Infografia

Casas prefabricades

Casa prefabricadas

Les cases prefabricades estan construïdes principalment amb peces fabricades a mesura que es munten en sec, amb cargols i el principal material dels quals és la fusta.