Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Zoho, una alternativa a Google Docs?

Zoho ofereix aplicacions online d'ofimàtica, planificació, i reunions virtuals a les empreses
Per José Antonio Gelado 29 de octubre de 2007
Img zoho listado
Imagen: Zoho

Cada vegada més persones utilitzen les aplicacions ofimàtiques web per elaborar documents professionals. Els motius d’aquesta preferència per escriure i elaborar taules en fulles que es guarden en llocs d’Internet i no en l’escriptori són vàries: es pot treballar molt milloren una xarxa professional sobre un mateix document, no cal estar lligat a un determinat ordinador per utilitzar el document i aquest es proteje millor contra problemes en el disc dur i virus. En aquest camp l’aplicació regna és GoogleDocs, però hi ha altres igual de vàlides.

Zoho és una ‘suite’ ofimàtica online que ofereix tot un complet ventall d’aplicacions, entre elles un editor de documents de text

Les aplicacionsinstal·lades en l’escriptori d’un ordinador obliguen a l’usuari autilitzar aquest mateix equip, o un altre amb els mateixos programes, paradur a terme l’edició, visualització i impressiódels documents que generen.

Els dispositiusd’emmagatzematge, com les memòries USB o els discos dursportàtils, han permès transportar els documents mésimportants, bé com ‘backup’ (còpia de seguretat) o bé comsuport de treball, a aquelles persones que es traslladenconstantment d’un lloc de treball a un altre i manegen diferentsordinadors.

En treballar undocument en diversos ordinadors, o entre diverses persones que estroben en diferents llocs, es creen una sèrie de versions deldocument que dificulten el seu control.

Una alternativaque explica cada dia amb més adeptes és la utilitzaciód’aplicacions online que permetin accedir als documents creatsper l’usuari des de qualsevol ordinador connectat a Internet,mitjançant el navegador i sense necessitat de tenir altres programesinstal·lats.

Què és Zoho?

Img

En aquest campZoho és una ‘suite’ ofimàticaonline que ofereix tot un complet ventall d’aplicacions queinclouen un editor de documents de text, un de fulls de càlculi també la possibilitat d’organitzar presentacions, aixícom altres serveis per a la creació de bases de dades,wikis, gestió de negocis, un planificador, etc.

Per poderutilitzar qualsevol dels serveis de Zoho és necessari elregistre, al que es pot accedir directament sense invitacions. Enla informació del compte de l’usuari es pot indicar elnom en Skype i seleccionar l’idioma i la ubicaciógeogràfica, així com el fus horari.

El servei té de moment capacitat d’emmagatzematge il·limitat, encara que la intenció és limitar-la a un Gigaoctet durant la fase beta del seu llançament

Aquestes dades espoden posteriorment incorporar en les diferents aplicacions a lahora d’establir reunions o enviar invitacions a altres usuarisper participar en l’elaboració o l’accés alsdocuments.

Zoho ofereix unaàmplia varietat de formes d’accedir als mateixos mitjançant laintegració amb diferents aplicacions online i ‘offline’ comMicrosoftOffice, Outlook i amb xarxes socials com Facebook.

Per poderutilitzar eines com la trucada Meeting (que permet reunionsonline), per exemple, és necessari descarregar una petitaaplicació que està disponible en diferents tecnologiesweb, tals com Java, Activex o Flaix, amb clients per Mac Windowsi Linux. També és possible accedir a documents i bases dedades en Zoho des de l’iPhone .

D’altra banda,Zoho ofereix de moment capacitat d’emmagatzematge il·limitat, senseembargament indiquen els seus desenvolupadors que a mesura que l’ús delservei creixés, la capacitat d’emmagatzemar documents es veuriareduïda fins a arribar a un Gigaoctet per persona. Almenys en la fasebeta en la qual es troben.

Altres ‘suites’ online

Img

Thinkfreeofereix, entre uns altres, serveis per a documents de text, fulles decàlcul i presentacions, amb la possibilitat de generararxius en format PDF. De forma gratuïta es poden emmagatzemar fins a1 Gigaoctet de dades. Ofereix també eines paraMicrosoft Office i Facebook.

GoogleDocs continua introduint millores i ampliantserveis per competir amb les seves alternatives. Recentment hallançat la versió mòbil que permet la consulta dedocuments de text i fulls de càlcul des de mòbils iPDAs.

Les aplicacions de Zoho

 • Bases de dadesi informes: El servei DataBase(db), funciona amb SQL, la qual cosa li atorga gran rapidesa enla conversió de documents de text a bases de dades. Una altraaplicació útil és el servei Creator.

 • Xat

 • Correuelectrònic

 • CRM:Per gestionar la relació amb els clients. Gestionacontactes, seguiment de clients, calendari de trucades,etcètera.

 • Full de càlcul.

 • Notes:Té un servei notebook .Compte també amb un pluginper Firefox que permet tenir les notes en el navegador.

 • Planificador

 • Processadorde text

 • Projectes

 • Reunions:Meeting ofereix la possibilitatde compartir escriptori de l’ordinador entre diverses persones,realitzar presentacions i prendre el control remot d’altres equipsque participen en una reunió online.

 • Visorde documents: Admet nombrosos formats d’arxius deMicrosoft Office, Open Office i Open Document, així com PDF,RTF i HTML.

 • Wiki

Altresaplicacions auxiliars de Zoho estan dissenyades perseleccionar personal,realitzar enquestes o ferel seguimentdel funcionament d’un servidor. Zoho també disposa d’unpaquet especialment dissenyatper a empreses en el qual agrupa les anteriors eines.