Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Habitatge presenta una eina que permet conèixer el sòl disponible a Espanya

Un dels objectius del sistema, que estarà accessible en Internet, és lluitar contra la corrupció urbanística
Per mediatrader 4 de novembre de 2009

El Ministeri d’Habitatge ha presentat el Sistema d’Informació Urbana (SIU), una eina que ajudarà als ciutadans a saber on hi ha sòl disponible, en quines quantitats i para quins usos. El sotssecretari d’Habitatge, Marcos Vaquer, ha defensat aquesta iniciativa amb l’afirmació que “quanta més i millor informació urbanística puguem oferir a tots, menys espai quedarà per a la informació privilegiada i l’opacitat en processos tan importants des d’un punt de vista econòmic, social i ambiental”.

Referent a això, Vaquer ha assenyalat que “els mercats de sòl i l’urbanisme apareixen associats de forma recurrent a processos de corrupció i especulació amb el sòl”. Al seu judici, el deure els poders públics és el d’investigar, perseguir i sancionar aquestes processos així com el d’engegar “instruments eficaços de prevenció d’aquestes males pràctiques amb la vista posada en el futur. I la majoria dels experts coincideixen que un bon instrument de prevenció de la corrupció és la transparència”.

El sotssecretari ha explicat que el SIU compleix un mandat inclòs en la Llei de Sòl de 2007, que “senti les bases per a una major sostenibilitat i transparència en l’ordenació i gestió del sòl”. Entre les diverses mesures incloses en la Llei, destaca l’obligació de les administracions públiques de posar a la disposició dels ciutadans per mitjans telemàtics tant el text en vigor dels plans urbanístics com l’anunci de submissió a informació pública i altres tràmits rellevants per a la seva aprovació o alteració.

A més, la Llei estableix que el Govern ha de formar i actualitzar permanentment un sistema públic general i integrat d’informació sobre sòl i urbanisme desenvolupat en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i compatible amb la resta de sistemes d’informació ja existents.

Característiques del SIU

El SIU és una eina digital en forma de portal lliure i gratuït a través del com els ciutadans tindran accés a tota la informació disponible sobre urbanisme i sòl a través de l’adreça http://siu.vivienda.es/portal/. També es podrà entrar al mateix a través de l’enllaç disponible a la pàgina web del ministeri www.vivienda.es.

Actualment està disponible en el visor del SIU la informació urbanística estructural de 369 municipis que concentren a 22,6 milions d’habitants, és a dir al 50% de la població total d’Espanya i al 72% de la població de les 85 Grans Àrees Urbanes. La informació del sistema s’implantarà i actualitzarà progressivament.

En finalitzar aquest any estarà disponible la informació de més de 400 municipis i al llarg de 2010 s’inclourà la de, aproximadament, 2.000 municipis de petita entitat que no disposen de figura de planejament o, únicament tenen projecte de delimitació de sòl o normes subsidiàries provincials i la de 85 municipis més, aquests amb pla general. També estaran disponibles les dades de 48 dels 50 municipis més poblats.

El SIU recull informació relativa a quatre àrees principals: planejament urbanístic (plans generals, normes subsidiàries, delimitació de sòl, etc.), ocupació i usos del sòl, classes de sòl (urbà, urbanitzable o no urbanitzable) i àrees en desenvolupament.

També incorpora dades estadístiques i censals de caràcter general d’àmbit estatal, autonòmic i municipal tals com a superfície, població, densitat de població, nombre d’habitatges o nombre de llars.