Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com reduir al mínim els riscos en llogar un apartament

És aconsellable exigir un contracte escrit i llegir-ho detingudament abans de subscriure-ho
Per EROSKI Consumer 16 de juny de 2006

El lloguer d’apartaments en vacances és una alternativa per a moltes famílies que, tal com demostra el nombre de reclamacions i consultes que les OMIC i les organitzacions de consumidors registren cada estiu, no està exempta de riscos.

Llogar un apartament com a allotjament turístic inicialment es planteja com una opció més econòmica a l’hora de passar les vacances. Però cal anar amb compte. Serveixi com a exemple que, el passat any, la Unió de Consumidors d’Andalusia-UCA/UCE va registrar 1.382 consultes i reclamacions en aquest sentit. El motiu de la majoria de les queixes va ser que els apartaments corresponien a una categoria inferior a l’acordada, presentaven falta d’higiene, la distància que els separava de la platja era major a l’anunciada, tenien una capacitat menor a la pactada o els seus electrodomèstics no funcionaven.

En vista de tot això, per reduir al mínim els problemes que puguin trastornar el descans vacacional es recomana:

Iniciar amb temps la cerca de l’apartament per poder comparar preus i qualitats.

Exigir un contracte per escrit. Encara que els acords verbals es considerin legals no són aconsellables, ja que després, si sorgeixen discrepàncies, és molt difícil solucionar-les.

Llegir detingudament el contracte abans de signar-ho. Si existeix en l’una clàusula en la qual l’inquilí admet que rep l’apartament en perfecte estat d’ús i mobiliari ha de comprovar-ho i si hi hagués algun desperfecte hauria de fer-ho constar. De no existir aquesta clàusula ni inventari algun que reculli els estris que s’atorguen, serà l’amo de l’allotjament qui hagi de provar l’estat en què es trobava el mateix abans i després de l’estada.

El document ha d’especificar si el preu acordat inclou o no les despeses del subministrament d’aigua, d’electricitat, gas, etc.

Els fullets publicitaris no hauran d’induir a confusió. Han de quedar clars els serveis compresos en l’oferta i aquells que són opcionals. Per exemple aquells referits a piscines, cadires, hamaques, tendals, aparcaments exteriors…

El propietari de l’apartament pot exigir una bestreta en concepte de senyal. L’import màxim que pot demanar per la reserva és el 40% del preu total si s’efectua per temps inferior a un mes, el 25% en la reserves per un mes i el 15% quan es realitzi per un temps superior.

En cas que s’anul·li la reserva, el titular de l’apartament pot quedar-se com a màxim el 5% del senyal quan l’anul·lació es realitzi amb més de 30 dies d’antelació a la data fixada per a l’ocupació de l’apartament, el 50% quan es faci amb 30 o menys dies i més de set, i el cent per cent quan es faci amb menys de set dies.

–De tots manera, s’ha de demanar un rebut de tots els pagaments que s’abonin. Rebuts, factures, contractes i fullets publicitaris són de gran utilitat si es precisa fer una reclamació.

–En cas de conflicte, sempre que la contractació s’hagi fet amb una agència, no s’ha de dubtar a emplenar les Fulles de Reclamacions.