Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vols: drets i obligacions de passatgers i tripulació

La tripulació i el passatge d'un vol estan sotmesos a un estatut especial de drets i obligacions que canvien en funció de la companyia aèria, el tipus de vol, i el segur contractat
Per Marta Parreño 5 de desembre de 2007

Coger un avió s’ha convertit en un acte quotidià: sigui per treball o plaer, cada dia milions de persones prenen un avió per a traslladar-se d’una destinació a un altre. Però coneixen els seus drets i obligacions? Saben quina és la responsabilitat de la tripulació davant qualsevol contingència? Des de la venda del bitllet fins a la recollida de l’equipatge, passant per la facturació i el temps que dura el vol… Tots aquests aspectes estan estrictament regulats per les legislacions nacional i internacional. A més, passatgers i tripulació queden sotmesos a un estatut especial de drets i obligacions, canviants en funció de la mena de vol, la companyia i l’assegurança que s’hagi contractat.

Tripulació i passatge

Tripulació i passatge

Anar de vacances al Carib o viatjar fins als romàntics canals de Venècia. Volar d’un lloc a un altre pot ser una experiència gratificant, però no cal perdre de vista que pujar-se a un avió pot suposar també una font de preocupacions i problemes, per la qual cosa no està de més conèixer els drets que assisteix al passatge. Els passatgers de qualsevol mena de vol, ja sigui charter o regular, han de rebre un tracte just, i la responsabilitat de respectar els seus drets recaurà en la companyia que s’hagi contractat. La Unió Europea va ampliar els drets del passatge amb l’aprovació del Reglament 261/2004, en el qual s’estableixen normes comunes per a tots els ciutadans de la Comunitat Europea que viatgin amb avió.

Les principals garanties per als passatgers tenen a veure amb la denegació d’embarqui i anul·lació de vol, grans retards, extraviament d’equipatges, lesions o mort en cas d’accident i reclamació de cas d’incompliments de condicions en els viatges combinats.

En cas de denegació d’embarqui, si el nombre de passatgers és major que el de places disponibles la companyia deurà, en primer lloc, sol·licitar voluntaris que renunciïn als seus seients a canvi d’una compensació. En cas de no haver-hi voluntaris, la companyia haurà d’abonar en concepte d’indemnització:

 • 200 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres.
 • 400 euros per a vols d’entre 1.500 i 3.000 quilòmetres.
 • 600 euros per a vols de més de 3.500 quilòmetres.

Si el retard és inferior a 2, 3 o 4 hores respectivament, la compensació podrà reduir-se a la meitat.

Quan un passatger sofreix l’anul·lació d’un vol la companyia haurà de donar a triar al passatger entre la devolució del bitllet, i un transport alternatiu cap a la destinació final, a més d’oferir-li gratuïtament menjar i beguda, i allotjament quan sigui necessari. Les devolucions es pagaran en metàl·lic i hauran de fer-se efectives en un termini de 7 dies.

En cas de retards , la indemnització dependrà del temps que es prolongui el retard i la distància del vol. Si el retard és de dues hores en vols de fins a 1.500 quilòmetres, de tres hores en vols de fins a 3.500 quilòmetres o de quatre hores en vols de més de 3.500 quilòmetres, el passatger té dret a rebre menjar i beguda gratuïta, a més d’allotjament en cas que sigui necessari. En el cas que el retard sigui major de cinc hores, la companyia tindrà l’obligació afegida de retornar l’import del bitllet.

Si el retard d’un vol supera les cinc hores, la companyia ha de retornar l’import del bitllet

Una altra de les garanties per al client té a veure amb l’equipatge . El passatger l’equipatge del qual hagi estat extraviat tindrà dret a rebre 736 euros per embalum perdut o trencat. Això sí, haurà de fer la reclamació en els 10 dies següents des de la data en què degué lliurar-se.

