Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Incidències amb l’equipatge en l’aeroport

Sempre que les condicions del viatge ho permetin, el passatger podrà facturar més pes del permès pagant la quantitat que estigui establerta per aquesta contingència
Per miren 23 de agost de 2007

De cada 1.000 equipatges que Spanair va transportar en el segon trimestre d’aquest any, va perdre 15,6. Per la seva banda, Iberia va extraviar 12,5 per cada 1.000. Amb aquestes xifres, les dues companyies espanyoles se situen a la franja mitjana de les 23 europees que ha estudiat l’Associació Europea d’Aerolínies (AEA). No obstant això, les dades no deixen de ser preocupants i sobretot reveladors, la qual cosa obliga al fet que els viatgers extremin les precaucions i segueixin totes les recomanacions que el personal de la companía els faciliti. Així, la facturació de l’equipatge ha de fer-se en el mostrador assignat a la companyia aèria, on es lliurarà al passatger la seva targeta d’embarqui i el taló d’equipatge (el transport de l’equipatge fins a un límit determinat va inclòs en el preu del bitllet). Normalment les companyies aèries permeten en vols nacionals un pes de fins a 30 quilograms per als passatgers que viatgen en ‘Primera Classe’ i ‘Preferent’, i de 20 quilograms per a aquells que ho fan en tarifes més econòmiques. Pel que fa al tràfic internacional el sistema és el mateix que en els vols nacionals, excepte en les rutes que tenen com a destinació Estats Units, Canadà i altres països del continent americà, on el procediment que s’utilitza és l’anomenat de ‘peces’, que consisteix a limitar el nombre d’embalums transportats i que aquests tinguin un volum determinat.

Pel que fa a l’excés d’equipatge, sempre que les condicions del viatge ho permetin, el passatger podrà facturar més pes del permès pagant la quantitat que estigui establerta per aquesta contingència. A més de l’equipatge facturat es permet que el passatger porti com a equipatge de mà determinats objectes de poc pes i volum (paraigua, bossa de mà, càmera fotogràfica, entre els més comuns), sempre que no sobrepassin unes determinades dimensions o pes, que poden estar indicats en el bitllet. Per això, abans de realitzar un viatge amb avió és aconsellable consultar amb la companyia aèria sobre les limitacions concretes del nombre d’embalums, les mesures i els pesos màxims que apliquen per al transport d’equipatge facturat i de mà.

En aquest sentit, les aerolínies poden refusar el transport com a equipatge d’aquells articles que a causa de la seva grandària, forma, pes o característiques no puguin ser considerats com a equipatge. Des de diverses instàncies del sector aeri es recomana al passatger que no inclogui en l’equipatge facturat articles peribles, fràgils, objectes de valor (diners, joies, articles electrònics, etc.) medicines, documents, claus, etc., ja que algunes companyies no accepten responsabilitat per aquests articles.

Les protestes han de realitzar-se per escrit i dins dels terminis fixats

En qualsevol dels casos, la companyia aèria és responsable del dany causat en cas de destrucció, pèrdua o danys de l’equipatge facturat quan el fet que hagi causat el dany s’hagi produït dins de l’avió o mentre l’equipatge facturat es trobi sota la custòdia de la companyia. No obstant això, la companyia no serà responsable en la mesura en què el dany es degui a la naturalesa, a un defecte o a ‘un vici’ propi de l’equipatge. En el cas d’equipatge no facturat, incloent els objectes personals, l’aerolínia ha de respondre si el dany és responsabilitat seva, la dels seus dependents o agents. També és responsable del dany ocasionat per retard en el transport d’equipatge, tret que provi que es van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per evitar el perjudici o que els va anar impossible adoptar aquestes mesures.

Reclamacions

És fonamental que en cas d’incidència amb l’equipatge facturat (destrucció, pèrdua, deterioració o retard), s’acudeixi immediatament al mostrador de la companyia aèria o a l’agent handling (empresa d’assistència en terra a les companyies aèries) per formular en aquest moment la protesta corresponent, emplenant l’imprès denominat ‘Part d’Irregularitat d’Equipatge’ (P.I.R.), que és el requisit necessari per fer constar la incidència ocorreguda i per a la tramitació per la companyia aèria.

