Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Avalar la compra d’un pis amb una altra propietat

Limita de manera considerable la responsabilitat de l'avalista, però també la capacitat de gestionar el seu patrimoni
Per roserblasco 5 de juliol de 2010
Img pisos
Imagen: Kai

La crisi ha acabat amb l’esperança de nombroses persones de comprar un habitatge. A més, no són pocs els ciutadans que han perdut la propietat hipotecada i part dels béns de familiars que els van avalar per adquirir el pis. Una de les opcions que s’imposa per no comprometre el patrimoni present i futur de l’hipotecat -i d’els qui li recolzen en l’operació- és aportar només garanties addicionals, com una segona residència, ja sigui pròpia, d’un familiar o d’un amic. Encara que això restringeix la responsabilitat de qui actua com a garant, també limita les seves possibilitats de maniobra sobre l’immoble que serveix com a respatller per a la concessió de la hipoteca.

Un altre habitatge com a garantia

Encara que els bancs i les caixes d’estalvis comencen a concedir hipoteques a un ritme una mica més accelerat, després d’un any i mitjà d’enduriment extrem de les condicions, potser passada molta temps fins que l’accés a finançament bancari per adquirir un habitatge torni als nivells anteriors a la crisi. Els requisits per signar un crèdit amb el qual comprar un pis són áun molt estrictes.

En ocasions, els qui van avalar als seus fills o germans perquè poguessin tenir una casa pròpia viuen un malson. Mai van pensar que els signants de la hipoteca podrien deixar de pagar i tampoc es van avançar a la crisi. Els avalistes no van témer quedar-se sense habitatge, veure embargats els seus béns, perdre part de la seva nòmina o tenir nombres vermells en el seu compte corrent. Encara que està estesa la idea que qui avala a una altra persona ho fa només amb el seu propi pis, la veritat és que, davant l’impagament del titular del préstec, es respon amb tot el patrimoni present i futur: l’habitatge, el sou o el cotxe. Davant aquesta situació, la possibilitat de trobar un avalista en molts casos s’ha esfumat. Però, si el banc ho permet, queda l’opció d’utilitzar una “garantia real”.

En utilitzar una garantia real, l’avalista només arrisca una propietat i no tots els béns presents i futurs

Aquesta opció consisteix a recolzar amb una altra propietat, com pot ser un ben immobiliari, la compra del pis. El sol·licitant de la hipoteca pot ser l’amo d’aquest habitatge que va a servir com a garantia, encara que també pot demanar-li-ho a una altra persona. Els qui ja són propietaris d’una casa i volen accedir a una segona residència poden triar aquesta alternativa.

Això té alguns avantatges, però també inconvenients:

  • D’una banda, qui posa la garantia sap que només arrisca una de les seves propietats, i no tots els seus béns presents i futurs -com succeeix amb l’aval-. La responsabilitat estaria limitada.

  • Però qui avala amb tot el seu patrimoni actual i esdevenidor, l’avalista, té llibertat absoluta per vendre les seves propietats mentre el titular de la hipoteca pagui, alguna cosa que no succeeix quan es posa com a garantia un immoble.

Requisits

Abans de signar el contracte i posar un habitatge com a garantia d’una altra, l’usuari ha de tenir en compte una sèrie de factors, ja que no és una operació exempta de riscos. A més, les entitats que lliuren el préstec no sempre deixen clars tots els extrems.

  • En general, quan un immoble va a servir com a garantia, el banc demana que no pesi sobre ell cap càrrega. L’habitatge ha d’estar ja pagada i no tenir altres hipoteques. També és possible que l’entitat permeti que el pis tingui alguna petita càrrega si la quantitat que recaurà sobre ella no és massa elevada.

  • En realitat és una nova hipoteca, per la qual cosa cal sospesar les despeses addicionals que va a suposar que aquest immoble recolzi la compra d’unaltre .

  • Perquè el banc conegui el valor del pis és necessari fer una taxació de l’habitatge i afrontar els costos que això suposa.

  • Cal inscriure la hipoteca en el Registre de la Propietat i, després, pagar també per la seva cancel·lació.

  • És probable que el banc demani als propietaris de l’habitatge que serveix com a garantia algun dels requisits que exigeix a altres clients que sol·liciten la hipoteca, com subscriure una assegurança de vida o de la llar.

Com funciona

Quan els dos immobles estan taxats, el banc concedeix el préstec per comprar l’habitatge i distribueix càrrega hipotecària entre les dues cases.

Si atorga 150.000 euros, sobre l’habitatge principal poden recaure 100.000 i sobre l’altra 50.000, segons calculi l’entitat i acordin els propietaris. Fins a aquesta quantitat respon l’amo del pis que serveix com a garantia. El banc no pot reclamar-li més que 50.000 euros -la responsabilitat hipotecària-, i la resta del seu patrimoni i del pis queda fora de perill. Encara que si el propietari de l’habitatge i el sol·licitant de la hipoteca és la mateixa persona, sí respon amb tot el seu patrimoni del pagament del préstec, quan així s’estipuli.

Si el propietari de l’habitatge que serveix com a garantia vol vendre-la, haurà de cancel·lar la càrrega que pesa sobre ella

Amb aquest tipus de contracte, es pot pensar que la persona que ha posat la garantia només hauria de pagar els 50.000 euros si el titular de la hipoteca principal deixa de pagar, però aquest no és l’únic supòsit.

Si el propietari del pis que ha recolzat la compra d’un altre vol vendre-ho, haurà de cancel·lar abans la càrrega que pesa sobre ell i només rebrà la quantitat resultant de restar del total de la venda la responsabilitat hipotecària. Qui desitgi adquirir l’habitatge comprovarà en el Registre de la Propietat que té una càrrega, així que el propietari haurà d’aixecar la hipoteca si vol posar-la a la venda. Si li paguen per la casa 140.000 euros, només rebrà 90.000, perquè la resta s’utilitzaria per cancel·lar la hipoteca que pesa sobre ella.

D’aquesta manera, és recomanable llegir amb atenció la lletra petita, sospesar els pros i els contres i buscar la millor de les opcions d’acord al present i al futur perquè la compra de l’habitatge sigui el més rendible possible.