Infografia

Trens Maglev

Tren maglev

No precisen de rodes ja que levitan sobre els rieles emprant l’electromagnetisme com a font de mobilitat