Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Consells per rescindir el contracte de lloguer

Abans de canviar de domicili, convé analitzar al detall el contracte de lloguer signat i revisar totes les clàusules
Per José Ignacio Recio 13 de març de 2013
Img contratos
Imagen: NobMouse

L’actual crisi econòmica per la qual travessa Espanya propicia que cada vegada més persones que viuen en règim de lloguer es decantin per ofertes més econòmiques i decideixin anar-se del pis. Però, com s’aconsella en aquest article, han de tenir molta precaució amb aquesta mudança i parar esment a les clàusules del contracte signat, ja que poden ralentir el canvi de domicili.

Canviar-se a un pis amb renda més barata

La crisi econòmica fa mossa entre els ciutadans que, per arribar més còmodes a final de mes, tracten d’estalviar el màxim possible en totes les seves accions i despeses domèstiques. I en el camp immobiliari no anava a ser menys. Cada vegada són més els qui viuen en règim de lloguer i, davant millors ofertes o davant la dificultat de pagar la renda tots els mesos, intenten mudar-se a pisos i apartaments més econòmics que s’adaptin millor a la seva nova situació.

Les ofertes també són cada vegada majors i més àmplies (tant per part de particulars com de les immobiliàries, que tracten d’adaptar els preus als nous temps), encara que de vegades, amb el canvi, cal renunciar a certs avantatges i disposar de menys metres quadrats, menys habitacions o viure en una zona menys cèntrica. Els qui han rebut una rebaixa en el seu sou, senten l’augment de la pressió fiscal o tenen una situació laboral més inestable, recorren amb més facilitat a aquesta opció.

En ocasions, el mer impagament d’algun rebut és motiu suficient per rescindir el contracte de lloguer

En fer el canvi de domicili convé anar amb compte i analitzar al detall el contracte i les seves clàusules per evitar contratemps. A més, és necessari conèixer totes les despeses que generarà el gaudi del nou pis, no solament el preu del seu lloguer. Però són sobretot les clàusules del contracte les que poden entorpir un abandó ràpid de l’habitatge per anar-se a una altra més barata o amb menys despeses.

Revisar al detall el contracte de lloguer

 1. El contracte de lloguer té un any de validesa (prorrogable a partir d’aquesta data) i s’ha de complir per ambdues parts. De no fer-ho, caldria pagar les quotes íntegres de cada mes fins a arribar al període indicat (12 mesos).

 2. En el contracte existeix una clàusula en la qual s’indica un període concret en què cal avisar al propietari sobre les intencions de canviar de pis, que és d’un mínim de 30 dies d’antelació. És el termini que té l’arrendatari per abandonar la casa, que pot aprofitar per efectuar les operacions de neteja i deixar-ho en bon estat. L’amo, al seu torn, pot buscar en aquest temps nous inquilins.

 3. En algunes ocasions, si així ho indica el contracte, el nero fet d’impagament d’algun rebut és motiu més que suficient per rescindir el contracte, amb el consegüent abandó de l’habitatge per part dels llogats.

 4. Si hi ha bona voluntat entre ambdues parts, es pot rebaixar el període d’avís per deixar el pis (30 dies mínim a partir dels 12 mesos d’ocupació), encara que sempre dependrà que el propietari accepti la proposta.

Procés de canvi

Per evitar problemes a l’hora de canviar-se d’un pis a un altre, és aconsellable seguir una sèrie de consells:

 1. No avisar al propietari que es deixa l’immoble fins a tenir ja “lligada” la contractació del nou.

 2. Una vegada aparaulat el lloguer del nou habitatge, caldrà dedicar uns quants dies per a les operacions de mudança i neteja del pis que s’abandona, i per preparar les andròmines i borses que es portaran a la nova casa. De vegades, això es pot fer en els dies següents a la rescissió del contracte, si s’arriba a un acord amb el propietari.

 3. Si s’han contractat per compte de l’inquilí els serveis de llum i gas natural, caldrà cridar a les subministradores d’aquestes energies per finalitzar aquests contractes.

 4. Cal recuperar la fiança. De no existir desperfectes en l’immoble, el propietari ha de retornar tota la quantia dipositada, que podrà servir per abonar la nova fiança.

Què passa amb la fiança

Per disposar d’un pis en règim de lloguer, cal dipositar abans una fiança a l’amo, que correspon amb l’import complet d’una mensualitat del preu de lloguer i que es retorna a l’inquilí al moment d’abandonar l’habitatge o rescindir el contracte. Però no en tots els casos es compleix aquesta transacció econòmica.

 • Si l’arrendatari ha perjudicat o deteriorat el mobiliari de la casa contractada (mobles, electrodomèstics, aire condicionat, etc.), pot ser motiu perquè la quantia de la fiança no es retorni al llogat.

 • La falta de neteja de les habitacions també pot ser raó perquè els amos de l’immoble decideixin no fer efectiu aquest pagament, en considerar que la destinació del mateix serà per fer una neteja a fons de l’habitatge.

 • Més greu és el que succeeix quan els propietaris incorporen en el contracte una clàusula en la qual s’indica que l’impagament d’un sol mes és causa per rescindir el contracte. En aquest cas, els inquilins perden també la possibilitat de recuperar la fiança.