dispositius es troben a unadistància de tres metres i a 110 Megabits per segon amb deu metresde distància.

Aquesta granvelocitat de transferència, apta per enviar grans arxius senseproblemes, i la seva senzillesa d’ús han motivat que els creadors deaquesta connexió proposin nous usos. Per exemple, utilitzar unpetit disc dur extern com a receptor de les fotografiesque es prenguin amb una càmera digital per substituir a lestargetes de memòria habituals, que tenen molta menys capacitat; oveure les imatges de la càmera directament en untelevisor.

L’USB sense fil té la capacitat de transferir dades a una velocitat màxima teòrica de 480 Megabits per segon i permet connectar fins a 127 equips alhora

Wireless USBpermet la connexió de fins a 127 equips alhora. Estprocés es pot realitzar de dues formes: mitjançant un cable USBtradicional que prèviament connecta els dispositius, en un procésideat per a equips que no disposin de pantalla, o a travésd’un nombre aleatori que genera l’ordinador i enviaal dispositiu perquè s’autoritzi la interconnexió.

Per un altrecostat, aquesta tecnologia ofereix una manera de suspensiómitjançant el qual es redueix el consum d’energia quan no esutilitza l’aparell. Per tractar d’assegurar la privadesa, les sevesespecificacions obliguen a xifrar les dades amb l’algorisme AES de128 Bits. Amb totes aquestes característiques, els creadors deWireless USB esperen que la seva connexió sense fil esinstal·li en tot tipus de dispositius: impressores, escáneres,discos durs externs, càmeres digitals, telèfonsmòbils, PDA, reproductors de música comprimida,televisors, etc.

WUSB, Bluetooth , wifi i TransferJet

Respecte alprotocol Bluetooth actual (2.1), l’USB sense fil consumeixmés energia elèctrica però ofereix una connexiómés veloç, perquè Bluetooth es queda en una taxa màximateòrica de tres Megabits per segon. No obstant això, Bluetoothtambé ha decidit incorporar la versió de WiMedia de latecnologia UWB, per la qual cosa en la seva propera versió,la 3.0, també aconseguirà unes dades de velocitatsimilars a l’USB sense fil.

WUSB permetrà desprendre’s gairebé per complet dels cables que atestan les taules de treball perquè es pot connectar qualsevol dispositiu sense necessitat d’ells

L’USBsense fil també és diferent al wifi. Mentre elpropòsit principal d’aquest últim consisteix aconstruir xarxes locals, el WUSB se centra en la connexió delsmés diversos dispositius amb l’ordinador o entre si.Així, l’USB sense fil permet desprendre’s gairebé percomplet dels cables que atestan les taules de treball perquè espot connectar qualsevol dispositiu sense necessitat d’ells: l’escàner,la impressora, el teclat, el ratolí, la càmeradigital, etc.

Lamultinacional Sony, per la seva banda, està desenvolupant la seva pròpiatecnologia sense fil per a aquesta fi, que ha denominatTransferJet.Segons el que han avançat, aconseguirà una velocitat detransferència teòrica de 560 Megabits per segon, que es converteixen 375 Megabits per segon en la pràctica. No obstant això,aquest sistema requereix que pràcticament es toquin elsdispositius entre si, perquè la transmissió de dadeses realitza en un espai mínim: només tres centímetres.