Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Xarxes socials professionals

Es tracta d'una excel·lent ajuda per a entrar en contacte amb altres usuaris amb la fi trobar treball i fer negocis
Per Antonio Delgado 18 de juliol de 2007

Les xarxes socials permeten als usuaris entrar en contacte amb altres professionals delseu sector a través de coneguts de confiança. Aquests llocsajuden a fer bones connexions amb altres persones que en el mónoffline quedarien ocultes, ja que permeten conèixer qui sónels contactes d’altres coneguts. Encara així, les xarxessocials són molt més que una col·lecció de contactes.

Un sector en creixement

La xarxa de contactes dels treballadors genera un valor molt important per a les empreses; per a aprofitar contactes i trobar a altres ‘cervells’

En la dècadadels setanta, Stanley Milgram, sociòleg en la universitatd’Harvard, va exposar la teoriadels sis graus de separació. Segons aquestateoria, qualsevol persona de la terra està connectadade qualsevol altra per mitjà d’una cadena de coneguts de menys de sispersones.

Aquest fet no passadesapercebut en determinats sectors, on el capital humà jugauna basa estratègica. La xarxa de contactes dels treballadorsgenera un valor molt important per a les empreses, per a aprofitarcontactes i trobar a altres ‘cervells’ que incorporar a l’empresa.Unagran part de les noves contractacions que es fan a Espanyaestan avalades per empleats de les companyies.

Gràcies a Internet,les xarxes socials han canviat la manera de relacionar-se entreprofessionals del món de l’empresa i els negocis, ja que permetentrobar les connexions ocultes existents entre persones. Vendre unproducte, buscar treball, fer negocis són algunes de lespossibilitats que poden realitzar-se a través de les xarxessocials professionals.

/imgs/2007/07/socialnet2.gif

L’any 2007s’ha destapat com enormement propici per a les xarxes socialsprofessionals, ja que aquest és un dels sectors amb majorcreixement quant a capitalització econòmica.

Les xarxes socialssón atractives com a negoci, ja que permeten realitzar accions de màrquetingpersonalitzat i la creació de serveis premium de subscripció.El ‘netwoking’ professional està en auge.

Com entrar?

Entrar a formar part d’una xarxa social és senzill; tan sols han d’introduir-seles dades de l’usuari i emplenar el perfil.Posteriorment l’usuari pot buscar a altres contactes mitjançant elcercador d’usuaris o bé de manera automàtica mitjançant lasincronització de la llibreta d’adreces d’Outlook, Notisi Mozilla, o mitjançant contactes que l’usuari posseeixi en altresserveis de correu web, com Gmail, Hotmail o Yahoo! Mail.

Les xarxes socials són atractives com a negoci, ja que permeten realitzar accions de màrqueting personalitzat i la creació de serveis premium

Una vegada afegitun contacte, l’usuari pot veure quins altres contactes formen part de la xarxa social del conegut i afegir-los com a nouscontactes; així es va teixint una xarxa professional segonsinteressos professionals i oportunitats de negoci. D’altra banda,dins del perfil de l’usuari, els contactes poden realitzarcomentaris professionals o personals sobre cadascun d’ells, per a ajudara presentar-los a altres usuaris.

Col·leccionistes de contactes

Aquest fenomend’afegir contactes té la seva part negativa. Moltes d’aquestesxarxes socials estan plagades d’usuaris l’únicaacció dels quals és col·leccionar sense solta ni volta contactes. A aquestsusuaris se’ls coneix popularment com ‘spammers socials’.

El seu únic objectiu és arribar a ser coneguts i aparèixer en els rànquings de les xarxes socials per la quantitat de persones que tenen afegides com a contactes

El seu únicobjectiu és arribar a ser coneguts i aparèixer en els rànquings de lesxarxes socials per la quantitat de persones que tenen afegidescom a contactes, encara que realment la gran majoria d’ellesmai s’ha intercanviat un missatge o vagin a realitzar negocis.

Segons elnivell de permisos que tingui, un usuari podrà veure lainformació pública que els altres usuaris haginintroduït dins de la xarxa, com a treball actual, fotografieso localització geogràfica. Algunes d’aquestes xarxespermeten convidar a altres contactes a esdeveniments socials o cursosespecífics per a un determinat perfil. D’altra banda, xarxessocials com Xing, tenen un sistema de publicació d’ofertesd’ocupació dins de la xarxa social.

Xing, eConozco i Neurona.com, tres en una

Xing ofereix serveis de valor afegit, com localitzar fàcilment a antics companys, veure quins usuaris han visualitzat el perfil o localitzar a altres usuaris pel nom de l’empresa

Xing,creada a Alemanya en 2003 per l’executiu Lars Hinrichs va ser una de lesprimeres empreses europees de l’anomenada Web 2.0 a sortir a bossaal desembre de 2006. Actualment compta amb un milió i migd’usuaris registrats.

