Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern estableix un reglament amb els criteris de valoració del sòl

S'aplicarà solament en supòsits de reparcel·lacions, expropiacions, vendes i substitucions forçoses i en els casos de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
Per mediatrader 25 de octubre de 2011

L’Executiu va aprovar el 21 d’octubre el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl, que desenvolupa aquesta norma, tal com establia el seu Text Refós, per millorar el funcionament del mercat del sòl, fer-ho més transparent i eficient, i combatre eventuals pràctiques especulatives en la utilització del mateix. Aquest reglament solament s’aplicarà en supòsits de reparcel·lacions, expropiacions, vendes i substitucions forçoses i en els casos de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, va precisar el Ministeri de Foment.

A més, donada la complexitat tècnica que acompanya a la valoració immobiliària, el text incorpora metodologies concretes aplicables a cada situació i les fórmules matemàtiques específiques, amb l’objectiu d’introduir el major rigor en les valoracions i eliminar marges d’error derivats de la inexistència d’aquestes fórmules.

Foment va destacar que amb aquest Reglament es dota a l’urbanisme espanyol, primera vegada en la història, d’un desenvolupament reglamentari dels criteris de valoració d’immobles amb l’objectiu d’obtenir “el valor més just en cada supòsit d’aplicació”. També incorpora major transparència en el coneixement de les tècniques valoratives i dona major seguretat jurídica, derivada d’aquesta transparència.

En el contingut del reglament, sobresurt el desenvolupament dels mètodes de valoració, que estimaran quantitativament el valor de substitució dels immobles per altres similars en la mateixa situació, sense considerar, per tant, les possibles expectatives urbanístiques. D’aquesta forma, en el sòl rural, s’abandona el mètode de comparació, no solament perquè molt poques vegades concorren els requisits necessaris per assegurar la seva objectivitat, sinó també perquè amb això s’eliminen elements especulatius en la valoració d’aquests sòls.

Això no implicarà que s’obviïn factors importants que, sense considerar les citades expectatives urbanístiques, influeixin en el valor d’aquest sòl. És el factor localització, que la seva necessària pormenorización quan renda de posició i com a factor rellevant en la formació tradicional del preu de la terra, es conté específicament en aquest Reglament, va explicar Foment.

Quant al sòl urbanitzat, s’estableixen mètodes de valoració que donen lloc a taxacions dels immobles sempre actualitzades i equivalents a les quals podrien obtenir-se mitjançant el mètode de comparació, al propi mercat. L’aplicació d’aquest mètode s’estendrà als immobles situats sobre aquests sòls.