Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crisi immobiliària: abonar al banc les lletres de canvi?

Els bancs reclamen als compradors el pagament de les lletres de canvi, però es pot adduir la falta de validesa d'aquests títols
Per Laura Sali 17 de gener de 2012
Img enconstruccion
Imagen: Erin! Nekervis

Fins a 2008, la construcció era un negoci que movia milions al nostre país i els pisos es venien fins i tot diversos anys abans de començar a edificar-se. La crisi immobiliària, per això, ha afectat a un elevat percentatge de la població. Són nombrosos els compradors que van adquirir un habitatge en construcció i l’han perdut en fallir la promotora. La situació es complica encara més si el pagament es va efectuar amb lletres de canvi. El més probable és que la promotora les endossés a un tercer (una entitat bancària) i ara el banc reclami a l’usuari el seu abonament. La situació és complicada, però es pot adduir la falta de validesa d’aquests títols.

Pagar amb lletres de canvi

En les operacions de compra d’habitatges en construcció, molt comunes fins a l’inici de la crisi, els compradors de l’immoble lliuraven per endavant una quantitat de diners o títols de crèdit a la promotora. Aquests diners es destinava a la construcció d’aquest immoble. Per la seva banda, aquesta quedava obligada a lliurar l’habitatge en un termini determinat. Però amb la crisi immobiliària, moltes d’aquestes promotores van entrar en concurs de creditors i van desaparèixer sense lliurar habitatge alguna.

Els compradors -amb una confiança plena en la promotora i al banc- es van veure induïts a pagar contractes de compravenda d’habitatges en construcció amb lletres de canvi. En lloc de fer pagaments en efectiu, els van realitzar mitjançant la signatura de lletres de canvi. Aquests documents són títols de crèdit que obliguen, al seu venciment, a pagar una quantitat concreta a la persona o empresa designada -en aquest cas, a la promotora- o, per ordre d’aquesta, a una altra diferent -els bancs als quals es van endossar les lletres de canvi-.

Abans de la crisi, nombrosos compradors van realitzar els pagaments amb lletres de canvi en lloc de pagar en efectiu

Quan la promotora es declara en concurs, el comprador queda en una situació d’absoluta incertesa: manca dels diners que ja va lliurar a la promotora, a compte de l’habitatge en qüestió, i de l’immoble que, o bé no està acabat o en les condicions de lliurament establertes per contracte. Però a més, què ocorre si en lloc de lliurar diners va signar lletres de canvi com a manera de pagament?

El banc, forquilla dels títols

Donada aquesta situació, si les lletres de canvi continuessin en poder de la promotora enfallida, no seria tan greu. Estaria clar que el comprador no està obligat a abonar cap suma, ja que una part del contracte -el lliurament de l’habitatge- s’incompliria.

El problema s’agreuja quan les promotores van endossar en blanc les lletres de canvi a una entitat bancària determinada per obtenir així més crèdit. Descomptades aquestes lletres de canvi a favor de les promotores, els títols de crèdit quedaven en mans del banc.

Amb la promotora en fallida, malgrat que el més probable és que el comprador no rebés l’immoble pel qual va lliurar aquests títols, el banc li reclama els imports d’aquestes lletres de canvi.

Els compradors en aquesta situació han d’interposar unademanda per evitar l’obligatorietat del pagament

Davant aquesta situació, les entitats bancàries s’emparen en les facultats que atorga la Llei Cambiaria i del Xec. Argumenten que qui va emetre les lletres -el comprador- està obligat al seu pagament.

No obstant això, jurídicament es pot adduir la falta de validesa d’aquesta lletra de canvi. Si servia com a pagament per a un “habitatge en construcció” i en el contracte constava que l’import d’aquest títol havia de destinar-se “única i exclusivament” al pagament d’aquest immoble, queda comprovat que l’objecte d’aquesta lletra “ni existeix ni va a existir”, atès que el projecte va quedar cancel·lat en entrar en concurs la promotora.

Per sentit comú, haurien d’extingir-se el crèdit i l’obligació concertada pel comprador, però hi ha moltes sentències pendents. Encara que la veritat és que algunes s’han dictat a favor dels adquirientes i ja sentin jurisprudència. En qualsevol cas, els compradors en aquesta situació haurien d’interposar una demanda per evitar l’obligatorietat del pagament de les lletres de canvi abans que l’entitat intenti executar-los.

Què fer si la promotora entra en concurs

Davant l’entrada en concurs de la promotora, qualsevol comprador d’habitatge enconstrucció ha d’actuar immediatament:

  • Ha de personar-se en el concurs i comunicar el seu crèdit amb la promotora, perquè així se li reconegui.
  • En el cas d’haver avançat diners en efectiu, ha d’avaluar la interposició d’una demanda que resolgui el contracte amb la promotora i sol·licitar el lliurament de les sumes abonades a compte fins a aquest moment, més interessos i costes.
  • En cas que s’haguessin lliurat lletres de canvi o qualsevol altre títol de crèdit, s’ha d’iniciar una causa paral·lela per reclamar la invalidació d’aquests títols i que, malgrat que la promotora els hagi endossat a un tercer, no pugui exigir-se la seva execució.