Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Descomptes en vols per a famílies nombroses

Des de la FEFN exigeixen a les companyies aèries que els descomptes s'apliquin directament, sense necessitat de realitzar tràmits addicionals
Per José Ignacio Recio 5 de setembre de 2007

ImgImagen: Shannon Bailey

El Butlletí Oficial de l’Estat del 18 de desembre de 2006 va publicar l’Ordre del Ministeri de Foment 3837/2006 per la qual s’estableix l’entrada en vigor de la bonificació de les tarifes aèries nacionals als membres de famílies nombroses. Aquesta ajuda s’ha fixat en el 5% per a les famílies nombroses en general (3 a 5 fills), i del 10% per a les especials (amb 6 o més). Són beneficiàries d’aquests descomptes les famílies nombroses tant espanyoles, com a pertanyents a la Unió Europea o la resta de nacionalitats amb residència reconeguda a Espanya que estiguin i possessió del títol de Família Nombrosa expedit per cada comunitat autònoma. La bonificació és aplicable, prèvia petició expressa del beneficiari, en els bitllets domèstics emesos a Espanya des de l’1 de gener de 2007 per a vols regulars i en totes les rutes dins del territori espanyol.

Des de l’1 de gener de 2007 s’estableix la nova bonificació de tarifes aèries nacionals, que afecten a totes les tarifes, a excepció de la ‘Classe Business’

Afecta a totes les tarifes, amb l’única excepció de les tarifes de ‘Classe Business’, en les quals el descompte està limitat al muntant de la bonificació aplicable a la tarifa en ‘Classe Turista Completa’. Els bitllets amb dret a subvenció per família nombrosa només podran limitar-se a trajectes nacionals. En els casos en els quals es donin ambdues circumstàncies, la bonificació per família nombrosa se sumeixi a la subvenció per residència. En cap circumstància s’aplicarà la bonificació de família nombrosa amb efecte retroactiu. D’altra banda, el titular d’aquest bitllet haurà d’acreditar al moment de l’emissió la condició de membre de família nombrosa mitjançant el títol oficial de família nombrosa o document individual equivalent en el qual quedi clar el nombre del títol i la categoria. A més, la presentació del títol serà requerida al moment de l’embarqui, per la qual cosa és imprescindible que el passatger ho porti juntament amb la resta de la seva documentació.

Els descomptes també es pot tramitar per telèfon. No obstant això, Eva Folgat, presidenta de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) adverteix sobre aquesta opció: “si una companyia va a aplicar un descompte del 5 % sobre 150 euros i la trucada que cal fer per sol·licitar-ho costa 4 o 5 euros, suposa una aixecada de camisa en termes de diners i de temps”. El moviment associatiu de famílies nombroses reclama a les companyies aèries que modifiquin les seves aplicacions informàtiques perquè qualsevol persona que sigui família nombrosa pugui comprar el seu bitllet a través d’Internet i gaudir d’un dret que li pertany per llei, sense necessitat de fer cap altre tràmit. “Exigim que les famílies puguin exercir aquest dret, igual que es fa amb els residents insulars, als quals se’ls reconeix aquesta condició a l’inici del procés de reserva o compra de bitllets, sense necessitat de fer res més. En cas contrari, ens trobem amb que s’està vulnerant, una vegada més, un dret dels reconeguts per la llei per recolzar a les famílies nombroses”, lamenta Folgat en un comunicat.

Descomptes de les línies aèries

Aquests descomptes són acumulables als establerts per als residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, segons l’ordre del Ministeri de Foment, i que poden arribar fins i tot al 50% de l’import de la tarifa. En canvi, no s’admetrà la bonificació de les tarifes en trajectes amb escales fora del territori nacional, és a dir, solament són vàlids per a destinacions nacionals. A les pàgines web de cada companyia aèria, el passatger pot trobar tots els passos que ha de realitzar per aconseguir que se li apliqui adequadament el descompte contemplat cap a aquest segment de la població.

Així per exemple, Spanair adverteix que la bonificació aplicada apareixerà descomptada en el procés de reserva. Encara que també informa a l’usuari que una vegada realitzada la reserva on line, el passatger haurà d’obligatòriament contactar amb un telèfon de tarificació especial (902).

S’exigeix que les famílies puguin exercir aquest dret, igual que es fa amb els residents insulars, als quals se’ls reconeix aquesta condició a l’inici del procés de reserva

En Vueling, a més de contemplar els descomptes regulats per la llei, expliquen que en cap cas s’aplicarà el descompte de família nombrosa en vols ja realitzats. A més, aconsellen que per poder efectuar l’esmentat descompte, el passatger haurà d’acreditar-se com a membre d’una família nombrosa en el mostrador de facturació de l’aeroport.

També en Iberia i Air Europa preveuen descomptes especials dirigits al segment de les famílies nombroses. En la primera, el descompte varia en funció de la categoria de la família. En canvi, en la segona el descompte és d’un 20% sobre la tarifa de classe superior.

S’exigeix el mateix descompte, també en la compra per Internet

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) no cessa en la seva tasca de denunciar les dificultats que tenen les famílies nombroses a l’hora d’accedir al descompte que els pertany per llei en la compra de bitllets d’avió per Internet.

Actualment, les companyies aèries nacionals recullen als seus web informació sobre aquest descompte -algunes en llocs poc visibles-, però quan una persona, membre d’una família nombrosa, compra el seu bitllet a través d’Internet i vol beneficiar-se d’aquest descompte ha de cridar obligatòriament per telèfon a la companyia aèria. “Aquesta trucada ha de ser efectuada a un 902 o a un 807, línies que presenten unes tarifes elevades i que normalment estan col·lapsades”, detallen des de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses. Segons les comprovacions realitzades per la FEFN, el temps mínim d’espera és de quatre minuts i el cost de la trucada depèn de cada companyia, però pot arribar als 12 euros si aconsegueix els 10 minuts i s’efectua des d’un telèfon mòbil.

De les companyies nacionals, només una (Air Europa) permet tramitar el bitllet amb el descompte a través de la web, sense necessitat de fer cap trucada de telèfon posterior; no obstant això, les comprovacions efectuades per la FEFN han detectat també irregularitats en l’aplicació del descompte, ja que no sempre es realitza; de vegades depèn de la tarifa triada i altres vegades es fa el descompte si la família nombrosa és de categoria especial (6 o més fills), però no si està dins de la categoria general.