El passatger -o els seus familiars en cas de defunció- podrà reclamar també per danys en cas de defunció o lesió causats per accident d’un vol d’una companyia aèria de la Unió Europea en qualsevol part del món. A més, té el dret de rebre un abonament per a cobrir les necessitats econòmiques immediates.

Obligacions de la tripulació

La Llei espanyola sobre Navegació Aèria estableix que el personal de vol és aquell “destinat al comandament, pilotatge o servei de bord de l’aeronau”. El comandant d’un avió, l’edat mínima del qual ha de ser 25 anys, ha de posseir una llicència o autorització que li faculti per a exercir aquestes funcions i no podrà, sense causa justificada, abandonar o renunciar a les seves responsabilitats de control de l’espai aeri i seguretat del trànsit tret que sigui rellevat o substituït.

Aquesta llei estableix que el comandant serà, a més, el responsable de l’aeronau i de tota la seva tripulació, viatgers i equipatges des del moment en què es fa càrrec del seu comandament per a emprendre el vol. Per part seva, la resta de tripulació de cabina té l’obligació de garantir la seguretat i comoditat de tots els passatgers.

Assegurances aèries

Per a estalviar-se disgustos i diners, existeixen diversos tipus d’assegurances de viatges: l’assegurança mínima, l’extra i el de cancel·lació. Cadascun d’ells posseeix una cobertura i un preu diferents.

 • Segur Mínim: Aquest tipus de segur sol venir inclòs en la majoria de viatges combinats i en aquells contractats en agències. El seu cost -entre un 2% i un 5% del viatge- és bastant reduït, però cobreix unes contingències mínimes:

  • Retard de més de 5 hores en la sortida: la companyia haurà de facilitar un transport alternatiu.
  • En cas d’anul·lació del viatge, el client tindrà dret a la devolució de les despeses derivades de la seva estada obligada.
  • Overbooking: la indemnització variarà en funció del preu del bitllet.
  • En alguns casos, cobertura sanitària durant el viatge.
  • En cas de defunció, repatriació del cadàver.
 • Segur Extra: Aquest tipus d’assegurança el contracten aquells passatgers que desitgen més garanties que les que cobreix l’assegurança mínima i contempla les següents prestacions:

  • Assistència sanitària durant el viatge: inclou despeses d’hospitalització, intervencions quirúrgiques, despeses mèdiques i d’infermeria.
  • Indemnització en cas de retard superior de sis hores.
  • Indemnització en cas d’anul·lació del viatge per problemes tècnics o de la companyia.
  • Overbooking: compensació econòmica variable en funció de l’import del bitllet.
  • Transport o expatriació de l’assegurat mort i, en alguns casos, d’un acompanyant.
  • Indemnització en cas de defunció accidental de l’assegurat.
  • Desplaçament de l’assegurat per interrupció el viatge degut a la defunció d’un familiar.
  • Enviament de medicaments prescrits amb caràcter urgent.
  • Indemnització en cas de pèrdua, robatori o destrucció de l’equipatge.
  • Avançament de fons en cas de robatori, pèrdua d’equipatge, malaltia o accident.
  • Responsabilitat civil privada de l’assegurat que inclou defensa legal a l’estranger.
  • Segur de cancel·lació: Serveix per a indemnitzar als titulars que hagin contractat un viatge combinat o bitllets d’avió i es vegin obligats a cancel·lar-ho per un motiu justificat i que estigui inclòs en les clàusules de l’assegurança. Amb ell, la companyia es compromet a retornar la quantitat avançada sempre que hagi estat sol·licitada per l’assegurat 48 hores abans de l’hora del vol i sempre que els motius siguin justificats. Les causes més habituals que es poden al·legar són:

   • Acomiadament laboral.
   • Malaltia, accident o defunció de l’assegurat o un familiar directe.
   • Convocatòria en un procediment judicial.
   • Convocatòria per a oposicions.
   • Lliurament en adopció d’un nen.
   • Anul·lació d’un acompanyant inscrit i assegurat al mateix temps i que l’obligui a viatjar només.