Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipoteques: la casa com a única garantia

En signar una hipoteca no es compromet cap altre ben del titular del crèdit
Per José Ignacio Recio 21 de agost de 2011
Img hipoteca
Imagen: Images_of_Money

Hipoteques bonificades, vinculades al grau de relació amb l’entitat i de quota blindada són els models triats per les entitats de crèdit en uns moments en què la demanda d’aquest tipus de productes ha descendit de manera notable com a conseqüència de la crisi econòmica. Però el que fins ara no s’havia desenvolupat era la creació d’un crèdit hipotecari que tingués a l’habitatge com a única garantia, sense comprometre altres béns del client.

Respondre amb la casa

El nombre d’hipoteques concedides sobre habitatges es va situar al maig en 37.619, la qual cosa suposa una reculada del 32,2% pel que fa al mateix mes de 2010, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).Amb aquesta dada, es completa un any de caigudes interanuals en els crèdits constituïts per a l’adquisició d’un habitatge. Per dinamitzar el mercat immobiliari -i el seu ingent estoc d’habitatges-, els bancs tracten de brindar productes hipotecaris amb condicions avantatjoses. Un d’ells, novetat al mercat, és la Hipoteca Sense Més de Bankinter, un préstec referenciat a l’Euribor amb revisions anuals i que aplica un tipus fix durant el primer any del 4%.

No obstant això, el preu final depèn en gran mesura de la contractació de productes com segur de la llar, assegurança de vida i explica nòmina o un compte professional. A més, aplica comissions d’obertura (0,5%) i d’amortització total o subrogació a una altra entitat (del 0,5% els primers cinc anys, i els restants del 0,25%). Aquest producte, destinat a noves hipoteques, finança el 80% del valor de taxació de l’habitatge habitual que hipoteca.

Les seves condicions milloren si augmenta la vinculació amb el banc

El seu termini màxim és de 40 anys, però solament per a persones de fins a 35 anys al moment de contractar la hipoteca. Si s’ha depassat aquesta edat, la data límit és de 35 anys. Es pot contractar per a imports des de 30.000 a 600.000 euros. Pel que es refereix a l’amortització, es realitza a través de quotes mensuals constants que comprenen part de devolució de capital i part d’interessos. Aquestes quotes poden ser mensuals, bimensuales, quadrimestrals o semestrals. La quota roman constant durant l’any, solament es modifica quan es revisa el tipus d’interès i torna a romandre sense canvis durant el següent any.

Donades les seves característiques, en la seva concessió residirà el major problema. Perquè és previsible que solament es concedeixi a perfils amb gran capacitat de pagament, a fi d’evitar problemes de morositat i impagaments.

Hipoteques bonificades

Aquesta és de moment l’única modalitat en aquest tipus de crèdits hipotecaris. La majoria d’entitats el que brinda són productes hipotecaris bonificats. A mesura que augmenta el grau de fidelització del client amb l’entitat, milloren les condicions.

Són nombroses les entitats que apliquen als seus clients descomptes en el tipus d’interès en funció de la seva vinculació. Destaquen les hipoteques dels bancs Pastor (Hipoteca Bonificada), Bankia (Hipoteca Quota Zero Bonificada), Openbank (Hipoteca Open) o Sabadell (Hipoteca Bonificada). També tenen crèdits hipotecaris avantatjosos per cleinrtes la nòmina dels quals o rebuts estiguin domiciliats diverses caixes: Caixa Laboral, Sa Nostra, Caixa Navarra, i Unicaja, entre unes altres.

Quota blindada

Una altra opció és la fórmula de quota blindada, que consisteix en una hipoteca de tipus variable però la quota mensual del qual és la mateixa al llarg de la vida del préstec (10, 20, 30…anys), amb independència que el tipus d’interès pugi o baixi.

Es tracta d’un producte dirigit sobretot a els qui valoren més la certesa d’una quota constant que un tipus inicial atractiu o un termini definit. També és molt útil per a les persones en les previsions de les quals estigui el fet que les seves quotes es puguin elevar en els propers mesos. En aquest cas, serien una via idònia per protegir-se de la pujada de tipus.

Els portals immobiliaris dels bancs

Amb nombrosos habitatges en el seu haver-hi, en la seva gran majoria procedents d’embargaments, els bancs intenten desfer-se d’elles mitjançant tot tipus d’estratègies. Així, milloren de manera notable les condicions d’un d’aquests crèdits si es fa sobre un habitatge a través dels seus portals immobiliaris.

Financen fins al 100% del preu d’adquisició més els gstos de compra, i apliquen un Euribor + 0,50%. La comissió d’obertura és del 0,50% i el seu termini d’amortització de fins a 40 anys.