Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipotecar-se per a construir una casa

Les hipoteques d'autopromoción es concedeixen en lliuraments parcials contra certificacions d'obra i solen finançar fins al 80% del valor de taxació
Per Ernesto Cruz 26 de desembre de 2007

Massa gran, molt petita i molt cara, la cuina és antiga, el bany molt fosc… Trobar la casa ideal és una tasca impossible per a moltes persones per multitud de raons, la principal és que la relació qualitat-preu no convenç; 300.000 euros per 70 metres quadrats convida al fet que moltes famílies reflexionin si per aquests diners no es poden construir una casa de gairebé 200 metres. De moment, aquesta és una opció cada vegada més utilitzada com a segon habitatge. El finançament en aquesta mena de modalitat també té les seves particularitats i encara que els passos que se solen seguir per a disposar d’un habitatge en propietat siguin en principi els mateixos: demanar una hipoteca, comprar la casa i ocupar-la… l’ordre dels factors no sempre és aquest. Els qui hagin optat per construir-se una casa al seu gust en algun terreny de la seva propietat poden beneficiar-se dels avantatges que ofereixen les hipoteques d’autopromoción o d’autoconstrucción, un producte financer que ja ofereix la majoria d’entitats bancàries al nostre país, encara que aquestes es concedeixen en lliuraments parcials contra certificacions d’obra, que han de ser signades per l’arquitecte d’acord amb un projecte taxat, i no íntegrament, com ocorre en la compra d’un pis comercialitzat per una promotora.

Lliuraments parcials

Les hipoteques concedides per a finançar la construcció d’una casa es lliuren parcialment, i segons va transcorrent l’obra es van fent abonaments en el compte del titular, a mesura que s’incrementa el valor de la seva propietat. El propietari pot així fer front a les despeses periòdiques que implica l’autopromoción d’una casa (la compra del terreny, els honoraris de l’arquitecte i els de l’aparellador, el contracte amb la constructora, les llicències urbanístiques, les escriptures…). El banc no pagarà mai directament a l’empresa constructora. Per a efectuar els pagaments, el titular haurà d’autoritzar-lo, segons una clàusula destinada a protegir els seus interessos enfront dels possibles abusos o incompliments que poguessin donar-se per part de la constructora.

Aquestes hipoteques no tenen per què tenir quotes d’amortització del préstec, i es poden contractar amb totes les modalitats financeres que ofereix el mercat

Una altra característica pròpia d’aquest producte són els períodes de manca. De la mateixa manera que es lliura els diners a mesura que s’efectuen les obres, només es paguen interessos pels diners del qual s’ha anat disposant. Mitjançant aquest sistema, durant la construcció de l’habitatge només se solen pagar els interessos. Al final del període de manca es procedirà a iniciar l’amortització mensual del capital degut, com si d’una hipoteca tradicional es tractés..

És possible que el valor del terreny no sigui suficient per a accedir al préstec que s’ha sol·licitat, per la qual cosa generalment s’exigiran més garanties al titular, com a avals o, fins i tot, arribar a hipotecar una altra propietat. En aquests productes no té per què haver-hi quotes d’amortització del préstec. A més, aquestes hipoteques han de poder contractar-se amb totes les modalitats financeres que ofereix el mercat: a tipus variable, mixt o fix.

Documentació necessària

Per a poder beneficiar-se de les hipoteques específiques per a la construcció d’un nou habitatge, l’usuari haurà de complir una sèrie de requisits i aportar la documentació necessària:

  • Ser propietari d’un terreny urbanitzable. Per a certificar-ho, haurà de presentar davant l’entitat bancària l’escriptura de la parcel·la objecte d’edificació i la nota simple actualitzada del Registre de la Propietat.
  • Lliurar el projecte d’obra, que ha d’incloure una memòria detallada de les qualitats de la construcció. Aquest projecte li ho ha hagut de facilitar el seu arquitecte i ha d’estar visat pel seu col·legi professional.
  • A més del pla d’obra, s’ha de presentar a l’entitat bancària un pressupost tècnic de la companyia que construirà l’habitatge. Aquest pot estar, al seu torn, format per diversos pressupostos parcials, com el d’obra civil, el de lampisteria o el del sistema d’electricitat.
  • La llicència d’obra concedida per l’ajuntament també és imprescindible per a poder obtenir un crèdit d’aquest tipus.

Aquests són els documents que es necessitaran, a més de la documentació de caràcter general per a qualsevol operació, com la identificació personal Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació Fiscal (NIF) o targeta de resident i la informació econòmica (últimes nòmines i declaració de la renda dels últims anys). En el cas que el propietari del terreny sigui una persona casada, i si la hipoteca es constitueix sobre el domicili habitual, es precisarà el consentiment de tots dos cònjuges.

Condicions més dures

La majoria de les entitats bancàries ja ofereixen múltiples productes per a aquesta mena d’habitatges en un mercat cada vegada més competitiu. L’import màxim que se sol finançar arriba fins al 80% del valor de taxació, calculat sobre el preu taxat del terreny, del solar, de l’estat actual de l’obra o del projecte definitiu, segons els casos.

En general, la contractació és més cara que la d’una hipoteca tradicional. Els bancs solen cobrar comissions d’obertura i cancel·lació més elevades, per les majors despeses de tramitació que té aquest producte, i també es produeix un encariment del diferencial aplicat sobre l’índex de referència triat, pel major risc per a les entitats que l’obra no es finalitzi.

Les comissions d’obertura i cancel·lació són més elevades que en les hipoteques a l’ús per les majors despeses de tramitació

La durada del préstec no sol sobrepassar els 35 anys, encara que aquestes condicions poden variar depenent de cada entitat. Una d’elles és el Banco Pastor, que ofereix un crèdit online d’autopromoción amb un tipus d’interès equivalent a l’Euribor + 0,33 i un període de manca de 24 mesos. Per part seva, la Hipoteca Autoconstrucción de Banesto estira el període de manca fins que la casa estigui construïda, i permet finançar també els annexos de l’habitatge com el traster o el garatge, així com la compra del sòl sobre el qual s’edificarà.

Halifax posa com a condició que el contractant sigui propietari d’un terreny lliure de càrregues perquè es pugui beneficiar d’un crèdit amb un tipus d’interès de l’Euribor + 0,75. Mentrestant, el Préstec Autopromotor de Caja Madrid estén el seu àmbit d’actuació a la rehabilitació de l’habitatge, ofereix un període de manca de tres anys i 20 anys més per a amortitzar el préstec. Estableix la quantitat finançada fins al 85% del valor de la inversió, inclosa l’adquisició del solar.