Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Amortitzar la hipoteca: millor reduir terminis o quota?

Avançar els pagaments per la compra de l'habitatge no solament permet reduir el deute, sinó que es tradueix en un estalvi d'interessos
Per Rodrigo Blanch, Helpmycash 4 de octubre de 2016
Img amortizarhipotecacuotaoplazo
Imagen: Stux

En aconseguir un cert volum d’estalvis, són moltes les famílies que es plantegen emprar aquest esforç econòmic per realitzar una amortització del préstec hipotecari. Ja sigui total o parcial, l’avançament del pagament de la hipoteca no solament disminueix el deute contret amb el banc, sinó que permet reduir el seu cost. En aquest article s’expliquen els detalls del procés de com amortitzar el préstec de la casa, així com les claus per decidir si és més convenient una amortització de quota o de terminis.

Com amortitzar la hipoteca?

Una de les claus de l’amortització anticipada de la hipoteca és conèixer el tipus de bestreta que produeix. Per a això, és necessari saber de cada modalitat:

  • Amortització de quota: és possible destinar aquests diners extres del que es disposa per retallar les mensualitats de la hipoteca. Aquesta modalitat és molt recomanada quan les quotes prenen massa pes al pressupost, ja que possibilita pagar menys cada mes.
  • Amortització de termini: si la quota mensual no representa cap problema, es poden emprar els estalvis per retallar la durada del préstec, reduint la quantitat de mesos pendents.

Resulta convenient, abans de signar el contracte hipotecari, intentar aconseguir un crèdit que no apliqui comissió d’amortització (fixada per llei en un màxim de 0,5% durant els cinc primers anys i un 0,25% a partir del sisè, del capital que s’avança), ja que així s’aconseguirà augmentar l’estalvi.

Com aconseguir el màxim estalvi?

Img Imatge: Dave Dugdale

Amb cada modalitat s’aconsegueix estalviar diners, no obstant això, l’amortització de termini és la que ofereix un major marge d’estalvi, ja que en retallar el període de devolució del deute, es limita la quantitat de mesos que generen interessos. A pesar que reduint quota de la hipoteca també s’estalvia, en disminuir el termini s’aconsegueix pagar menys.

Un exemple per a una hipoteca amb un capital pendent de 150.000 euros, a 25 anys i amb un tipus d’interès mitjà del 2% (sigui fix o una mitjana suposada d’índex de referència més diferencial). En aquest cas, avançar 25.000 euros tindria els següents efectes en cada modalitat:

  • Si s’aposta per reduir quota, la mensualitat passa de 635,78 a 529,82 euros. Llavors, es pagaran 105,96 euros menys cada mes o 1.271,52 euros menys a l’any. A terme de la hipoteca, s’hauran abonat 33.945 euros en interessos des del moment de l’amortització.
  • En decantar-se per reduir el termini de la hipoteca, la quota es mantindrà constant, però, en lloc de quedar 300 mesos, es baixarà fins als 239 o, la qual cosa és el mateix, l’usuari s’haurà llevat tres anys i quatre mesos d’hipoteca. A terme del préstec, el cost serà de 26.577,82 euros des del moment de l’amortització.

La mateixa hipoteca sense cap amortització hauria tingut un cost brut de 40.734 euros, per la qual cosa és possible veure el dràstic i beneficiós efecte que pot reportar avançar deute. Encara que l’amortització de termini permeti maximitzar aquest estalvi, retallar la quota possibilita accedir a una major liquiditat cada mes, que al seu torn pot ser una nova via per amortitzar de nou en el futur.

Quin és el millor moment per amortitzar una hipoteca?

La resposta ràpida és com més aviat millor, ja que és una manera de retallar futurs interessos o de limitar la quota des dels primers anys. No obstant això, en l’actual context d’interessos baixos, existeix una forma de treure encara un major partit als diners.

Excepte si es té una clàusula solc en el contracte que limiti a la baixa l’interès, en l’actualitat les quotes de les hipoteques variables són més baixes que mai, a causa de la baixa cotització de l’euríbor o fins i tot de l’IRPH (si ben aquest es troba dos punts per sobre de l’euríbor, també està en mínims històrics).

Donat aquest escenari, es pot continuar pagant la hipoteca sense avançar capital, aprofitant aquest període de tipus baixos, mentre que els diners que un s’estalvia es pot destinar a buscar una mica de rendibilitat. Una vegada pugin, s’utilitzaran aquests estalvis per amortitzar.

Canvis en la llei hipotecària

En l’actualitat, existeix un avantprojecte de llei per reformar el marc legal que regula al mercat hipotecari. A més de posar l’accent en la necessitat de major transparència i professionalitat del sector financer, també aporta una millorança que podria resultar molt interessant en amortitzar capital: la supressió de la comissió del 0,25% a partir del sisè any.

L’article 13 d’aquest text preveu una modificació referent a aquesta comissió per amortització avançada i converteix l’anterior disposició a dos escenaris a negociar entre les parts contractants:

  • Es podrà establir una comissió màxima del 0,25% durant els cinc primers anys del préstec.
  • O bé fixar una comissió màxima del 0,5% solament durant els tres primers anys.

És important veure que algunes hipoteques, com les fixes, tenen un càrrec addicional en amortitzar, conegut com a comissió per risc per tipus d’interès. En aquest avantprojecte no es contempla aquest cobrament, per la qual cosa és possible que el tipus fix continuï tenint aquest problema, enfront de les hipoteques convencionals a tipus variable.