Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Canviar la titularitat d’un habitatge

No totes les figures legals són viables econòmicament a l'hora d'incorporar a un cònjuge com a copropietari nominal en l'escriptura d'un habitatge
Per Ferran Climent I Saurí 27 de setembre de 2007

Incloure com a copropietari en l’escriptura d’un habitatge al cònjuge semblaria alguna cosa senzill de realitzar. No obstant això, no ho és tant a causa dels costos que implica i als tràmits que això suposa. Explicant només les despeses en notaris, assessors i el propi tràmit per canviar la titularitat en el Registre de la Propietat, les gestions a pagar superen els 1.000 euros. A més, la diferent tributació dels impostos corresponents segons la comunitat autònoma on es realitzi l’operació pot encarir la suma final fins a aconseguir els 25.000 euros, encara que es tracti d’un habitatge de similars característiques però amb diferent ubicació geogràfica. Amb tot, a Espanya es van realitzar més de 900.000 compra-vendes d’habitatges en 2006, de les quals prop de 500.000 van correspondre a cases usades.

Existeixen dues maneres d’introduir a la parella en l’escriptura de l’habitatge; la compra-venda o la donació. Independentment de quin sigui l’opció triada, ell o ella, al moment d’iniciar el procés, passen a ser o bé ‘compradors’, en el primer cas, o ‘donataris’, en el segon. En aquest últim cas, estar o no casats pot tenir conseqüències en el càlcul de l’impost, ja que el caràcter de ‘no ser familiar’ incrementa la tributació.

Compra-venda

De les dues varietats existents per introduir a la parella en la titularitat de l’escriptura -compra venda o donació-, la primera sol ser la més econòmica per a les dues parts. Despeses com els honoraris del notari es comparteixen, encara que els restants varien en funció de si s’és comprador o venedor. El primer, el comprador, ha de fer front al canvi d’escriptura en el Registre de la Propietat i a la modificació de la titularitat en el Registre Cadastral, encara que aquest tràmit habitualment ho fa el propi notari. Però el desemborsament més onerós per part del comprador és l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), que grava el 7% de la quantitat final de la compra-venda. A més, ha d’acreditar-se de forma fefaent davant el notari la forma de pagament acordada.

Despeses com els honoraris del notari es comparteixen, encara que els restants varien en funció de si s’és comprador o venedor

En el cas del venedor, a més de compartir el pagament del notari, ha de fer front al pagament de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (IMIVIT), més conegut com la ‘plusvàlua municipal’. També haurà de pagar el 18% d’IRPF, per la diferència entre el valor de transmissió i el cost d’adquisició. Les quanties econòmiques d’aquests pagaments varien, en el primer cas, segons el municipi i el valor cadastral del sòl de l’immoble i, en el segon, en funció del preu de l’habitatge.

Donació

L’altra possibilitat per introduir a la parella en l’escriptura d’un habitatge és la donació. Alguns tràmits coincideixen amb els quals s’han de realitzar en el procés de compra-venda, com el del notari i el del Registre de la Propietat. Però cal tenir en compte que l’Impost Sobre Donacions (ISD) pot encarir molt l’operació. El mínim a pagar serà el 7,65% del preu d’adquisició de l’habitatge i pot arribar fins al 34%.

Com més gran sigui el patrimoni de qui rep, més s’ha de pagar

Però, a més, a la xifra que s’obtingui després d’aplicar el percentatge, se li assigna una sèrie de coeficients multiplicadors, que varien segons el parentiu dels protagonistes i el patrimoni preexistent de qui rep la donació. Si el grau és directe, és a dir, entre pares i fills o cònjuge, la xifra es multiplicarà per un. Mentre que si es vol incloure en l’escriptura a la parella sentimental, s’haurà de multiplicar per dues. I això es deu al fet que un dels membres d’una parella no casada se li considera un ‘estrany’.

La quantitat també depèn de la comunitat autònoma en què s’estigui domiciliat, ja que en determinades comunitats a les parelles de fet les hi considera igual que un matrimoni. Però aquest impost també té en compte el patrimoni preexistent de la persona a la qual va a donar l’habitatge. El tram inferior és fins a 390.657,87 euros. Com més gran sigui el patrimoni de qui rep, més s’ha de pagar.

Totes aquestes despeses són inferiors si els tràmits es finalitzen abans que es compleixi un any des que un dels membres de la parella hagi adquirit l’habitatge, o si contreuen matrimoni abans de formalitzar la donació.

Quan s’inicia una operació de tanta envergadura i amb tal quantitat de tràmits l’ideal és recórrer a un expert en el tema. Depenent de si s’és parella de fet o matrimoni, el lloc on s’està domiciliat, el temps transcorregut des de l’adquisició de l’habitatge i el patrimoni preexistent de qui rep la donació el cost total de l’operació pot ser molt superior o inferior.

Despeses

Els tràmits obligatoris i l’assessorament fiscal i jurídic augmenten les despeses d’un procés ja de per si mateix costós. S’haurà de tenir en compte els següents aspectes:

  • Els honoraris de notaris i registradors varien en funció del valor de l’immoble, encara que treballin amb determinats aranzels oficials i iguals per a tots.
  • En un supòsit d’un habitatge sense garatge, i que la seva taxació de mercat sigui d’uns 180.000 euros, els honoraris a pagar de la notaria serien de 120 euros per al comprador i 390 euros per al venedor. A més, el preu del tràmit que s’ha de realitzar en el Registre de la Propietat, que ha de pagar el comprador, ascendiria a uns 300 euros.
  • La modificació de la titularitat en el Cadastre és gratuïta sempre que la realitzi l’interessat. En cas que la tramiti el notari passarà a ser una despesa més a afegir en la seva factura.
  • Es pot contractar el servei d’un professional que li assessori en els complicats temes fiscals i jurídics. En aquest cas, els preus varien segons la complexitat del procés però els seus honoraris mai baixaran dels 150 euros i poden arribar a superar amb facilitat els 600 euros.