Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

He venut la meva casa i vull comprar una altra, què haig de tenir en compte?

En vendre l'habitatge habitual és possible beneficiar-se d'una exempció fiscal si s'adquireix una nova, també habitual, en el termini de dos anys
Per Blanca Álvarez Barco 19 de març de 2018
Img casas baratas pagar menos portada
Imagen: ridofranz

Després de mesos d’espera, llevar de la finestra de casa el cartell de “ES VEN” per haver-hi oposat comprador suposa una enorme satisfacció. Més encara si es desitja invertir els diners obtinguts a adquirir un nou habitatge. Però s’ha de tenir en compte que caldrà complir certes obligacions amb Hisenda, encara que també està la possibilitat de beneficiar-se d’exempcions fiscals. En aquest article s’aclareixen alguns aspectes clau, com què succeeix si la casa que es vol vendre està hipotecada, quin temps ha de transcórrer entre venda i compra i altres condicions importants per acollir-se a l’exempció per reinversió en l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

Els habitatges de segona mà triguen a vendre’s a Espanya una mitjana de 8,6 mesos, segons les xifres ofertes per la societat de taxació Tinsa en el seu informe del mercat immobiliari del quart trimestre de 2017. Si està entre els afortunats que han venut la seva casa, és important conèixer què obligacions té després de la venda i de quins avantatges es pot beneficiar de cara al fisc, sobretot si la seva idea és comprar una altra.

Img vendercasa grande

Exempció fiscal? Dos anys per comprar nou habitatge

Quan una persona ven el seu habitatge, obté un evident increment patrimonial del que ha de rendir comptes. L’Agència Tributària grava aquest augment en el patrimoni mitjançant la via de l’IRPF. Però és possible evitar aquest pagament. Com? “Podem acollir-nos a l’exempció per reinversió de les quantitats obtingudes per la venda de l’habitatge habitual”, explica l’expert en dret immobiliari Andrés Rodríguez. Però matisa que “haurem d’adquirir una nova casa en un termini màxim de dos anys”. A més, com adverteix l’assessor fiscal Diego Fernández, per obtenir l’exempció fiscal completa “s’ha de reinvertir l’import total obtingut per la transmissió”.

La Llei també permet poder sol·licitar l’exempció si s’ha adquirit el nou immoble fins a un màxim de dos anys abans de la venda de l’actual casa.

Ull! Les dues cases han de ser habitatge habitual

En vendre un habitatge i comprar una altra és possible adherir-se a l’exempció prevista en l’IRPF solament en el cas que les dues cases, la que s’aliena i la que s’adquireix, “tinguin el caràcter d’habitual”, indica Rodríguez. I quan considera Hisenda que un habitatge és habitual? Han de complir alguns requisits, entre els quals destaquen que el pis hagi estat la residència del propietari durant un termini continuat mínim de tres anys (s’entendrà que va ser habitual encara que s’hagi hagut de deixar-la abans d’aquest termini per causes com a matrimoni, separació, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o canvi de treball).

Perquè l’adquirida es consideri habitual cal habitar-la, de manera efectiva i amb caràcter permanent, en un termini de 12 mesos des de la seva adquisició o la terminació de les obres que hagin estat necessàries, com recull l’Agència Tributària. El que queda molt clar és que no es podrà aplicar aquesta exempció si amb l’obtingut es vol comprar un segon habitatge o la típica casa a la platja o en la serra. Aquestes no tenen mai aquesta consideració d’habitual, doncs no són el lloc on es resideix la major part de l’any.

Com tramitar l’exempció en l’IRPF?

Realitzar els tràmits per sol·licitar l’exempció per reinversió és senzill. Com explica l’advocat immobiliari consultat, una vegada que es vengui l’antiga casa, serà necessari empadronar-se en la nova, a l’efecte d’establir-la com a habitual. També, posteriorment, caldrà, a l’hora de realitzar la declaració d’IRPF d’aquest exercici, acudir a l’apartat d’exempcions per habitatge habitual del formulari de renda i facilitar les dades. No és necessari fer cap tipus d’operació matemàtica, doncs “el sistema online de l’Agència Tributària s’ocupa de calcular els imports necessaris, una vegada que s’aporta la informació requerida”, comenta Rodríguez.

I si la casa que volem vendre està hipotecada?

Si la casa que es vol vendre està hipotecada, no existeix cap problema de cara a l’Agència Tributària, doncs tan sol hi hauria una disminució respecte de la quantitat subjecta a tributació, per l’import del capital pendent d’amortització a la data de la venda.

En vendre un habitatge hipotecat poden donar-se dues situacions:

  • 1. Que el comprador se subrogui en la posició del venedor respecte de la hipoteca, és a dir, que el comprador es quedi amb la hipoteca, pagui mensualment les quotes que restaven i solament aboni al venedor la diferència entre el preu de venda i la quantitat que restava de pagar d’hipoteca.

  • 2. Que en l’acte de la signatura, l’entitat bancària que facilita els fons al nou comprador, retingui els diners necessaris per liquidar la hipoteca existent i s’encarregui de realitzar els tràmits necessaris per a la seva liquidació.

Img vender comprarcasa grandeImagen: mastersenaiper

La primera situació és molt poc comú, ja que ningú vol quedar-se amb la hipoteca de l’antic comprador i perquè no solen tenir els fons suficients, per adquirir un habitatge sense necessitat d’un gran finançament. Però, de donar-se, la quantitat que es computarà com a increment patrimonial seria solament l’obtinguda per la venda, “és a dir, el preu de l’habitatge descomptat l’import del préstec en el qual se subroga”, assenyala l’expert.

En cas de la segona opció, que és la més habitual, la llei tributària estableix que la quantitat considerada com a increment patrimonial, i que després tributària en IRPF, serà la resultant de restar al preu de venda la quantitat necessària per liquidar el crèdit preexistent, les despeses de cancel·lació delmateix . En tots dos casos, també es descomptarà com a despesa l’import de la plusvàlua municipal si ha estat a càrrec del venedor.

Si és major de 65 anys… enhorabona!

Ven la seva casa i té més de 65 anys? Bona notícia! Si en vendre l’habitatge se superen els 65 anys d’edat, les exigències se suavitzen. No cal abonar impostos, vagi a reinvertir o no el guanyat, sempre que la casa sigui l’habitual. Però, a més, l’habitatge habitual, en aquest cas, serà per a Hisenda aquella en la qual s’hagi residit des de dos anys abans de la venda.