Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com contractar una assegurança de llar eficaç

Resulta fonamental examinar les cobertures perquè davant un mateix supòsit de cobertura de capitals, les companyies estableixen diferències importants
Per mediatrader 19 de juliol de 2002

Encara que en alguns casos l’únic culpable del mal servei prestat és la pròpia companyia, en molts d’ells, darrere de la insatisfacció del client s’amaga una deficient informació de les cobertures i exclusions de la pòlissa “Multirisc Llar”.

Les entitats asseguradores solen oferir aquest producte en el qual sota un sol contracte s’asseguren els principals riscos que afecten l’habitatge com a incendis, trencaments per aigües, robatoris, trencaments de miralls, danys estètics,… aquests dependran de les cobertures que apliquin les diferents companyies, que vindran recollides en les condicions del contracte.

No obstant això, pocs són els que s’han llegit les condicions de la pòlissa que han contractat, la qual cosa posteriorment ha originat conflictes entre les asseguradores i els titulars de les pòlisses multirisc. No en va, aquest tipus d’assegurances causa la tercera part de les reclamacions rebudes en la Direcció General d’Assegurances.

Per a evitar haver d’arribar a aquesta situació és recomanable seguir les següents indicacions:

– No n’hi ha prou amb comparar preus. Resulta fonamental examinar les cobertures perquè davant un mateix supòsit de cobertura de capitals, les companyies estableixen diferències importants. Cadascuna fixa el seu barem d’indemnitzacions, així com els seus límits, clàusules específiques, franquícies i exclusions.

– El preu d’una pòlissa multirisc depèn, lògicament, del valor assegurat, però, al seu torn, intervenen altres qüestions que cada companyia valora de manera subjectiva i que influiran en el preu final com ara: ús de l’habitatge (primera o segon habitatge), tipus d’habitatge (pis o xalet) o tipus de població (sinistralitat, existència d’un parc bombers,.), entre altres.

– S’ha de ser previngut a l’hora de valorar els béns. Els errors en aquest sentit són freqüents i els experts els atribueixen a la tendència a valorar únicament aquells béns en els quals s’aprecia un risc evident de ser robats, oblidant aquells altres que encara sent objectes de valor no semblen ser susceptibles de robatori. Així, se solen ocasionar dos problemes en contractar una assegurança de llar: el sobreseguro i el seu contrari, l’infraseguro.

Per a evitar haver d’enfrontar-se a aquesta mena de situacions, de manera que en cas de sinistre la pòlissa sigui realment útil, es recomana realitzar una valoració el més fiable possible de la propietat, deixant-se assessorar per experts sobre quin és el valor òptim a assegurar. Per a això, cal diferenciar dos conceptes bàsics:

– Continent : Són els elements que constitueixen l’habitatge abans de moblar-la, és a dir, les portes i les finestres, les parets, els sostres, etc. L’import a assegurar correspondria al cost de reconstrucció de l’habitatge.

– Contingut : És el conjunt de mobles i béns personals que es troben dins de l’habitatge, i que una vegada valorats es desitja assegurar.

El continent, no sol plantejar problemes a l’hora de valorar-lo, ja que les companyies disposen d’una sèrie de taules en les quals s’estableix el valor del metre quadrat construït en funció de la mena d’habitatge, la ubicació, les qualitats de construcció… No obstant això, el contingut sol ser molt més problemàtic.