Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Zona ADSL WI-FI: la Internet exclusiva de Telefónica

L'operadora limita a les empreses l'accés a la seva xarxa d'emissorssense fils
Per Jordi Sabaté 4 de juny de 2007

Telefónica té per tot el territori espanyolnombrosos punts d’emissió d’Internet pervia sense fil, els anomenats ‘hot espots’; hotels, cafeteries,clubs de golf, hipermercats i altres centres públics permetenl’accés a la xarxa ‘Zona ADSL WI-FI’ de l’operadora. Per a això,Telefónica proporciona a l’usuari una targeta amb una clau iun nombre PIN. No obstant això, aquest només podràser beneficiari del servei si té donada d’alta una connexióADSL en l’operadora, a més figurant com a empresa i no com aclient normal.

El de Telefónica és un model limitat als clients que tenen a l’operadora per ISP, i no permet accedir a la connexió wifi d’altres clients

No es tracta d’un servei com el qual ha dissenyat laempresa FON,en el qual els usuaris de la ‘xarxa FON’ permeten l’accés al seuconnexió wifi a altres membres del ‘club’, independentmentdel proveïdor d’accés a Internet (ISP) que tinguin. El de Telefónicaés un model limitat als clients que tenen a l’operadora perISP, i no permet accedir a la connexió wifi d’uns altresclients, sinó només als punts d’emissió que laempresa ha instal·lat en diferents centres públics.

La xarxade focus d’emissió(coneguts com ‘hot espots’) és molt àmplia, i se centra generalmenten llocs on l’usuari pugui trobar-se de manera transitòria inecessiti accedir a Internet durant un període de tempsrelativament curt. Per exemple, són nombrosos els hotels queofereixen aquest servei, també hi ha algunes cafeteries,bastants estacions de tren i certs clubs privats de tennis i degolf.

Curiosament, entre els llocs que presenten aquest servei es troben les zones VIP de la companyia Iberia en la terminal T4 de l’aeroport de Barajas

Curiosament, entre els llocs que presenten aquest servei estroben les zones VIP de la companyia Iberia en laterminal T4 de l’aeroport de Barajas, i les zones VIP delsaeroports de València i Bilbao. Generalment la corporacióAENA, que gestiona els aeroports espanyols, té la seva pròpiaxarxa wifi de pagament, i fins i tot haprohibit a altres companyiesque ofereixin aquest servei en els seus aeroports.

Exclusiu per a empreses

El servei ‘Zona ADSL WI-FI’ és exclusiu per a aquells usuarisque hagin donat d’alta una connexió ADSL wifi amb Telefónicai figurant com a empresa. La companyia els fa arribaruna carta amb una targeta personal on es llegeix un nombre dereferència i la data de caducitat. Posteriorment, Telefónicaenvia una altra carta on figura un nombre PIN.

Amb el nombre de referència i el nombre PIN, eltitular de la targeta ja podrà accedir a ‘tots els hot espots’que té l’operadora al territori nacional, i també aaquells de l’estranger en els quals Telefónica tingui un acordde ‘roaming‘.Per a això haurà de tenir prèviament configurat el seu ordinador.

Amb el nombre de referència i el nombre PIN, el titular de la targeta ja podrà accedir a ‘tots els hot espots’ que té l’operadora al territori nacional

Cal seguir la següent ruta: ‘Panell de control>Connexionisde Xarxa>Connexionis sense fils>Propietats (botódret del ratolí)>Xarxes sense fils>Agregarnova’. Una vegada oberta la finestra per a la nova xarxa, es deuescriure en el calaix d’Indentificativo ‘de xarxa’ (SSID) elnom ‘Telefonica’, i també deshabilitar el calaix de‘Xifrat de dades’ (llevar l’opció WEP).

Aquesta nova configuració haurà de guardar-se, i quanl’usuari es trobi en una zona amb cobertura del servei, elordinador identificarà la xarxa i es connectarà a ella.Quan l’usuari obri el seu navegador, aquest mostrarà unapàgina de benvinguda on s’haurà de posar el nombrede referència de la targeta i el nombre PIN. Ja es podrànavegar.

Car i limitat

Aquest servei pot solucionar la necessitat de connexió perun període de temps mitjà, però no està pensat per fer unús intensiu del mateix. En primer lloc perquè, segonsel contracte,el seu cost, 17,4 cèntims d’euro per minut (15 cèntimssi no s’explica l’IVA o, en altres països, l’impostcorresponent) és terriblement car.

Per adonar-se del seu preu basti amb calcular el que es pagal’hora de connexió: 10,44 euros. Cal pensar que lesofertes per connexions ADSL en tarifa plana ronden (impostos imanteniment inclòs) els 40 o 50 euros, i permeten navegar les 24hores del dia.

Per adonar-se del seu preu basti amb calcular el que es paga l’hora de connexió: 10,44 euros

Com a avantatge, aquest servei presenta tarifes per consum de tempsi no per tràfic de dades, amb el que no es limiten lesdescàrregues ni les pujades. Sí es limita, en canvi, el tempsmensual de navegació, que és de 49 euros, l’equivalent acinc hores i 44 minuts aproximadament, sempre sense incloure l’IVA.D’altra banda, Telefónica no carrega cap costaddicional si no es fa ús del servei. Cal afegir queels càrrecs es realitzaran en la factura d’ADSL de l’usuari oempresa.

Bé per cridar per veu IP?

Podria pensar-se que el servei pot ser útil parafertrucadesdes de dispositius mòbils amb capacitat de connectar-se aInternet, principalment els telèfons 3G o ‘smartphones’, iaixí estalviar-se les costoses trucades des de l’habitacióde l’hotel.

Enganxar-se a una xarxa wifi i parlar per veu IP en Internet des del’ordinador o el mòbil pot resultar summament barat quanla connexió la paga un altre o es posseeix una tarifa plana. Fins i totexisteix una tecnologia, UMA,que permet combinar Internet i la xarxa GPRS per fer trucades mésbarates però, en principi, no està instal·lada a Espanya.

El servei ‘Zona ADSL WI-FI’ de Telefónica tampoc és una solució mestra per substituir al mòbil quan es troba un punt de connexió ‘hot espot’

En el cas del servei ‘Zona ADSL WI-FI’ caldrà teniren compte que el preu del minut serà de’0 174 euros, sensecost d’establiment de trucada. Una tarifa superior als 12cèntims d’euro que ofereix Yoigo o els 15 cèntims deeuro al minut de Vodafone en la seva tarifa ‘Universal 30’ (amb 12cèntims d’establiment de trucada en tots dos casos).

En el cas d’Orange i Movistar, els preus per minut oscil·lensegons el tipus de contracte, però són lleugerament méselevats (sobre els 16 o 17 cèntims d’euro en les fórmulesmés esteses). Per tant, el servei ‘Zona ADSL WI-FI’de Telefónica tampoc és una solució mestra parasubstituir al mòbil quan es troba un punt de connexió‘hot espot’.

A no ser, clar, que s’estigui tractant de cridar alestranger en condicions de ‘roaming’ desfavorables; en aquest cas sípot resultar una bona alternativa, almenys fins que la UnióEuropea aconsegueixi baixar les tarifesd’aquest servei a xifres raonables.