Si el passatger té dificultat a localitzar el mostrador de la companyia, es pot dirigir al mostrador d’informació que Aena disposa en cada aeroport, on se li facilitarà la seva localització o se li indicarà el procediment que ha de seguir en la seva reclamació. Amb independència de l’emplenament del P.I.R. abans d’abandonar l’aeroport, disposa dels següents terminis per a la presentació de reclamacions:

  • En el cas d’avaria, el passatger haurà de presentar al transportista una protesta immediatament després d’haver notat el dany i, a tot tardar, dins d’un termini de set dies per a l’equipatge facturat a partir de la data de la seva recepció.
  • En cas de retard, la protesta haurà de fer-se en un termini més extens, concretament de 21 dies a partir de la data en què l’equipatge hagi estat posat a la disposició del passatger.

Una altra consideració per tenir en compte pel client és que tota protesta haurà de fer-se per escrit i lliurar-se dins dels terminis estipulats. Així mateix, les reclamacions davant un tribunal hauran de presentar-se en un termini de dos anys a partir de l’arribada de l’aeronau o del dia en què hagués hagut d’arribar.

Indemnitzacions

D’acord amb el Conveni de Mont-real i la normativa comunitària, la responsabilitat del transportista per retard, destrucció, pèrdua o danys de l’equipatge es limita a 1.000 euros. Els límits de responsabilitat no impliquen una compensació automàtica pels imports màxims. Finalment, el passatger pot acollir-se a un límit de responsabilitat més elevat efectuant una declaració especial de valor del seu equipatge, a tot tardar al moment de facturar, i abonant una tarifa suplementària.

Productes que el passatger no ha d’incloure en el seu equipatge que es factura:

  • Gasos: propà, butà (inclou les petites bombones de gas per a càmping).
  • Líquids inflamables (pintures, dissolvents, coles i càrregues per a encenedors).
  • Sòlids inflamables i substàncies reactives.
  • Oxidants i peròxids (lleixius i abrasius).
  • Substàncies tòxiques o infeccioses (raticides, sang infectada).
  • Material radioactiu (inclou isòtops per a ús mèdic o comercial).
  • Corrosius (com a bateries per a automòbils).
  • Peces d’un motor que hagin contingut combustible.

Articles prohibits en l’equipatge de mà

Per raons de seguretat, recordem la sèrie d’objectes que no es poden transportar en la cabina de l’avió, per tant han de ser facturats com a equipatge de celler, sempre que no estigui prohibit també el seu transport. Entre aquests objectes prohibits es troben: substàncies químiques i tòxiques, substàncies explosives i inflamables, instruments contundents i objectes punxants o amb arestes. Amb les mesures de seguretat establertes a partir de 2006, també es limita el transport de líquid en l’equipatge de mà a 100 mil·lilitres per envàs. A més, els passatgers estan obligats a guardar aquests envasos en borses amb capacitat màxima d’un litre, transparents i amb un tancament que permeti la seva obertura fàcil.

Per la seva banda, el personal de seguretat pot denegar l’accés a la zona d’embarqui i a la cabina de l’avió a qualsevol passatger en possessió d’un article que àdhuc no considerant-se prohibit pugui suscitar el recel del personal aeroportuari.

Convé revisar la llista d’articles que no es pot transportar ni en la cabina ni en el celler, tret que es comuniqui al departament de seguretat de l’aeroport

En circumstàncies excepcionals el passatger pot portar algun article prohibit a condició que, o ben hagi informat amb anterioritat al departament de seguretat de l’aeroport i aquest hagi autoritzat el seu transport, o bé el comandant de l’avió hagi estat informat sobre el passatger i de l’article prohibit que desitja transportar. En qualsevol cas l’article o articles prohibits hauran de viatjar en condicions de seguretat. Encara que pugui ser sorprenent, alguns productes aparentment inofensius poden resultar perillosos a bord d’un avió si s’inclouen dins de l’equipatge. Durant el vol les variacions de temperatura i pressió, i el propi moviment de l’aeronau, poden causar fuites de líquids o ignició d’alguns articles. Per això, el passatger no ha de portar en l’equipatge cap producte que puguin alterar el bon funcionament del vol.