Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances per a comunitats de veïns

Bancs, caixes i asseguradores ofereixen pòlisses multirisc que cobreixen tots els béns i propietats dels edificis
Per Rosa M. López-Maroto 8 de setembre de 2008
Img comunidadvecinos
Imagen: Lisa Dugger

Incendi, explosió, actes vandàlics, impactes, robatoris.. Cap immoble està lliure de sofrir qualsevol d’aquestes contingències, i totes elles estan previstes en les assegurances destinades específicament als edificis d’habitatges (es poden incloure els locals comercials, places de garatge i trasters que es destinin a ús exclusiu de la comunitat). Es tracta de pòlisses multirisc pensades per cobrir tots els béns i propietats d’una comunitat de propietaris i, a més del paquet bàsic, compta amb cobertures opcionals per danys causats per aigua, trencament de cristalls, avaria de maquinària, responsabilitat civil, accidents individuals i infidelitat d’empleats de la comunitat, entre altres circumstàncies.

Aquestes assegurances contemplen determinades particularitats que els diferencien d’altres productes asseguradors que es contracten a títol individual. Una d’elles és la clàusula de “bonificació per no sinistralitat”, així com la possibilitat d’incloure reclamacions a copropietaris per impagament de despeses de comunitat; el principal avantatge, i la seva veritable originalitat respecte a les assegurances individuals contractats amb diverses companyies, és que la gestió de la reparació dels danys es fa a través d’una única companyia. Sense oblidar que el cost de la majoria de reparacions i reposicions d’objectes danyats es calcula segons el valor actual dels mateixos, sense descomptar percentatges per antiguitat o desgast.

El cost de les reparacions es calcula segons el valor actual, sense descomptar percentatges per antiguitat o desgast

La pòlissa destinada als edificis cobreix tant els danys com els robatoris que es puguin produir a les zones comunes: vestíbul, terrat, calderes, etc., espais que d’una altra forma seria molt difícil assegurar. De forma opcional, es pot contractar també un segur la cobertura del qual aconsegueixi a les persones físiques que protegeixen els interessos de l’edifici, com és el cas dels presidents de la comunitat o els administradors de finques.

Per a totes les necessitats

La llista de cobertures en aquest tipus de pòlisses és molt extensa, i convé escollir-les en funció de les necessitats de l’edifici, i les dels seus propietaris. Es poden contractar a partir d’una modalitat bàsica que cobreix les contingències més comunes que puguin esdevenir a l’edifici (entre les quals s’inclouen incendi, explosió, desperfectes en el mobiliari, etc.), i a més es poden subscriure altres modalitats que inclouen el robatori, danys estètics, danys per aigua, assessorament i protecció jurídica, entre uns altres. Si les asseguradores van prendre la iniciativa en la comercialització d’aquest producte, en l’actualitat també els bancs i caixes d’estalvi han decidit incloure aquest tipus d’assegurances en la seva cistella.

 • CaixaTerrassa : cobreix els riscos més habituals que es poden donar en una comunitat de propietaris a través d’una modalitat bàsica que inclou incendi, explosió, caiguda de raig i responsabilitat civil fins a 300.000 euros. Una comunitat d’uns 1.000 metres quadrats, i amb un capital assegurat de 900.000 euros, tindrà una quota anual de 312 euros. També es pot subscriure una pòlissa ampliada que, a part de les cobertures bàsiques, inclou el robatori, trencament de cristalls, danys estètics, danys per aigua, assessorament i protecció jurídica, etc. En aquest cas, prenent el mateix exemple, caldria abonar una quota anual de 521 euros, és a dir 209 euros més. A més, es permet la contractació de les cobertures addicionals que més convinguin als copropietaris, com la reclamació d’impagaments de fins a 3.000 euros, avaria d’ascensors, etc.
 • Cajastur: ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament en semestres, trimestres o mesos, o bé escollir el pagament anual.
 • Caixa de Burgos: comercialitza la pòlissa denominada “Multirisc Comunitats” per protegir l’edifici, les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat, calefacció, antenes, i fins i tot instal·lacions annexes. Entre les cobertures bàsiques destaquen: incendi, danys d’extinció, explosió, raig, impacte, fum, bombers, desenrunament, inhabitabilitat, pèrdua de lloguers, vandalisme, responsabilitat civil, fiances judicials, robatori, desperfectes, i riscos extraordinaris emparats pel consorci de compensació d’assegurances. També destaquen altres cobertures opcionals per a trencament de cristalls, danys per aigua, lampisteria, etc.
 • Caixa de la Inmaculada: el “Segur per a Edificis i Comunitats” cobreix els riscos propis de l’edifici així com la responsabilitat civil de la comunitat, a través d’una única pòlissa.

