Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

FACUA denuncia que la majoria dels aturats no pot acollir-se encara a la moratòria en el pagament d’hipoteques

Critica que només unes poques entitats s'han adherit a la mesura transcorregut més d'un mes des de la seva publicació
Per EROSKI Consumer 14 de gener de 2009

La immensa majoria d’aturats encara no pot acollir-se a la moratòria de dos anys en el pagament de fins al 50% de les seves hipoteques, segons denuncia FACUA-Consumidors en Acció. Aquesta associació ha observat a més “importants manques” en la mesura, tant per les limitacions en els destinataris com en els elevats tipus d’interès amb els quals caldrà retornar les quantitats ajornades.

Transcorregut més d’un mes des de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el 2 de desembre, de la norma que regula aquesta moratòria, només unes poques entitats de crèdit s’han adherit a la mesura, afirma FACUA.

Perquè una persona en atur pugui sol·licitar la moratòria hipotecària, és imprescindible que la seva entitat financera hagi subscrit un conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Així, el llistat d’entitats adherides a la Línia ICO-Moratòria-Hipotecària es redueix a 17: BBVA, Caixa d’Estalvis de La Rioja, Caixa Manlleu, Banca March, Banc Cooperatiu Español, Caixa Rural del Sud, Caixa Rural de Ciudad Real, Caixa Rural Aragonesa i dels Pirineus, Caixa Rural d’Aragó, Cajasiete, Caixa Rural de Terol, Banca Pueyo, SA Nostra, Caixa d’Estalvis i MP de les Balears, Cajamar, Banc de València, Caixa General d’Estalvis de Canàries i Ipar Kutxa Rural.

Beneficiaris

Aquesta mesura beneficia, sempre que l’entitat financera en qüestió hagi subscrit l’acord amb l’ICO, a treballadors per compte d’altri que es trobin en situació legal de desocupació almenys durant els tres mesos immediatament anteriors a la sol·licitud i tinguin dret a prestacions per desocupació (contributives o no contributives). També a treballadors per compte propi que s’hagin vist obligats a cessar en la seva activitat econòmica, mantenint-se en aquesta situació durant un període mínim de tres mesos, o els que acreditin ingressos íntegres inferiors a tres vegades l’import mensual de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) durant almenys tres mensualitats. Així mateix, poden acollir-se a la moratòria els que rebin una pensió de viduïtat si van concertar el préstec hipotecari amb anterioritat.

Els beneficiaris podran ajornar el pagament de fins al 50% de l’import de les seves quotes hipotecàries, amb un màxim de 500 euros mensuals, entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010. La condició és que la hipoteca, sobre habitatge habitual, hagi estat subscrita abans de l’1 de setembre de 2008, per un valor inferior a 170.000 euros i no es trobi en situació de mora.

Les quantitats objecto de la moratòria hauran d’abonar-se a partir de gener de 2011, amb terminis d’amortització de tres, cinc, set o deu anys, si ben aquests mai podran ser inferiors al termini de venciment del crèdit hipotecari. Les quantitats objecto de la moratòria s’abonaran amb un tipus d’interès variable, referencia ICO (actualment coincideix amb l’Euribor) més el 0,80%, i podran ser cancel·lades de forma total o parcial sense penalització alguna.

Interès alt

D’altra banda, FACUA considera molt alt l’interès aplicable sobre les quantitats ajornades. A més, creu que el Govern hauria d’haver ampliat els terminis d’amortització de les quantitats ajornades a la totalitat de la vida del préstec. En aquest sentit, adverteix als usuaris que pretenguin acollir-se a la mesura que la valorin com una via per incentivar l’estalvi i no el consum, a més de que han de tenir en compte l’important increment que experimentaran les seves quotes hipotecàries a partir de gener de 2010.

“I és que després de fins a dos anys acostumats a abonar fins a la meitat de la quota mensual, hauran d’assumir que aquesta no només es duplicarà, sinó que a més caldrà sumar-li el pagament de les quantitats objecto de la moratòria amb els seus corresponents interessos”, subratlla l’associació.