Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes per a la instal·lació d’ascensors

Les subvencions cobreixen entre el 25% i el 35% del pressupost de l'obra, amb un límit màxim fixat en 45.000 euros
Per Rosa M. López-Maroto 20 de febrer de 2010
Img ascensores
Imagen: Aaron

Les comunitats de veïns que desitgin instal·lar un ascensor o canviar el que ja tenen compten amb ajudes públiques per a això. Amb el format de “plans per a ascensors” o actuacions “renove”, s’atorguen subvencions que cobreixen entre el 25% i el 35% del pressupost de l’obra, amb un límit màxim fixat en 45.000 euros, com en el cas de Barcelona, i un mínim de 6.000 euros, com a Andalusia i a Extremadura.

Pujar quatre o cinc pisos d’escales carregats amb la compra pot resultar agotador. Sobretot, en les comunitats de veïns compostes per persones majors. Per això, cada vegada és més freqüent que aquestes es plantegin instal·lar un ascensor, encara que el pressupost espanta. Per a aquestes situacions, així com per renovar un ascensor antic o aplanar espais de difícil accés per a persones amb problemes de mobilitat, comunitats autònomes i ajuntaments concedeixen subvencions. Són els denominats “plans per a ascensors” i les actuacions “renove”.

La durada de les ajudes és limitada i, en general, el termini de sol·licitud roman obert entre un i dos anys

Les ajudes per instal·lar un ascensor cobreixen entre el 25% i el 35% del pressupost, amb un límit màxim que aconsegueix 45.000 euros, si bé la quantia i les condicions de les ajudes són molt heterogènies. Varien en funció de la comunitat autònoma o la ciutat en la qual es resideixi. La seva durada és també limitada, en general, el termini de sol·licitud roman obert entre un i dos anys, fins que s’esgota la partida destinada a aquesta fi.

Accés a les subvencions

No totes les comunitats de veïns que sol·liciten aquestes ajudes aconsegueixen accedir a les mateixes, ja que la seva concessió depèn de diversos factors. Entre ells, destaquen la finalitat i els ingressos dels sol·licitants.

Per aconseguir alguna de les subvencions, un particular o el representant d’una comunitat de propietaris ha d’acudir a una empresa de manteniment d’ascensors adherida als plans d’ajuda. Aquesta serà l’encarregada de realitzar el pressupost i informar sobre la possibilitat d’acollir-se a aquests, així com de la tramitació de la subvenció després de comprovar que hi ha fons disponibles. En ocasions, les condicions per assumir l’obra estan supeditades a la creació de projectes destinats a persones discapacitades. És el cas de València, on s’atorguen fons a canvi que es construeixin itineraris per als vianants que possibilitin l’accés des del carrer a l’habitatge a les persones amb mobilitat reduïda.

Algunes empreses fabricadores d’ascensors han llançat una campanya per assessorar als inquilins sobre el procés d’instal·lació. També expliquen els tràmits necessaris per sol·licitar les ajudes. Els qui optin per aquest model de finançament es podran beneficiar dels següents avantatges:

 • Finançament de fins a 10 anys, amb interessos vinculats a l’Euribor. A més, condicions excepcionals com a despeses d’amortització o de cancel·lació total zero.

 • Diferents models en el repartiment dels costos de la instal·lació entre els veïns, sempre a través d’acords presos entre els propietaris. El repartiment inicial serà mitjançant els coeficients que cada propietari té en la comunitat, però es poden adoptar altres models, d’acord a l’estipulat en la Llei de Propietat Horitzontal. Els costos es poden distribuir segons la grandària dels pisos, la planta en la qual estan situats, amb exempció de pagament als propietaris que visquin en les plantes baixes, a parts iguals entre residents, etc.

Ajudes de comunitats autònomes i ajuntaments

 • Comunitat de Madrid: Pla Renove d’Ascensors. El seu objectiu és millorar l’eficiència energètica d’aquests aparells mitjançant l’ocupació de les últimes tecnologies i dels sistemes més avançats en estalvi d’energia. Per a això, subvenciona les actuacions que permetin una reducció anual de, almenys, un 35% del consum d’energia (per la reconversió del motor elèctric o per la modificació o substitució del sistema d’il·luminació de la cabina per uns altres de major eficiència energètica). La quantia de les ajudes ascendeix al 35% de la inversió, amb un límit màxim de 600 euros per a la reforma de la il·luminació i de 2.700 euros per a la millora del sistema tractor i d’optimització de trucades.

 • Comunitat Valenciana: es proporcionen ajudes personals complementàries a ciutadans amb baixos ingressos i a els qui no superin 35 anys o depassin els 65.

 • Castella i Lleó: per a la instal·lació d’ascensors, es finança fins al 35% de la despesa subvencionable, fins a un màxim de 7.500 euros.

 • Extremadura: concedeix a les comunitats de propietaris ajudes de fins al 25% del pressupost. La quantia màxima per habitatge rehabilitat és de 6.000 euros. Els seus beneficiaris són les persones que compleixin els següents requisits:

  1. No ser titulars del ple domini -o d’un dret real- de l’ús o gaudi sobre algun altre habitatge subjecte a règim de protecció pública.

  2. Estar inscrits en un registre públic de demandants.

  3. No superar els ingressos màxims establerts, que en cap cas poden excedir de 7,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.

 • Andalusia: la quantia màxima és del 25% del pressupost protegit, amb una quantia límit per habitatge rehabilitat de 6.000 euros.

Alguns ajuntaments també contribueixen a sufragar les despeses que suposa per a una comunitat de propietaris la instal·lació o reforma d’un ascensor.

 • L’ajuntament de Barcelona contempla un import màxim de 45.000 euros per ascensor. En el cas que es facin de manera simultània obres per aconseguir un itinerari practicable, l’ajuda límit serà de 45.000 euros per ascensor o 6.000 euros per habitatge. El Consistori facilitarà una ajuda complementària a les persones amb ingressos familiars inferiors a dues vegades l’IPREM, que visquin a l’edifici on es vol instal·lar l’ascensor i no disposin de cap altre habitatge en aquesta ciutat. Pot arribar a cobrir fins al 100% de la quota que els correspongui aportar.

 • A Gijón, la quantia màxima que se subvenciona és del 50% del pressupost, fins a un límit de 30.000 euros. S’eleva a 40.000 euros si l’immoble està inclòs al catàleg urbanístic.

 • Bilbao atorga una subvenció de fins a 8.600 euros per col·locar ascensors. Es poden percebre fins a 9.000 euros addicionals per construir rampes o qualsevol altre element que contribueixi a l’eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici.

Crèdits privats

Els membres d’una comunitat de veïns que resideixin en un territori on no estigui vigent cap ajuda per a la instal·lació d’un ascensor poden sol·licitar un crèdit. Els hi ha específics per sufragar les necessitats concretes dels veïns, però hauran d’assumir el cost sense ajudes.

Aquests préstecs apliquen els tipus d’interès que marca el mercat creditici actual i oscil·len entre un 7% i un 9%. Caixa Navarra, Caja Madrid o La Caixa són algunes de les entitats amb aquests productes financers.

Els veïns poden disposar d’un import màxim que aconsegueix la totalitat del pressupostat (impostos i despeses derivades de l’obra inclosos) i aplicar un tipus d’interès fix o variable. Respecte a l’amortització, hi ha un període d’entre 10 i 15 anys al que és habitual afegir un o dos anys de manca. En alguns casos, es contempla una despesa addicional d’entre un 1% i un 1,5% en concepte de comissions d’obertura o cancel·lació total o parcial.