  Les pòlisses contemplen cobertures opcionals per trencament de cristalls, avaria de maquinària o responsabilitat civil

 • Caja Madrid: té una de les ofertes més completes del mercat financer, les principals cobertures del qual són el robatori, els danys estètics, responsabilitat civil, l’assistència en l’administració de l’immoble i la defensa jurídica. Contempla les reparacions de petites o grans avaries i trencaments (obra de paleta, lampisteria, electricitat…), assistència telefònica diària per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el segur, enviament de professionals per a la realització d’obres, reformes o manteniment mitjançant pressupost (amb despeses per compte de la comunitat), informació de la pòlissa a través d’informes regulars dels successos i solucions esdevinguts en la comunitat, i reposició i col·locació de cristalls, miralls, vidrieres, etc., amb possibilitat d’incloure els privatius de cada veí. A més, compta amb un servei destinat no només a solucionar els successos inclosos en la pòlissa, sinó també a afrontar qualsevol obra o reforma que vulgui realitzar la comunitat de veïns. A això cal unir la cobertura individual de la pòlissa per a situacions d’atracament a les zones del recinte comunitari (portals, passadissos, jardins, etc.) o altres situacions tan habituals com el canvi de pany per pèrdua de claus o intent de robatori. La summa assegurada la decideix la comunitat de propietaris depenent de les seves necessitats, i pot triar entre 150.260 euros, 300.510 euros, 450.760 euros o 601.020 euros.
 • Caixa del Mediterrani: ofereix una pòlissa que permet cobrir aquells sinistres, emparats per la pòlissa, que tinguin lloc a l’edifici comunitari a través d’un segur amb múltiples garanties, especialment dissenyat per cobrir els desperfectes de l’edifici (portals, escales, garatges, jardins, piscines, teulades o façanes).
 • Ibercaja: el “Segur Comunitats” és una pòlissa que cobreix les principals necessitats de la comunitat de veïns, i compte entre els seus principals avantatges amb una bonificació per no sinistralitat, el fet de poder triar la forma de pagament que més interessi a la comunitat (semestral o anual), l’adaptació automàtica de capitals, i la possible contractació de garanties opcionals.
 • La Caixa: compta amb un dels productes més diferenciats que ofereix el mercat assegurador en aquests moments. Es tracta del “SegurCaixa Immobles”, una pòlissa que cobreix els danys que sofreixen amb més freqüència els immobles de recent creació. Cobreix tant els elements propis de la construcció com el possible dany al mobiliari de la comunitat. A més, inclou un servei d’assistència per a reparacions. Els destinataris d’aquesta pòlissa són les comunitats de propietaris i els promotors, una vegada ha finalitzat el procés de construcció. Un dels aspectes més atractius d’aquesta proposta és la forma de pagament i durada del segur, ja que és el seu titular qui decideix el que més li convé, i pot pagar la quota de forma mensual, trimestral, semestral o anual.

La proposta de les asseguradores

Malgrat ser les pioneres a disposar d’aquest tipus de producte, l’oferta actual de les companyies d’assegurances no és tan extensa com la bancària, i entre els grans grups del sector solament Mapfre, Liberty, Ocàs i Zurich s’encarreguen de donar una resposta a les necessitats de les comunitats de veïns.

 • Mapfre: el “Multiriesgo Comunitats”” garanteix indemnitzacions en metàl·lic per compensar les pèrdues o danys que sofreixin els béns assegurats a conseqüència de sinistres, d’acord amb les cobertures establertes en la pòlissa. Els membres de la comunitat (incloent el personal contractat al seu servei) gaudeixen de les garanties sobre responsabilitat civil personal, segons argumenten des de l’asseguradora.
 • Ocàs Segurs: té un servei d’assistència durant tot el dia per poder proporcionar una solució immediata als problemes de la comunitat de veïns.
 • Liberty Segurs i Zurich: ofereixen cobertures delimitades a les necessitats de cada edifici i comunitat.
PROTECCIÓ Als ADMINISTRADORS

Les pòlisses per a comunitats de veïns protegeixen a l’immoble, però algunes ofereixen cobertura també a qui ho administra. Els presidents i administradors són els qui tenen major responsabilitat, i hi ha assegurances que els proporcionen una cobertura bàsica obligatòria, i una altra opcional que poden triar el president o administrador individualment.

La seva contractació assegura a la comunitat de propietaris, al seu president, a la junta directiva en el cas que la hi hagués, i a l’administrador de la mateixa, defensa jurídica de la comunitat i dels assegurats, reclamació a propietaris per impagament de despeses, avançament de despeses reclamades judicialment, assistència jurídica telefònica i defensa en qüestions administratives municipals. També es reclamarà el pagament de les despeses originades per l’execució de noves instal·lacions, serveis o millores, sempre que aquestes hagin estat vàlidament acordades i el propietari morós estigui legalment obligat al seu pagament.

CARACTERÍSTIQUES DEL SEGUR DE COMUNITATS
 • Àmplia flexibilitat per poder adaptar la pòlissa a les necessitats de cada comunitat.
 • Servei d’assistència permanent a la comunitat.
 • S’assegura l’edifici, annexos i instal·lacions (garatges, trasters, jardins, zones d’esbarjo o esportives…), a més del mobiliari de les zones comunes. Pot cobrir tant els danys a béns de la comunitat com els privatius de cadascuna dels habitatges.
 • El capital assegurat s’actualitza cada any per evitar desfasaments de capital i que, en cas de sinistre, s’indemnitzi per la quantitat adequada.
 • Possibilitat de fraccionar el pagament del segur: mensual, trimestral o anual.