Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Desplaçaments en taxi

Les tarifes varien d'unes ciutats a unes altres però estan regulades i són d'obligat compliment
Per mediatrader 30 de juny de 2006

És possible que durant les vacances necessitem contractar el servei de taxi per desplaçar-nos del lloc on ens deixi el mitjà de transport a l’hotel o allotjament de destinació. Si bé és cert de les tarifes d’aquest servei varien d’unes ciutats a unes altres, hem de saber que aquestes estan regulades i són d’obligat compliment. A més, el quadre de tarifes ha d’estar exposat de forma visible a l’interior del vehicle.

Els ajuntaments són competents en matèria tarifària en els recorreguts del mateix municipi (recorreguts urbans) i per tant, el preu d’idèntic servei pot variar d’una localitat a una altra.

Les tarifes poden comprendre els següents conceptes:

–La “baixada de bandera”, que és el preu indicat per iniciar el servei o la tarifa mínima que es cobra per cada carrera.

–La tarifa per quilòmetre recorregut.

–La tarifa per hora d’espera.

–Els suplements i tarifes especials, com és el cas dels aeroports o de l’excés d’equipatge.

Quan el servei es realitza en horari nocturn o en dia festiu pot tenir un preu superior.

El funcionament del taxímetro, que indica la quantitat que hem de pagar pel trajecte recorregut, es regeix per la tarifa per quilòmetre recorregut o, per la tarifa per hora d’espera, mai per les dues alhora. Si la velocitat del vehicle és menor a la denominada “velocitat d’arrossegament” (que varia d’una localitat a una altra en funció de les tarifes), el taxímetro funciona segons el preu de l’hora d’espera. No obstant això, quan la velocitat del vehicle és major la velocitat d’arrossegament, funciona pel preu del quilòmetre recorregut.

D’altra banda, com a usuaris tenim dret al transport gratuït de l’equipatge; sempre que no excedeixi de 50 kg per als vehicles de fins a quatre places i de 60 kg per als vehicle de superior capacitat, i quan el seu volum permeti introduir-ho en el maleter o situar-ho en la baca del vehicle, si disposa d’ella, sense incomplir els reglaments de tràfic i circulació en vigor. Quan per les seves característiques puguem portar l’equipatge a l’interior del vehicle i no usem el nombre total de places, podrem augmentar el seu pes en 30 kg per seient buit. En cas de superar els marges indicats ens podran aplicar un suplement a la tarifa.

El taxista podrà negar-se a prestar del servei quan aquest es demandi per a finalitats il·lícites i/o concorrin circumstàncies de risc per a la seguretat o integritat física dels viatgers, del conductor o d’altres persones o per a la integritat del vehicle.

El taxista ha de portar-nos a la destinació sol·licitada sense recórrer majors distàncies que les necessàries, tret que sol·licitem efectuar un altre itinerari i per descomptat, tenim dret a exigir un rebut pel servei prestat. En el rebut de taxi, trobarem totes les dades referides al taxista: nombre de llicència, NIF, matrícula del vehicle, preu de la carrera, data del servei i signatura del taxista, informació que ens serà de gran utilitat en cas que oblidem algun objecte.