Aquesta xarxa de contactesprofessionals, més enfocats a executius i emprenedors,permet registrar-se de manera gratuïta, encara que compten amb unservei de subscripció premium per un cost de 5,95 euros almes que ofereix serveis de valor afegit, com localitzarfàcilment a antics companys, veure quinsusuaris han visualitzat el perfil o realitzar cerquesavançades per a localitzar a altres usuaris pel nom de l’empresao ciutat./imgs/2007/07/socialnet1.gif

Segons l’empresa,actualment un 13% dels usuaris de Xing estandonats d’alta en un compte premium. Com a acció de màrquetingviral, Xing incentiva als usuaris que convidin a nous associats a laxarxa, i per cada 10 noves persones que passin a formar part de Xing,la companyia li regala a l’usuari un mes d’ús delcompte premium.

A la compra dels rivals

Xing pretén continuarcreixent a Europa amb la injecció de capital aconseguida ambla sortida a bossa. Actualment aquest creixement l’estàrealitzant mitjançant la compra de competidors més petits.A Espanya Xing ha comprat recentment als seus dos rivals mésdirectes: eConozco i Neurona.com, les úniques empresesorientades al segment professional entre les xarxes socials.

Amb aquestes adquisicions, Xing suma a la seva xarxa els 947.000 usuaris de Neurona i els 150.000 que tenia eConozco

Aquestes operacions lihan permès entrar ràpidament en el mercat de parlahispana i comptar amb oficines a Madrid i Barcelona des d’onliderar el desembarcament en la resta de països de parla hispana.

Amb aquestesadquisicions, Xing suma a la seva xarxa els 947.000 usuaris de Neurona iels 150.000 que tenia eConozco, si bé els usuaris mésactius estan presents en totes dues xarxes.

  • Neurona.comés un dels projectes creats des del Grup Intercom, el grancreixement del qual ha estat motivat per les sinergies realitzades des d’Infojobs.net,una altra web nascuda dins del Grup Intercom i dedicadaa la cercad’ocupació. El perfil d’usuaris de Neurona.com està méscentrat en promoure el retrobament entre companys d’estudis..

    /imgs/2007/07/socialnet3.gif
  • eConozco,liderat per l’executiu Albert Armengol, ha crescut sobre la base delmàrqueting viral i a les recomanacions dels propis usuaris dellloc. El perfil d’usuaris d’eConozco està més enfocat a executius,emprendores i comandaments intermedis.

    Una dels avantatgesd’aquesta xarxa és la possibilitat d’aparèixer en el directori públici que la pàgina personal creada amb les dades professionalsde l’usuari es trobi en obert i sigui indexada per cercadors.D’aquesta manera els usuaris poden comptar amb un espai professionalobert a tothom.

/imgs/2007/07/socialnet5.gif

Amb aquestes compres,Xing pretén que existeixi compatibilitat entre els perfils delsusuaris de les dues plataformes i els serveis professionals premiumde la companyia, esperant que un percentatge elevat delsmateixos estiguin disposats a suscrbirse a serveisaddicionals una vegada que es faci efectiva la unificació de plataformes.Xing té previst la unificació d’aquestsserveis independents sota la marca i tecnologia de Xingdurant els pròxims 12 mesos.

LinkedIn, per al món anglosaxó

La companyiaestatunidenca LinkedIn és el principal competidor de Xing a Europa.Compta amb més de 9 milions d’usuaris registrats. Els seus perfils habitual són responsables empresarials iexecutius de tots els sectors professionals. A l’ésser d’origennord-americana, la major part dels seus usuaris són de parla anglesa iestan situats en empreses dels EUA.

/imgs/2007/07/socialnet6.gif

Problemes amb els ‘social spammers’

A causa delsproblemes ocasionats pels col·leccionistes de contactes, quevan posar en destrets durant una temporada els beneficis i eficàciade la xarxa social, LinkedIn ha implementat un sistema que noméspermet realitzar contactes de manera directa quan hi ha una relacióentre els usuaris de la xarxa. És a dir, que prèviament haginacceptat que tenen una relació de confiança entre ells.

A causa dels problemes ocasionats pels col·leccionistes de contactes, LinkedIn només permet realitzar contactes de manera directa quan hi ha una relació provada entre els usuaris de la xarxa

Un altre dels sistemesd’antispam que implementa és la possibilitat de no rebre missatgesde cap usuari que no hagi estat marcat com a persona de confiança.D’aquesta manera, els únics correus electrònicsque rep l’usuari són els d’amics o contactes interessats.

Publicació d’ofertes d’ocupació

LinkedIn permet lapublicació d’ofertes d’ocupació, la qual cosa suposa una de lesprincipals vies de negoci de la xarxa social, juntament amb elscomptes premium, que afegeixen millores en la comunicació,filtrat i gestió dels contactes i missatges rebutsdins de la xarxa social. Existeixen tres tipus de comptes premium:Business, Business plus i Pro; el compte Bussiness plus, ambun cost mensual de 50 dòlars, és la més popular delservei.

/imgs/2007/07/socialnet4.gif